VSV toolkit
Module Organisatiestructuur Wat houdt organisatiestructuur in?

Wat houdt organisatiestructuur in?

Met ‘organisatiestructuur’ bedoelen we alles wat met onderstaande issues te maken heeft:

  • De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het VSV.
  • De organisatie van besluitvorming, inspraak en stemrecht.
  • De inrichting van een projectstructuur om samen te werken (stuurgroep met werkgroepen). Zie Module Projectstructuur.
  • De samenstelling en taakstelling van de diverse organen.
  • Het regelen van mandaat en besluitvorming bij de achterban.
  • Het bepalen wie er namens het VSV formeel naar buiten toetreedt.
  • Het vaststellen waarover je elkaar op kunt aanspreken wanneer er een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.
  • Bepalen of de samenwerking ondergebracht dient te worden in een rechtspersoon (vereniging, stichting, coöperatie).
  • Bovenstaande besluiten en/of afspraken kunnen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, in statuten van de vereniging, stichting of coöperatie (indien aan de orde), in reglementen of in een projectplan of bedrijfsplan. Met andere woorden, er zijn meerdere manieren om bovenstaande items met elkaar te regelen. Het belangrijkste hierbij is dat ze geregeld zijn.