Module Organisatiestructuur

De bedoeling van deze module is dat VSV’s hun huidige organisatiestructuur tegen het licht houden en hierin keuzes maken. De module biedt handreikingen aan om stappen te maken om de bestaande organisatiestructuur verder uit te bouwen, te verbeteren, of te kiezen voor een andere (juridische) structuur.

Je vindt in deze module voorbeelden van andere VSV’s. Mocht je vragen hebben die niet beantwoord worden in deze module, neem dan contact op met ons.

De centrale vraag in deze module luidt:

Zijn wij als VSV met de huidige organisatiestructuur voldoende toegerust om de ambities en plannen van ons VSV te realiseren? Wat is er nodig om te formaliseren zodat wij onze plannen en ambities kunnen uitvoeren?