De strategische agenda’s van de geboortezorgpartijen

De gezamenlijke geboortezorgpartijen staan voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

Strategische Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022: ‘Integrale geboortezorg: Samen bevalt beter!

In de strategische Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022: ‘Integrale geboortezorg: Samen bevalt beter!’ zijn drie ambities benoemd:

  • In 2022 ontvangt elke zwangere, baby & gezin ‘state of the art’ integrale geboortezorg en bieden wij hen bewezen de best mogelijke start.
  • In 2022 is de cliënt een gelijkwaardige partner en beslist zij samen met de zorgprofessional.
  • In 2022 is de geboortezorg hét voorbeeld van een doelmatig, solidair en goed functionerend netwerk.

Deze ambities zijn omgezet in concrete thema’s waar CPZ aan werkt: Implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, verbeteren van kwaliteit, bevorderen van ‘samen beslissen’, professionaliseren van de integrale geboortezorgorganisatie inclusief passende bekostiging, verbinden met het sociaal domein om de kwetsbare zwangere te ondersteunen, verbeteren digitale gegevensuitwisseling.

CPZ voert daarnaast het Programma Transitie Geboortezorg uit. Vanuit dit VWS-programma worden regio’s die willen en kunnen overstappen op integrale geboortezorg met integrale bekostiging – conform de beleidsregel van de NZa – ondersteund bij overstap en implementatie.

Preventieagenda van de Geboortezorg

In de Preventieagenda van de Geboortezorg, 2018-2022: ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ geven de deelnemende partijen in het College Perinatale Zorg aan hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een goede start voor een beter Nederland. De geboortezorg zoekt daarbij de samenwerking met zorg voor jeugd en het sociaal domein.

De Agenda Cliënt als gelijkwaardig partner

In deze Agenda ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’, 2020-2022 hebben de gezamenlijke geboortezorgpartijen hun visie en koers verhelderd om de beoogde doelstelling voor 2022 te behalen. In de agenda is ook aandacht voor de randvoorwaarden en concrete activiteiten om de doelstelling  ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’ te bereiken. Deze koers is reeds ingezet in 2019 en zal jaarlijks worden geëvalueerd om te bekijken of dit plan bijstelling behoeft.