Home Nieuws

Nieuws

 • Actueel

update coronavaccinatie en zwangerschap

De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben een nieuwe informatiekaart gepubliceerd waarmee zwangere vrouwen goed geinformeerd een keuze kunnen maken voor het wel…

lees meer
 • Actueel

Is de geboortezorg klaar voor het gebruik van het PGO door haar cliënten?

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) heeft elke cliënt of patiënt zelf inzicht in medische en gezondheidsgegevens via een app of…

lees meer
 • Actueel

Landelijke campagne Samen Beslissen start 6 september

Patiënt en zorgverlener hebben elkaar nodig om tot goede zorg te komen. Dat is de belangrijkste boodschap van de landelijke…

lees meer
 • Actueel

Netwerkkaart en zelfscan voor professionals en teams die werken met gezinnen in de eerste 1000 dagen

Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het bereiken van (aanstaande) ouders…

lees meer
 • Actueel

Preconceptionele gezondheid: visuele vormgeving

Op 25 juni 2021 is de pledge preconceptionele gezondheid door 16 partijen bestuurlijk getekend. Tijdens het gesprek is met elkaar…

lees meer
 • Actueel

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Per 1 januari 20220 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De wet gaat over een meld- en vergunningsplicht…

lees meer
 • Actueel

Nieuw: Waardegedrevengeboortezorg.nl

Het BUZZ-project, waarbij uitkomstinformatie gebruikt wordt bij Samen Beslissen, is in de afrondende fase. De resultaten, ervaringen, tips en praktische…

lees meer
 • Actueel

Nieuwsbrief Kansrijke Start juni 2021 – Wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ is aangenomen

In deze nieuwsbrief wordt teruggekeken naar de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die op 14 juni heeft plaatsgevonden. Via…

lees meer
 • Actueel

Negen regionale partnerschappen voor veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Met de sluiting van de laatste subsidieronde voor VIPP Babyconnect heeft het programmabureau de balans kunnen opmaken. En met een…

lees meer
 • Actueel

Wet bestuur en toezicht rechtspersoon: regels op een rij

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er…

lees meer
 • Actueel

Zorgstandaard heeft samenwerking in VSV's versneld

ZiN biedt CPZ het Berenschot-rapport ‘Samen (net)werken in zorg’ over de geboortezorg aan aangescherpte versie 1 juli. Oorspronkelijk bericht van…

lees meer
 • Actueel

Beter signaleren kwetsbaarheid: van onderzoek naar actie

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start is afgelopen najaar onderzocht in hoeverre eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en -verpleegkundigen niet medische kwetsbaarheid signaleren, en…

lees meer

Gezamenlijke aanpak: Pledge preconceptiezorg ondertekend

Terugblik Kick-off bijeenkomst Preconceptionele gezondheid Op 25 juni heeft de kick-off bijeenkomst ‘pledge preconceptionele gezondheid’ plaatsgevonden. De online bijeenkomst werd…

lees meer

Gezondheidsraad geeft voedingsadvies voor zwangere vrouwen

Na 3,5 jaar onderzoek komt de Gezondheidsraad met een voedingsadvies voor zwangere vrouwen. Voor het onderzoek heeft de Gezondheidsraad voortdurend…

lees meer

Wetswijziging aangenomen: prenataal huisbezoek wordt gemeentelijke taak

Dinsdag 22 juni 2021 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen. Met de wijziging worden gemeenten verplicht een…

lees meer

Nieuwe ontwikkelingen in uitwisseling JGZ en geboortezorg

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn in 2020 landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg…

lees meer

NZa publiceert nieuwe regels geboortezorg; Experiment IB voor Integrale Geboortezorg verlengd tot 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt in opdracht van het ministerie van VWS het experiment integrale bekostiging voor integrale geboortezorg met een…

lees meer

"We moeten niet accepteren dat kansongelijkheid zo groot is"

Webinar Kansongelijkheid legt parallellen bloot tussen het onderwijs en de geboortezorg Kans(on)gelijkheid in het onderwijs is een hot topic, recent…

lees meer

Ook regio Amsterdam-Amstelland-Almere aan de slag met digitale gegevensuitwisseling

Ruim tachtig zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere hebben de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren…

lees meer

Lancering informatiepagina ‘Wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de JGZ’

