Jaarverslag

In 2022 heeft de focus van de activiteiten van het CPZ gelegen op meerjarige trajecten, voortvloeiend uit deze agenda. Het CPZ heeft in 2022 zijn werkplan grotendeels conform plan kunnen uitvoeren. Er is met de geboortezorgpartijen, professionals in het veld en andere stakeholders in de sector veel werk verzet rond de PREM, de actualisatie van de ZIG en de vernieuwing van samenwerkingsafspraken in de geboortezorg (‘VIL’).

Daarnaast heeft het proces rond de Verbeteraanpak, de problematiek rond goede geboortezorg voor Oekraïense vluchtelingen, capaciteitsproblematiek en vraagstukken rond governance in de geboortezorg en het CPZ veel aandacht van het CPZ gevraagd.

Andere jaarverslagen

Jaarcongressen

Vanaf de oprichting van het College Perinatale Zorg is een congres gehouden waarin de actuele ontwikkelingen in de geboortezorg en de stand van zaken over belangrijke thema’s werden besproken. Hieronder een overzicht en terugblik naar deze congressen.