Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst VSV

Hieronder vind je een samenwerkingsovereenkomst van een VSV. Deze is bedoeld om de gedachten te ordenen voor VSV’s die de organisatievorm van hun samenwerking willen professionaliseren. Dit voorbeeld gaat uit van een VSV waarbij de betrokken disciplines zich zoveel mogelijk aansluiten als samenwerkingsverband.  Als een VSV ervoor kiest om een rechtspersoon op te richten zie dan de Voorbeeld statuten voor oprichting van een formele vereniging.

Voorbeeld huishoudelijk reglement Samenwerkingsovereenkomst VSV

Dit voorbeeld van een huishoudelijk reglement is bedoeld om de gedachten te ordenen voor een verloskundig samenwerkingsverband (VSV) die een vereniging heeft opgericht of van plan is om een vereniging op de richten.

In de laatste situatie is het voorbeeld huishoudelijk reglement een praktische uitwerking van de CPZ voorbeeld statuten voor een VSV vereniging. Essentieel is dat het huishoudelijk reglement een uitwerking is van of aanvulling is op de statuten. Het huishoudelijk reglement moet altijd worden gezien en gelezen in de context van de statuten. Dit betekent dat bepalingen van de statuten of onderdelen hiervan niet moeten worden herhaald in het huishoudelijk reglement.

Wanneer een VSV afwijkt van de voorbeeld statuten of andere statuten als uitgangspunt heeft, dan is het belangrijk dat het huishoudelijk reglement inhoudelijk, qua vorm en in het gebruik van terminologie aansluit bij de verenigingsstatuten.

Het voorbeeld reglement is niet uitputtend, aangezien altijd keuzes kunnen worden gemaakt voor de concrete invulling. In dit voorbeeld huishoudelijk reglement wordt verwezen naar bijlagen. Deze verwijzingen zijn bedoeld als tip voor het VSV. Het is aan het VSV om dit passend uit te werken passend bij de concrete situatie van het VSV. Er zijn daarom ook geen voorbeelden van de bijlagen. In een situatie dat een VSV geen verenigingsmanager heeft vervallen bijvoorbeeld al een aantal bijlagen.

Voor het op maat maken van een eigen huishoudelijk reglement, volledig aangepast aan de eigen wensen en omstandigheden, is het vaak het handigst een juridisch adviseur in te schakelen.