Alle informatie rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ is vanaf nu te vinden op de programma website Kansrijke…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei 2021

In deze Nieuwsbrief Kansrijke Start meer over de online conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die op 14 juni zal…

lees meer

Tweede Kamer wil Wegiz vóór zomerreces behandeld hebben

Minister Van Ark heeft begin deze maand het wetsvoorstel Wegiz naar de Kamer gestuurd. Het kabinet neemt met de Wegiz…

lees meer

Opnieuw aandacht voor Niet Roken: PUUR

Vanaf 31 mei (Wereld Niet Roken Dag) is de landelijke campagne PUUR rookvrij weer te zien en horen op onder…

lees meer

Landelijke conferentie Kansrijke Start 14 juni

Ook dit jaar organiseert VWS samen met Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) een landelijke conferentie om elkaar te…

lees meer

“Kansongelijkheid begint in de baarmoeder”

Webinar Kans(on)gelijkheid in onderwijs én geboortezorg:  Save the date 3 juni 20:00-21:00 uur Kans(on)gelijkheid in het onderwijs is een hot…

lees meer

Terugblik webinar Samen beslissen: de moederraad

Donderdag 22 april 2021 organiseerde CPZ een webinar over de moederraad. Caroline van Weert, senior beleidsadviseur bij het CPZ ging…

lees meer

Gezocht: eerste- en tweedelijns verloskundigen voor onderzoek Gedeelde Besluitvorming (Amsterdam UMC)

Het Amsterdam UMC, locatie AMC ontwikkelt in het onderzoeksproject ‘Shared decision-making in integrated maternity care’ (Shared Mind) een training en…

lees meer

MijnPerined wordt verbeterd

N.a.v. de vele vragen en uitdagingen die de geboortezorgpartijen ervaren met de aanlevering van en de rapportages over de Perineddata,…

lees meer

Informatiestandaard brengt geboortezorg verder

De FHIR-versie van de PWD informatiestandaard voor geboortezorg is vanaf nu beschikbaar voor het zorgsegment. De FHIR-versie van de PWD…

lees meer

Emeritus-hoogleraar Public Health Koos van der Velden geridderd

Koos van der Velden, emeritus-hoogleraar Public Health aan het RadboudUMC is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start april 2021 – Meld je aan voor de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’

In deze nieuwsbrief meer over de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ welke op 14 juni plaatsvinden, dit keer geheel…

lees meer

Trainingen CenteringZorg weer van start

Wil je beginnen met het aanbieden van CenteringZorg? Geef je dan nu op voor de tweedaagse training van Stichting Centering.…

lees meer

Kansongelijkheid begint in de baarmoeder

Bastian Ravesteijn is universitair docent aan de Erasmus School of Economics en gepromoveerd als econoom. Op de website KansenKaart.nl  brengt hij…

lees meer

Terugblik & vragen webinar met VIPP Babyconnect; laatste subsidieronde.

Op dinsdag 13 april organiseerde het CPZ een webinar over de laatste subsidieronde VIP Babyconnect. Marleen Kruijt, senior beleidsadviseur digitale…

lees meer

Terugblik webinar "de eerste stappen naar een nieuwe VIL"

Op 30 maart jl. organiseerde het CPZ een webinar over “de eerste stappen naar een nieuwe VIL. Sabine van Aken…

lees meer

Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het Standpunt vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed aangepast. De wijzigingen hebben…

lees meer

Actieplan kraamzorgsector digitale gegevensuitwisseling 2020-2022

De kraamzorgsector wil een inhaalslag maken om digitalisering en digitale gegevensuitwisseling in de sector te realiseren. Daarmee kunnen de kraamgegevens…

lees meer

Aan de slag met preconceptiezorg

Gezond zwanger worden staat in Nederland steeds meer op de (politieke) agenda. Preventie is de sleutel tot betere gezondheidsuitkomsten. Logisch gevolg…

lees meer

DIZRA award voor programma VIPP Babyconnect

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg…

lees meer

Value-Based Health Care bij Santeon

De Santeon ziekenhuizen, een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen, werken sinds 2017 samen op het gebied van Geboortezorg. Ze bespreken…

lees meer

Data, audit en registratie: openbare les Ageeth Rosman

Op dinsdag 13 april van 15:30 – 16:45 uur vond de openbare les van Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie,…

