Over ons

Het CPZ is een doelorganisatie, opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Met partijen binnen én buiten de geboortezorg zetten wij ons in voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

We werken aan concrete ambities en doelen: het verminderen van vermijdbare babysterfte, het voorkomen van onnodige morbiditeit en het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het versterken van samenhang en communicatie tussen partijen in de geboortezorg.

Het CPZ verwezenlijkt bovenstaande doelen door met zijn dienstverlening en activiteiten:

  • De kwaliteitsverbetering van de integrale perinatale zorg te bevorderen.
  • Te fungeren als overlegorgaan voor belangenorganisaties die actief zijn op het gebied van de perinatale zorg in Nederland.
  • De ontwikkeling van richtlijnen, normen en kaders te faciliteren op het gebied van de perinatale zorg; en van het beleid dat de toepassing van die richtlijnen, normen en kaders bevordert.

Het CPZ heeft overzicht over de integrale geboortezorg, ook in samenhang met andere domeinen. De activiteiten van het CPZ gaan de gehele geboortezorg aan en overstijgen de activiteiten en het ondersteuningsaanbod van de individuele stakeholders in het geboortezorgveld.

Het CPZ zoekt en brengt steeds de verbinding, samenwerking, samenhang en synergie. De stakeholders geven daarbij hun inbreng vanuit eigen expertise, belangen en perspectief.

Het CPZ ondersteunt de kwaliteitsontwikkeling van de (integrale) geboortezorg door onderwerpen te agenderen en adresseren; beleidsontwikkeling te initiëren en te faciliteren en partijen te verbinden. We ondersteunen met kennis en informatie – via www.kennisnetgeboortezorg.nl, webinars en bijeenkomsten en faciliteren de doorontwikkeling en het onderhoud van de zorgstandaard.

De veldpartijen in de geboortezorg en andere stakeholders zijn op verschillende niveaus betrokken, in expert- en klankbordgroepen, advies- en werkgroepen, directeurenoverleg en deelnemersraad.