Jaarverslag

In de geboortezorg is ook in 2021 de grootste zorg geweest hoe, ondanks de coronacrisis, veilig goede zorg gegeven kon worden aan moeder en kind. Capaciteitsproblemen werden echter steeds zichtbaarder en maakten (en maken) duidelijk dat er gezamenlijk en integraal veranwoordelijkheid genomen moet worden worden voor het borgen van duurzame geboortezorg voor ouders en kinderen.

Samen met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zijn we hard aan de slag gegaan om het nu al op enkele plekken regionaal succesvolle capaciteitsdashboard landelijk te implementeren. Het dashboard geeft inzicht in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neanotologie.

Andere jaarverslagen

Jaarcongressen

Vanaf de oprichting van het College Perinatale Zorg is een congres gehouden waarin de actuele ontwikkelingen in de geboortezorg en de stand van zaken over belangrijke thema’s werden besproken. Hieronder een overzicht en terugblik naar deze congressen.