lees meer

EGALITE: research naar betere geboortezorg voor vluchtelingen

Het EGALITE project is ontstaan vanuit de vaststelling dat er nog altijd grote sociale- en gezondheidsongelijkheden bestaan tussen zwangere vrouwen…

lees meer

Webinar Samen beslissen: de moederraad op 22 april

Donderdag 22 april a.s. om 20.00 organiseert CPZ een webinar over de moederraad. Caroline van Weert, senior beleidsaviseur bij het…

lees meer

Corona en desinfectiemiddelen

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden…

lees meer

Online CenteringZorg voor Eritrese zwangeren

Speciaal voor Eritrese zwangeren biedt Stichting Centering Nederland de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan online groepsgewijze ondersteuning. Deze…

lees meer

Terugblik webinar Continuïteit: en nu naar de praktijk!

Op 4 maart jl. om 20:00 u ’s avonds organiseerde het CPZ een vervolgwebinar over continuïteit van zorg. Een breed…

lees meer

Een baby krijgen; hoe en wat in 5 talen

IJmond Geboortezorg heeft vijf animaties ontwikkeld voor anderstaligen, laaggeletterden en gezinnen in kwetsbare situaties. De animaties gaan over zwangerschap en…

lees meer

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij

Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren grote problemen om vanuit hun zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis…

lees meer

Webinar digitale gegevensuitwisseling: VIPP Babyconnect laatste subsidieronde

Dinsdag 13 april om 20.00 organiseert CPZ samen met Babyconnect een webinar over de laatste ontwikkelingen bij het samenwerkingsprogramma VIPP…

lees meer

Stap gezet in digitale gegevensuitwisseling met JGZ

Om digitale overdracht tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) te realiseren, zijn de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen gezet. Tussen…

lees meer

Kraamzorg volop in ontwikkeling, de resultaten van vijf onderzoeksprojecten op een rijtje

In december 2016 startten vijf onderzoeksprojecten naar kraamzorg met financiering vanuit ZonMw. De onderzoeken richtten zich op de effectiviteit en…

lees meer

Validatiemeting landelijke PREM Integrale Geboortezorg

In de komende periode zal de validatiemeting van de landelijke PREM Integrale Geboortezorg worden uitgezet. De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start – maart – Formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd

In deze nieuwsbrief meer over de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar die naar de Tweede Kamer is verstuurd. Daarnaast…

lees meer

Goede starttafel: Afstemmen samenwerking geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Binnen de Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ hebben de geboortezorgpartijen…

lees meer

Laatste subsidieronde VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken en te ondersteunen heeft VWS een subsidie beschikbaar gesteld. Om…

lees meer

Wachtkamerscherm voor website www.strakszwangerworden.nl

Om de vernieuwde website www.strakszwangerworden.nl onder de aandacht te brengen van stellen met een zwangerschapswens zijn wachtkamerschermen ontwikkeld. Deze wachtkamerschermen…

lees meer

CenteringZorg tijdens de zwangerschap bespaart zorgkosten

Uit een economische evaluatie van TNO blijkt dat CenteringZorg (CenteringPregnancy) tijdens de zwangerschap leidt tot beter gezondheidsgedrag waardoor zorgkosten in…

lees meer

Flexibele inzet kraamzorg kent nog uitdagingen

Levert het gezondheidswinst op voor moeder en kind wanneer het aantal uren kraamzorg flexibel wordt ingezet? Fleur Lambermon en Noortje…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start februari – Van start met de campagne Mamaliefde en Papaliefde is

In deze nieuwsbrief van februari nogmaals aandacht voor de campagne Mamaliefde en Papaliefde is. Lokale coalities, organisaties en professionals worden…

lees meer

Informatiekaart: Zorg nodig tijdens corona?

Het is belangrijk dat iedereen met gezondheidsklachten contact opneemt met hun huisarts of hun vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Daarom…

lees meer

Waardevol onderzoek: beter signaleren!

