CPZ in de media

Artikelen over CPZ en integrale geboortezorg die in de pers verschenen zijn. Klik op de afbeelding om het volledige artikel te lezen.

Waardegedreven geboortezorg leeft nu, maak gebruik van het moment – Caroline van Weert

In november 2023 start er bij Linnean een nieuwe werkgroep: de werkgroep Waardegedreven Geboortezorg. Caroline van Weert is beleidsadviseur Kwaliteit bij het College Perinatale Zorg. “Waardegedreven zorg leeft momenteel ontzettend in de geboortezorg. We moeten ervoor zorgen dat het geen hype is.”

@Linnean initiatief oktober 2023

Een toekomstbestendige kennisinfra-structuur voor geboortezorg

Op 30 november 2022 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan ZonMw de opdracht gegeven om te zorgen dat het landelijk dekkende netwerk van regionale consortia zwangerschap en geboorte en het overkoepelende Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) tenminste tot 2026 wordt gecontinueerd.

Voor dit artikel werd gesproken met partijen (vanuit CPZ Marlies Buurman en Caroline van Weert) die op verschillende manieren betrokken zijn en een rol hebben bij de geboortezorg in Nederland en vroegen naar hun visie op de regionale consortia en het NRCG.

@ZonMw januari 2023

Kraamzorg volop in ontwikkeling

@ZonMw 2021

Ambitieuze geboortezorg loopt tegen grenzen van het stelsel

Interview Zorgvisie met Dineke Moerman, directeur CPZ

De geboortezorg loopt voorop op het gebied van netwerkzorg. Het Nederlandse zorgstelsel is hier echter niet op ingericht. Als pionier in integrale zorg loopt de geboortezorg tegen de grenzen van het stelsel aan. De aansluiting tussen geboortezorg en andere zorgdomeinen is nodig om de sterfte rond de geboorte terug te dringen. Ook daar moet nu in geïnvesteerd worden, zegt Dineke Moerman, directeur van het College Perinatale Zorg (CPZ).

Een goede start voor ieder kind

Als het startschot klinkt, zou de sprint voor iedereen moeten beginnen. Een gelijke start, een gelijke kans. Maar sommige mensen beginnen hun leven met een laat startschot, of met een gammel startblok. Zij lopen vanaf het begin al achter, zonder dat ze daar iets aan kunnen doen.

Anne Katrien Ausems, projectmanager kansrijke ontmoetingen van het CPZ ‘Zorg dat domeinen elkaar kennen, zo wordt de zorg minder versnipperd en weet iedereen elkaar te vinden’

Oproep voor verloskundigen: Doe mee, kom aan tafel, denk mee!

Jolijn Betlem is oud-bestuurslid van het CPZ en kersvers programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het tijdschrift de Verloskunidge sprak met haar over haar afstudeerscriptie, haar tijd als bestuurslid en haar inzet voor integrale geboortezorg.

Samen inzetten op de beste start

Met het project Kansrijke Ontmoetingen wil het College Perinatale Zorg verbindingen leggen en versterken tussen de geboortezorg en het sociaal domen. CPZ Projectmanager kansrijke ontmoetingen Anne-Katrien Ausems aan het woord in Kinderarts & Samenleving.
Februari 2020

Samenwerking vraagt uithoudingsvermogen

Experimenten met een integraal tarief in de geboortezorg. RIVM-onderzoeker Jeroen Struijs en CPZ beleidsadviseur Marleen Kruijt komen aan het woord hierover. 
Nataal, juni 2019

Pionieren in de geboortezorg

Integrale geboortezorg als voorbeeld voor de hele sector. De verbeterde samenwerking levert optimale uitkomsten voor moeder en kind. 
December 2018, Skipr magazine

Verbinding als sleutel tot succes

Nataal – Preventieagenda Geboortezorg: verbinding als sleutel tot succes 
September 2018

Aan het bureau

ZiN en CPZ medewerker over de invoering van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
Zorginstituut Nederland Magazine – Aan het bureau