Home Kwaliteit

Kwaliteit

Uitgangspunt voor integrale geboortezorg is dat de zorg voor moeder en kind optimaal zijn. Voor goede kwaliteit van zorg geldt de uitspraak “Wie ophoudt te verbeteren, houdt op goed te zijn”.

Professioneel handelen vraagt dan ook het continue leren en verbeteren als individu, van elkaar en uiteraard van de cliënt.

Luisteren naar elkaar maar ook meten of de gewenste uitkomsten worden behaald zijn daarbij essentieel. We spreken tegenwoordig van “Quadruple Aim”: bij verbeteren gaat het om 4 soorten uitkomsten. Allereerst effectiviteit, cliëntgerichtheid, efficiënt en steeds meer wordt ook de tevredenheid van de zorgverleners hierbij betrokken. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en bewaken, is het noodzakelijk om op de verschillende gewenste uitkomsten regelmatig procesgegevens te verzamelen, te analyseren en te bespreken met alle betrokkenen om verbeteringen ook echt te implementeren.

Kan ik je helpen?

Wegwijzer Leren (en) Verbeteren

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV of IGO. Maar hoe pak je zoiets aan? Waar begin je? Hoe helpt een PDCA-cyclus hierbij?  Allemaal vragen waarbij de nieuwe Wegwijzer Leren (en) Verbeteren een praktisch hulpmiddel kan zijn voor VSV’s en IGO’s om aan de slag te gaan met werken aan verbeteren van kwaliteit.  De wegwijzer is een doorontwikkeling van de eerdere wegwijzer inrichting kwaliteitssysteem, die inmiddels verouderd was.

Waardegedreven geboortezorg

In het BUZZ project wordt aan zwangeren en (pas) bevallen vrouwen een beter inzicht gegeven in de voor hen belangrijke keuzes tijdens en na de zwangerschap, zodat zij geïnformeerd kunnen beslissen over de zorg voor zichzelf en haar (ongeboren) kind. Op deze manier wordt geprobeerd het bespreken van uitkomsten van de zwangerschap in de spreekkamer te stimuleren.

Via de website waardegedrevengeboortezorg.nl worden de resultaten, ervaringen, tops en tips van de eerste zeven VSV’s en IGO die waardegedreven geboortezorg implementeerden, gedeeld.

Informatiesheet Waardegedreven Geboortezorg

Overzicht voor JGZ, kraamzorg, lactatiekundigen & bekkenfysiotherapeuten Het bespreken van uitkomsten die er voor de (aanstaande) moeder toe doen: zeven…

lees meer

Clientervaringen meten met de PREM Integrale Geboortezorg in 2022 en 2023

De werkgroep Indicatoren streeft ernaar om om vanaf verslagjaar 2023 landelijk de cliëntenervaringen te meten met de PREM Integrale Geboortezorg…

lees meer

NPS+: hele jaar uitvragen in 2021

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft een aantal wijzigingen in de indicatorenset Integrale Geboortezorg voor het verslagjaar 2021 aangebracht. De…

lees meer

Nieuw: Wegwijzer Leren (en) Verbeteren

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV…

lees meer

inzicht in indicatoren integrale geboortezorg 2020

Het Zorginstituut Nederland publiceert jaarlijks openbare kwaliteitsgegevens over Integrale geboortezorg. Per VSV zijn de (openbare) metingen te bekijken. Het complete…

lees meer

Is de geboortezorg klaar voor het gebruik van het PGO door haar cliënten?

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) heeft elke cliënt of patiënt zelf inzicht in medische en gezondheidsgegevens via een app of…

lees meer

VSV Bestuurdersbijeenkomst 27 mei 2021

VSV Bestuurdersbijeenkomst Op donderdag 27 mei vond de digitale bijeenkomst voor VSV’s plaats. In rap tempo werden de deelnemers bijgepraat over de…

lees meer

“Kansongelijkheid begint in de baarmoeder”

Webinar Kans(on)gelijkheid in onderwijs én geboortezorg:  Save the date 3 juni 20:00-21:00 uur Kans(on)gelijkheid in het onderwijs is een hot…

lees meer

Zoek in meer dan 500 publicaties

Vraag en antwoord

Het verplicht uitvragen van de cliëntervaring op het niveau van het VSV is nieuw. ZiN heeft de klantervaringsvraag van de NPS – Net Promotor Score, verplicht gesteld per verslagjaar 2018. Het gaat hierbij om 3 vragen die worden gesteld aan alle cliënten van het VSV:

  • Zou u de kraamzorgorganisatie aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u de verloskundige aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u het ziekenhuis aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?

De antwoordmogelijkheden zijn: ja, geen mening, nee en niet van toepassing.

Daarnaast is het VSV verplicht om een gevalideerde cliëntervaringslijst naar keuze te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: ReproQ, LadyX, PCQ, Zorgkaart Nederland, ICHOM Zwangerschap en Geboorte.

Een klantpreferentie is letterlijk: de voorkeur van de cliënt. Het is belangrijk dat de cliënte weet waarvoor ze kiest wanneer ze zich aanmeldt bij een verloskundige praktijk, kraamzorgorganisatie en ziekenhuis. Vandaar dat de geboorteorganisaties op hun website aangeven wat ze haar te bieden hebben. Zodoende kan zij geïnformeerd en overwogen een keuze maken voor een zorgaanbieder. Het gaat om informatie over online faciliteiten, het zorgaanbod en begeleidingsbeleid, openingstijden, beantwoording vragen, etc.

Je kunt bijvoorbeeld ieder kwartaal de uitkomsten bekijken en analyseren. Deze geven zicht op de kwaliteit van zorg die met elkaar geleverd wordt. Zo zie je wat er goed gaat, wat aandacht nodig heeft, etc. Door de uitkomsten met elkaar te analyseren, kun je plannen met elkaar opstellen over hoe de zorgverlening verbeterd kan worden. Door de uitkomsten herhaaldelijk te analyseren en te beoordelen, weet je als VSV of je plan heeft gewerkt om de zorg te verbeteren of dat je het plan moet bijstellen. Hiermee pas je een kwaliteitscyclus toe.

Voor meer vragen, klik hier.