Kwaliteit

Uitgangspunt voor integrale geboortezorg is dat de zorg voor moeder en kind optimaal zijn. Voor goede kwaliteit van zorg geldt de uitspraak “Wie ophoudt te verbeteren, houdt op goed te zijn”.

Professioneel handelen vraagt dan ook het continue leren en verbeteren als individu, van elkaar en uiteraard van de cliënt.

Luisteren naar elkaar maar ook meten of de gewenste uitkomsten worden behaald zijn daarbij essentieel. We spreken tegenwoordig van “Quadruple Aim”: bij verbeteren gaat het om 4 soorten uitkomsten. Allereerst effectiviteit, cliëntgerichtheid, efficiënt en steeds meer wordt ook de tevredenheid van de zorgverleners hierbij betrokken. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en bewaken, is het noodzakelijk om op de verschillende gewenste uitkomsten regelmatig procesgegevens te verzamelen, te analyseren en te bespreken met alle betrokkenen om verbeteringen ook echt te implementeren.

Gremia Kwaliteit

Binnen het thema ‘Kwaliteit’ zijn veel integrale werkgroepen werkzaam onder de vlag van het CPZ. Weten welke? Kijk dan hier!…

Uitgelicht

Vraag en antwoord

Het verplicht uitvragen van de cliëntervaring op het niveau van het VSV is nieuw. ZiN heeft de klantervaringsvraag van de NPS – Net Promotor Score, verplicht gesteld per verslagjaar 2018. Het gaat hierbij om 3 vragen die worden gesteld aan alle cliënten van het VSV:

  • Zou u de kraamzorgorganisatie aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u de verloskundige aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u het ziekenhuis aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?

De antwoordmogelijkheden zijn: ja, geen mening, nee en niet van toepassing.

Daarnaast is het VSV verplicht om een gevalideerde cliëntervaringslijst naar keuze te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: ReproQ, LadyX, PCQ, Zorgkaart Nederland, ICHOM Zwangerschap en Geboorte.

De NPS+ wordt in 2023 vervangen voor de landelijke PREM vragenlijst Integrale Geboortezorg. De PREM lijst is een compact screeningslijst waarin de belangrijkste aspecten van de zorg voor de cliënt worden uitgevraagd. Verdiepings onderzoek kan plaatshebben via verdiepingsvragenlijsten uit bijvoorbeeld de ICHOM-set e.d.. In 2022 kan door de VSV’s in de 2de helft van het jaar kosteloos proefgedraaid worden met deze PREM.

Een klantpreferentie is letterlijk: de voorkeur van de cliënt. Het is belangrijk dat de cliënte weet waarvoor ze kiest wanneer ze zich aanmeldt bij een verloskundige praktijk, kraamzorgorganisatie en ziekenhuis. Vandaar dat de geboorteorganisaties op hun website aangeven wat ze haar te bieden hebben. Zodoende kan zij geïnformeerd en overwogen een keuze maken voor een zorgaanbieder. Het gaat om informatie over online faciliteiten, het zorgaanbod en begeleidingsbeleid, openingstijden, beantwoording vragen, etc.

Klantpreferenties worden door de zorgaanbieders ( ziekenhuizen, Verloskundige praktijen en Kraamzorg) 1x per jaar aangeleverd via de indicatorenset Integrale geboortezorg. Op termijn zullen deze klantpreferenties uit de set indicatoren verwijnen. Zij zullen dan rechtstreeks aangeleverd worden aan de PatiëntenFederatie Nederland voor de keuze hulpen. De klantpreferenties Ziekenhuizen zijn iinmiddels al uit de set gehaald. Verwachting is dat de klantpreferenties Kraamzorg medio 2022 zullen volgen.

Je kunt bijvoorbeeld ieder kwartaal de uitkomsten bekijken en analyseren. Deze geven zicht op de kwaliteit van zorg die met elkaar geleverd wordt. Zo zie je wat er goed gaat, wat aandacht nodig heeft, etc. Door de uitkomsten met elkaar te analyseren, kun je plannen met elkaar opstellen over hoe de zorgverlening verbeterd kan worden. Door de uitkomsten herhaaldelijk te analyseren en te beoordelen, weet je als VSV of je plan heeft gewerkt om de zorg te verbeteren of dat je het plan moet bijstellen. Hiermee pas je een kwaliteitscyclus toe.

Voor meer vragen, klik hier.