Geen aanpassingen nodig

  • De plannen, ambities en uitdagingen waar het VSV voor staat zijn voor de aangesloten partijen helder.
  • Inschatting van het VSV is dat de plannen en ambities met de huidige organisatiestructuur prima gerealiseerd kunnen worden.
  • Het VSV besluit dat er op dit moment geen aanleiding is om veranderingen aan te brengen in de organisatiestructuur.

Advies: niets doen en over tijdje de organisatiestructuur weer tegen het licht houden.