Home Jaarverslag

Jaarverslagen

Op het terrein van integrale geboortezorg zijn in 2019 weer grote stappen gezet. De samenwerking binnen Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) is op veel plekken verstevigd, voor veel ambities in de geboortezorg is in 2019 koers en commitment afgesproken.

In onze verkorte versie van het jaarverslag over 2019 leest u er alles over!

Vanaf 2016 worden er jaarverslagen van elk jaar bijgehouden. Hieronder een overzicht van alle jaarverslagen.


Jaarcongressen

Vanaf de oprichting van het College Perinatale Zorg is een congres gehouden waarin de actuele ontwikkelingen in de geboortezorg en de stand van zaken over belangrijke thema’s werden besproken. Hieronder een overzicht en terugblik naar deze congressen.