Home Kwaliteit

Kwaliteit

Uitgangspunt voor integrale geboortezorg is dat uitkomsten voor moeder en kind optimaal zijn. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren zullen deze uitkomsten centraal moeten staan. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en bewaken, is het noodzakelijk om op de verschillende uitkomsten regelmatig gegevens te verzamelen, te analyseren en te bespreken met alle betrokkenen.

Kan ik je helpen?

Presenteren van cliëntervaringen in het jaarverslag

Het is bekend dat verloskunde op cliëntervaringsmetingen over het algemeen hoog scoort in vergelijking met andere zorgverleners. Het kan dan ook heel motiverend zijn…

lees meer

De nieuwste inzichten over waardegedreven geboortezorg in de praktijk

In dit digitaal spreekuur vertellen Hiske Ernst (projectleider BUZZ) en Bas Nij Bijvank (gynaecoloog, perinatoloog) over hoe zij ‘waardegedreven zorg’…

lees meer

Podcast over Waardegedreven geboortezorg

In deze podcast die opgenomen is tijdens het digitaal spreekuur praten perinatoloog en gynaecoloog Bas Nij Bijvank (Isala) en Hiske…

lees meer

Uitkomstenset (ICHOM) Buzz project beschikbaar!

Vanuit het BUZZ project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) is de Nederlandse Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte voorlopig vastgesteld, zodat hiermee ervaring opgedaan kan worden. Momenteel zijn 7…

lees meer

Indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2018 openbaar

De indicatoren integrale geboortezorg, die 1 mei zijn aangeleverd aan het Zorg Instituut Nederland (ZiN), zijn onlangs openbaar gemaakt via…

lees meer

Alle VSV's bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend…

lees meer

Indicatorenset 2019 digitaal spreekuur

Ger de Winter van Perined en Caroline van Weert van het CPZ vertelden op 25 maart 2019 tijdens een digitaal…

lees meer

Aanlevering indicatoren over verslagjaar 2019

19 februari is de set indicatoren voor integrale geboortezorg op Zorginzicht gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen van de indicatoren, verslagjaar 2019 t.o.v. het…

lees meer

Zoek in meer dan 385 publicaties

Vraag en antwoord

Omdat de partijen in de geboortezorg het niet eens konden worden over welke cliëntervaringsvragenlijst landelijk gebruikt zou moeten worden, heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) haar doorzettingsmacht gebruikt en de NPS verplicht gesteld. In de verwachting dat partijen zelf met een landelijk alternatief zullen komen.

De indicatorenset geeft informatie over de kwaliteit van zorg. Het betreft zorginhoudelijke informatie uit het medische dossier die via Perined (Insight) kan worden ontsloten. Daarnaast bestaat het uit een tevredenheidsmetingen en cliëntervaringsmetingen bij de cliënt en tenslotte worden een aantal aspecten van de organisatie/ praktijk uitgevraagd. Welke zorgverlening wordt geboden en hoe ver is het integraal werken volgens de Zorgstandaard al geïmplementeerd ?
Deze informatie geeft op de eerste plaats inzicht aan de zorgverlener zelf hoe de organisatie presteert t.o.v. andere organisaties en wat er verbeterd zou kunnen worden. Ook geeft het informatie aan de zwangere over de kwaliteit van zorg en tenslotte wordt deze informatie landelijk gebruikt bij beleidsbepaling en toezicht.

Alle professioneel samenwerkingsverbanden in de integrale Geboortezorg (VSV’s), formeel of informeel geregeld, maken hun informatie over kwaliteitsbeleid openbaar. Het is verplicht jaarlijks vóór 1 mei de indicatorenset via o.a. Perined aan te leveren aan het Zorginstituut. De informatie wordt vervolgens opgenomen in een openbaar databestand. Met deze indicatoren kunnen derde partijen bijvoorbeeld keuzehulpen opstellen etc.
Daarnaast wordt van elk VSV verwacht dat er jaarlijks een cliëntervaringsmeting wordt uitgevoerd en de resultaten daarvan en ondernomen verbeteracties worden besproken met de cliënten/ moederraad en opgenomen worden in het kwaliteitsjaarverslag en bij voorkeur op de website.