Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst VSV

Hieronder vind je een samenwerkingsovereenkomst van een VSV. Deze is bedoeld om de gedachten te ordenen voor VSV’s die de organisatievorm van hun samenwerking willen professionaliseren. Dit voorbeeld gaat uit van een VSV waarbij de betrokken disciplines zich zoveel mogelijk aansluiten als samenwerkingsverband.  Als een VSV ervoor kiest om een rechtspersoon op te richten zie dan de Voorbeeld statuten voor oprichting van een formele vereniging.

Voorbeeld huishoudelijk reglement Samenwerkingsovereenkomst VSV

Hieronder vind je een voorbeeld van een huishoudelijk reglement. Dit document behoort bij het voorbeeld samenwerkingsovereenkomst VSV (zie hierboven). Het is een uitwerking en een aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst VSV. Als een VSV ervoor kiest om een rechtspersoon op te richten zie dan het Voorbeeld huishoudelijk reglement vereniging VSV