Stappenplan van missie tot strategische koers

Er zijn veel manieren om een missie en visie op te stellen. Hieronder volgt één voorbeeld met uitleg. Een hulpmiddel dat gebruikt kan worden is het visievierluik dat is ontwikkeld door Hans van der Loo1. Dit vierluik doorloopt vier elementen die de basis vormen van een missie en visie.

  1. Het hoger doel, waarom bestaan wij? Dit is de missie. De uitkomsten van de overige drie luiken van het visievierluik vormen samen de visie
  2. De kernwaarden, waarvoor staan wij?
  3. De kernkwaliteiten, waarin blinken wij uit?
  4. Het vooruitzicht; waar gaan wij naar toe. Dat wordt ook wel het gewaagde doel genoemd