Wat houdt organisatiestructuur in?

Met ‘organisatiestructuur’ bedoelen we alles wat met onderstaande issues te maken heeft:

  • De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het VSV.
  • De organisatie van besluitvorming, inspraak en stemrecht.
  • De inrichting van een projectstructuur om samen te werken (stuurgroep met werkgroepen). Zie Module Projectstructuur.
  • De samenstelling en taakstelling van de diverse organen.
  • Het regelen van mandaat en besluitvorming bij de achterban.
  • Het bepalen wie er namens het VSV formeel naar buiten toetreedt.
  • Het vaststellen waarover je elkaar op kunt aanspreken wanneer er een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.
  • Bepalen of de samenwerking ondergebracht dient te worden in een rechtspersoon (vereniging, stichting, coöperatie).
  • Bekijk de voorbeeld samenwerkingsoverenkomst VSV en een voorbeeld huishoudelijk reglement.
  • NIEUW: Bekijk het voorbeeld jaarplan VSV en het voorbeeld jaarverslag VSV.