Het ontstaan van CPZ

In 2008 werd duidelijk dat de Nederlandse geboortezorg beter moest en beter kon. De resultaten bleven achter bij de internationale benchmark. In het stuurgroepadvies ‘Een Goed Begin’ uit 2010 werd beschreven welke doelen behaald moesten worden: het verminderen van vermijdbare babysterfte, het voorkomen van onnodige morbiditeit en het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het versterken van samenhang en communicatie tussen partijen in de geboortezorg.

CPZ is in 2011 opgericht door de partijen in de geboortezorg; de beroepsverenigingen, brancheorganisaties en cliëntenvertegenwoordigers: Bo Geboortezorg, Patiëntenfederatie Nederland, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). CPZ is opgericht om richting te geven aan de uitvoering van het advies “Een Goed Begin”.