Home Kwaliteit

Kwaliteit

Uitgangspunt voor integrale geboortezorg is dat uitkomsten voor moeder en kind optimaal zijn. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren zullen deze uitkomsten centraal moeten staan. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en bewaken, is het noodzakelijk om op de verschillende uitkomsten regelmatig gegevens te verzamelen, te analyseren en te bespreken met alle betrokkenen.

Kan ik je helpen?

16 regionale SAZ ziekenhuizen startten samen met eerstelijns verloskundigen waardegedreven zorg programma geboortezorg

Persbericht Utrecht | 17 juni 2020 16 regionale SAZ ziekenhuizen startten samen met eerstelijns verloskundigen waardegedreven zorg programma geboortezorg Het…

lees meer

Nieuwe documenten uitkomstenset (ICHOM) BUZZ-project beschikbaar!

In de VSV’s die deelnemen aan het BUZZ-project wordt hard gewerkt om de pilots voor te bereiden. Verwacht wordt dat…

lees meer

Voorstel reductie indicatorenset

De werkgroep indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle betrokken partijen[1] zitting hebben, heeft een voorstel voor een sterk gereduceerde indicatorenset Integrale…

lees meer

BUZZ & Covid-19, tijdelijke stopzetting pilots

De activiteiten in het kader van de pilots in de 7 VSV’s van het BUZZ-traject, waarin onderzocht wordt op welke…

lees meer

Technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

De werkgroep indicatoren voor de integrale geboortezorg waarin alle deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft de beschrijving van de aan te…

lees meer

Uitdagingen vanuit perspectief integrale geboortezorg oppakken

Capaciteitsproblematiek zet de toegankelijkheid, betaalbaarheid  en kwaliteit van de (acute) geboortezorg onder druk en heeft al langere tijd de volle…

lees meer

Subsidieoproepen ZonMw Juiste Zorg op de Juiste Plek

Op 10 december worden er drie nieuwe subsidieoproepen opengesteld door het programma Juiste Zorg op de Juiste plek (JZOJP). Met…

lees meer

Onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg. Doe mee!

Hoe is risicoselectie georganiseerd in Nederland? Ben je daar benieuwd naar? Doe dan mee aan het onderzoek naar risicoselectie binnen…

lees meer

Presenteren van cliëntervaringen in het jaarverslag

Het is bekend dat verloskunde op cliëntervaringsmetingen over het algemeen hoog scoort in vergelijking met andere zorgverleners. Het kan dan ook heel motiverend zijn…

lees meer

De nieuwste inzichten over waardegedreven geboortezorg in de praktijk

In dit digitaal spreekuur vertellen Hiske Ernst (projectleider BUZZ) en Bas Nij Bijvank (gynaecoloog, perinatoloog) over hoe zij ‘waardegedreven zorg’…

lees meer

Indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2018 openbaar

De indicatoren integrale geboortezorg, die 1 mei zijn aangeleverd aan het Zorg Instituut Nederland (ZiN), zijn onlangs openbaar gemaakt via…

lees meer

Alle VSV's bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend…

lees meer

Indicatorenset 2019 digitaal spreekuur

Ger de Winter van Perined en Caroline van Weert van het CPZ vertelden op 25 maart 2019 tijdens een digitaal…

lees meer

Aanlevering indicatoren over verslagjaar 2019

19 februari is de set indicatoren voor integrale geboortezorg op Zorginzicht gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen van de indicatoren, verslagjaar 2019 t.o.v. het…

lees meer

Cliëntervaringsinstrumenten

Welke cliëntervaringsinstrumenten kan een VSV gebruiken? Het CPZ krijgt nog regelmatig vragen hoe het nu zit met de verplichte clientervaringsmetingen…

lees meer

Handreikingen ketenindicatoren – november 2018

Handreikingen ketenindicatoren – november 2018 De KNOV heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) en Bo…

lees meer

Terugblik op Congres CPZ en Perined

Op dinsdag 27 november vond het congres van CPZ en Perined plaats waarin cijfers in de geboortezorg centraal stonden. Hieronder vind…