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn bepalend voor diens latere fysieke en mentale gezondheid. Daarom…

lees meer

moties VAO Zwangerschap en Geboorte

Tijdens het VAO Zwangerschap en Geboorte van 25 februari 2021 is in rap tempo een aantal voor de geboortezorg relevante…

lees meer

Nieuw design www.strakszwangerworden.nl

De website www.strakszwangerworden.nl is in een nieuw jasje gestoken! Sinds 2012 biedt deze website stellen met een kinderwens informatie over…

lees meer

Brochure Zwangerschapsbeëindiging bij een gewenste baby

Stille Levens, kenniscentrum Babysterfte, heeft een brochure ontwikkeld voor vrouwen en hun partners die te maken hebben met de beëindiging…

lees meer

ZonMw start onderzoek naar kwetsbaar (jong) ouderschap

In april starten verschillende projecten die onderzoek gaan verrichten naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap…

lees meer

De eerste stappen richting een nieuwe VIL interview met Jolijn Betlem

Jolijn Betlem In de expert-adviesgroep participeren, naast alle CPZ-deelnemers, de huisartsen én de JGZ. De groep heeft de opdracht om…

lees meer

Midterm review gepubliceerd: de strategische agenda van de geboortezorgpartijen onder de loep

De midterm review is het resultaat van een intensief traject waarin de geboortezorgpartijen en het CPZ de eigen strategische agenda…

lees meer

Onderzoek 'De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind'

Kwetsbare zwangeren nemen vaak weinig en soms helemaal geen kraamzorg af, terwijl ze er gezien hun omstandigheden juist veel baat…

lees meer

Cliëntenpanel CPZ

Wij zijn op zoek naar zwangeren of recent bevallen vrouwen en/of hun partners voor een cliëntenpanel geboortezorg. Het cliëntenpanel willen…

lees meer

Geef je ook op voor de e-learning ‘Samen beslissen’ namens je VSV

Al 17 VSV’s/IGO’s hebben gebruik gemaakt van het aanbod om kosteloos de e-learning ‘Samen beslissen’ te volgen. Per VSV kunnen…

lees meer

Nieuw beleid bij een zwangerschap van 41 weken

In Nederland is het beleid om de gezonde zwangere bij een normaal verlopende zwangerschap vanaf 42 weken een inleiding te…

lees meer

Update rondom Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’

De inwerkingtrede van de wetswijziging prenataal huisbezoek is uitgesteld. Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog niet gepland. Dat…

lees meer

Vragenlijst rookvrije Start – Deel je ervaringen

De Taskforce Rookvrije Start wil graag weten wat er op de werkplek gebeurt en wat er nodig is om de…

lees meer

Overzicht screeningsinstrumenten

Onlangs is de Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen gelanceerd met als doel zorgverleners in de geboortezorg te ondersteunen bij het kunnen aansluiten bij lokale coalities…

lees meer

Update veel gestelde vragen voor zwangeren

Voor de meest actuele updates over zwangerschap en corona verwijzen we graag naar Thuisarts.nl. Ik ben zwanger en bang om…

lees meer

Kleine correcties indicatorenset Integrale geboortezorg voor het Zorginstituut

De werkgroep indicatoren integrale geboortezorg, waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s vertegenwoordigd zijn, heeft voor verslagjaar 2020/2021 een aantal…

lees meer

Inbreng internetconsultatie 'Zorg voor de Toekomst'

De nota Zorg voor de Toekomst wordt door het ministerie gezien als een discussienota bedoeld om het gesprek met partijen…

lees meer

Terugblik webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?

In Meppel is een inspirerende samenwerking opgezet tussen geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Tijdens dit webinar spraken 3 bevlogen vrouwen (Nelleke…

lees meer

Nieuwe campagne VWS wil stress rond zwangerschap verminderen

Update! Op 9 februari heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ vanuit het…

lees meer

Waardegedreven zorg in de praktijk

Halverwege januari 2021 vond het digitale werkbezoek van het Linnean Initiatief aan het Isala plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Arie…

lees meer

WORDT VERPLAATST – online Conferentie Kansrijke Start heeft de toekomst!

Vanwege de getroffen maatregelen die zijn genomen rondom het Coronavirus wordt de conferentie van 9 februari verplaatst naar juni. Zo…

lees meer

Lancering campagne Kansrijke Start – "Mamaliefde is / Papaliefde is" op 9 februari

Op 9 februari lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Mamaliefde is’ en ‘Papaliefde is’ vanuit het…

lees meer

Nieuw: KSV's toegevoegd aan interactieve kaart.