lees meer

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

De op 26 november verschenen Europese perinatale sterftecijfers over 2015 (door EURO-PERISTAT) tonen aan dat de positie van Nederland ten…

lees meer

Voorbeeld kwaliteits(jaar)plan in excell-invulsheet

Voorbeeld kwaliteits(jaar)plan in excell-invulsheet De zorgstandaard integrale geboortezorg beschrijft een aantal taken die bij het interprofessionele geboortezorgteam dan wel VSV…

lees meer

Wegwijzer kwaliteitssyteem

Wegwijzer voor inrichting kwaliteitssysteem voor integrale geboortezorg In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat VSV’s/IGO’s kwaliteitsbevordering en kwaliteitsbewaking vanaf januari…

lees meer

Lijst met cliëntervaringsinstrumenten

Lijst met cliëntervaringsinstrumenten Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft met de vaststelling op 1 juli 2017 van de indicatoren integrale geboortezorg bepaald…

lees meer

Voorbeeld van een Perinatale audit als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem

Voorbeeld van een Perinatale audit als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem Voorbeeld perinatale audit Voorbeeld van een perinatale audit ontwikkeld voor…

lees meer

Voorbeeld kwaliteitsjaarplan als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem

Voorbeeld kwaliteitsjaarplan Voorbeeld kwaliteitsjaarplan als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem Voorbeeld kwaliteitsjaarplan Voorbeeld van een kwaliteitsjaarplan als onderdeel van het Stappenplan Kwaliteitsmanagementsysteem voor…

lees meer

Voorbeeld interne audit als onderdeel van het Kwalititeitsmanagementsysteem

Voorbeeld interne audit Voorbeeld interne audit als onderdeel van het Kwalititeitsmanagementsysteem Voorbeeld interne audit Voorbeeld van een interne audit als onderdeel…

lees meer

Zoek in meer dan 500 publicaties

Vraag en antwoord

Het verplicht uitvragen van de cliëntervaring op het niveau van het VSV is nieuw. ZiN heeft de klantervaringsvraag van de NPS – Net Promotor Score, verplicht gesteld per verslagjaar 2018. Het gaat hierbij om 3 vragen die worden gesteld aan alle cliënten van het VSV:

  • Zou u de kraamzorgorganisatie aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u de verloskundige aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u het ziekenhuis aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?

De antwoordmogelijkheden zijn: ja, geen mening, nee en niet van toepassing.

Daarnaast is het VSV verplicht om een gevalideerde cliëntervaringslijst naar keuze te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: ReproQ, LadyX, PCQ, Zorgkaart Nederland, ICHOM Zwangerschap en Geboorte.

Een klantpreferentie is letterlijk: de voorkeur van de cliënt. Het is belangrijk dat de cliënte weet waarvoor ze kiest wanneer ze zich aanmeldt bij een verloskundige praktijk, kraamzorgorganisatie en ziekenhuis. Vandaar dat de geboorteorganisaties op hun website aangeven wat ze haar te bieden hebben. Zodoende kan zij geïnformeerd en overwogen een keuze maken voor een zorgaanbieder. Het gaat om informatie over online faciliteiten, het zorgaanbod en begeleidingsbeleid, openingstijden, beantwoording vragen, etc.

Je kunt bijvoorbeeld ieder kwartaal de uitkomsten bekijken en analyseren. Deze geven zicht op de kwaliteit van zorg die met elkaar geleverd wordt. Zo zie je wat er goed gaat, wat aandacht nodig heeft, etc. Door de uitkomsten met elkaar te analyseren, kun je plannen met elkaar opstellen over hoe de zorgverlening verbeterd kan worden. Door de uitkomsten herhaaldelijk te analyseren en te beoordelen, weet je als VSV of je plan heeft gewerkt om de zorg te verbeteren of dat je het plan moet bijstellen. Hiermee pas je een kwaliteitscyclus toe.

Voor meer vragen, klik hier.