In de meeste regio’s hebben kraamzorgorganisaties zich verenigd in Kraamzorg Samenwerkingsverbanden (KSV’s). In samenwerking met BO Geboortezorg zijn de contactgegevens…

lees meer

Wachtkamerfilm '3 goede vragen' toegevoegd

Met de ‘3 goede vragen’ kun je het gesprek op gang brengen dat nodig is om samen beslissen mogelijk te…

lees meer

Nieuw: Handreiking verzekeringen Geboortezorgnetwerken

Aan de VSV Toolkit professionalisering is een nieuwe handreiking toegevoegd. Deze handreiking is geschreven voor VSV’s en IGO’s om een…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start – Vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer gestuurd

In deze nieuwsbrief de vierde voortgangsrapportage die naar de Tweede Kamer is verstuurd. Deze voortgangsrapportage beschrijft de resultaten na ruim…

lees meer

Nieuwsbrief Babyconnect

In deze nieuwsbrief lees je dat de regio’s Noord-Nederland en Amsterdam-Amstelland/Almere een subsidieaanvraag hebben ingediend. Een interview met Peter Boudewijn…

lees meer

Webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?

Op donderdag 4 februari van 20.00 tot 21.00 uur gaat Marlies Buurman, bestuurssecretaris, senior beleidsadviseur Preventie van het CPZ in…

lees meer

Bestuursvoorzitter Geri Bonhof: “We moeten elkaar nog veel beter leren kennen”

Sinds 1 oktober 2016 is Geri Bonhof als onafhankelijk voorzitter verbonden aan het bestuur van CPZ. We spraken haar over…

lees meer

Nieuw: Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

Hoe kun je als VSV aansluiten bij lokale coalities van Kansrijke Start in jouw gemeente of regio? Wat komt er…

lees meer

Commentaarronde en accordering nieuwe landelijke PREMlijst

In de Zorgstandaard staat aangegeven dat het belangrijk is om de stem van de cliënt mee te nemen in de…

lees meer

Hogere perinatale sterfte bij asielzoekers

Recent onderzoek naar zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers in Nederland (Verschuuren A.E.H. et al) laat zien dat de perinatale sterfte onder kinderen…

lees meer

Nieuwe tool voor het ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid in de geboortezorg

Wil je aan de slag met het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid? Het nieuwe digitale Zorgpad Rookvrije Start,…

lees meer

Q&A Integrale Bekostiging

De laatste ontwikkelingen rondom de evaluatie van de beleidsregel integrale geboortezorg boden aanleiding om de Q&A over integrale bekostiging aan…

lees meer

Q&A Digitale gegevensuitwisseling

Waarom wordt digitale gegevensuitwisseling op regionaal niveau aangepakt? Hoe wordt een PGO gefinancierd? Mag je de subsidie van VIPP Babyconnect zelf verdelen?…

lees meer

Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

In het implementatieplan van de ZIG én in de Strategische agenda werd het belang van een dashboard kwaliteit onderstreept. In…

lees meer

Subsidieoproep Zorg op Afstand ZonMw

Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over…

lees meer

Nieuwsbrief december Kansrijke Start

In deze nieuwsbrief o.a. een verslag van een ronde tafel gesprek dat heeft plaatsgevonden over de rol van huisartsen en praktijkondersteuners…

lees meer

Terugblik webinar Continuïteit van zorg 23 november

Maandagavond 23 november vond het Webinar Continuïteit van Zorg plaats. Jolijn Betlem verkende met Koos van der Velden, Joël Gijzen en…

lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de integrale geboortezorg

3509 abonnees gingen je voor!
Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Nieuwsarchief

MijnPerined wordt verbeterd

N.a.v. de vele vragen en uitdagingen die de geboortezorgpartijen ervaren met de aanlevering van en de rapportages over de Perineddata,…

lees meer

Informatiestandaard brengt geboortezorg verder

De FHIR-versie van de PWD informatiestandaard voor geboortezorg is vanaf nu beschikbaar voor het zorgsegment. De FHIR-versie van de PWD…

lees meer

Emeritus-hoogleraar Public Health Koos van der Velden geridderd

Koos van der Velden, emeritus-hoogleraar Public Health aan het RadboudUMC is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start april 2021 – Meld je aan voor de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’

In deze nieuwsbrief meer over de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ welke op 14 juni plaatsvinden, dit keer geheel…

lees meer

Trainingen CenteringZorg weer van start

Wil je beginnen met het aanbieden van CenteringZorg? Geef je dan nu op voor de tweedaagse training van Stichting Centering.…

lees meer

Kansongelijkheid begint in de baarmoeder

Bastian Ravesteijn is universitair docent aan de Erasmus School of Economics en gepromoveerd als econoom. Op de website KansenKaart.nl  brengt hij…

lees meer

Terugblik & vragen webinar met VIPP Babyconnect; laatste subsidieronde.

Op dinsdag 13 april organiseerde het CPZ een webinar over de laatste subsidieronde VIP Babyconnect. Marleen Kruijt, senior beleidsadviseur digitale…

lees meer

Terugblik webinar "de eerste stappen naar een nieuwe VIL"

Op 30 maart jl. organiseerde het CPZ een webinar over “de eerste stappen naar een nieuwe VIL. Sabine van Aken…

lees meer

Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het Standpunt vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed aangepast. De wijzigingen hebben…

lees meer

Actieplan kraamzorgsector digitale gegevensuitwisseling 2020-2022

De kraamzorgsector wil een inhaalslag maken om digitalisering en digitale gegevensuitwisseling in de sector te realiseren. Daarmee kunnen de kraamgegevens…

lees meer

Aan de slag met preconceptiezorg

Gezond zwanger worden staat in Nederland steeds meer op de (politieke) agenda. Preventie is de sleutel tot betere gezondheidsuitkomsten. Logisch gevolg…

lees meer

DIZRA award voor programma VIPP Babyconnect

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg…

lees meer

Value-Based Health Care bij Santeon

De Santeon ziekenhuizen, een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen, werken sinds 2017 samen op het gebied van Geboortezorg. Ze bespreken…

lees meer

Data, audit en registratie: openbare les Ageeth Rosman

Op dinsdag 13 april van 15:30 – 16:45 uur vond de openbare les van Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie,…

lees meer

EGALITE: research naar betere geboortezorg voor vluchtelingen

Het EGALITE project is ontstaan vanuit de vaststelling dat er nog altijd grote sociale- en gezondheidsongelijkheden bestaan tussen zwangere vrouwen…

lees meer

Webinar Samen beslissen: de moederraad op 22 april

Donderdag 22 april a.s. om 20.00 organiseert CPZ een webinar over de moederraad. Caroline van Weert, senior beleidsaviseur bij het…

lees meer

Corona en desinfectiemiddelen

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden…

lees meer

Online CenteringZorg voor Eritrese zwangeren

Speciaal voor Eritrese zwangeren biedt Stichting Centering Nederland de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan online groepsgewijze ondersteuning. Deze…

lees meer

Terugblik webinar Continuïteit: en nu naar de praktijk!

Op 4 maart jl. om 20:00 u ’s avonds organiseerde het CPZ een vervolgwebinar over continuïteit van zorg. Een breed…

lees meer

Een baby krijgen; hoe en wat in 5 talen

IJmond Geboortezorg heeft vijf animaties ontwikkeld voor anderstaligen, laaggeletterden en gezinnen in kwetsbare situaties. De animaties gaan over zwangerschap en…

lees meer

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij

Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren grote problemen om vanuit hun zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis…

lees meer

Webinar digitale gegevensuitwisseling: VIPP Babyconnect laatste subsidieronde

Dinsdag 13 april om 20.00 organiseert CPZ samen met Babyconnect een webinar over de laatste ontwikkelingen bij het samenwerkingsprogramma VIPP…

lees meer

Stap gezet in digitale gegevensuitwisseling met JGZ

Om digitale overdracht tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) te realiseren, zijn de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen gezet. Tussen…

lees meer

Kraamzorg volop in ontwikkeling, de resultaten van vijf onderzoeksprojecten op een rijtje

In december 2016 startten vijf onderzoeksprojecten naar kraamzorg met financiering vanuit ZonMw. De onderzoeken richtten zich op de effectiviteit en…

lees meer

Validatiemeting landelijke PREM Integrale Geboortezorg

In de komende periode zal de validatiemeting van de landelijke PREM Integrale Geboortezorg worden uitgezet. De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start – maart – Formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd

In deze nieuwsbrief meer over de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar die naar de Tweede Kamer is verstuurd. Daarnaast…

lees meer

Goede starttafel: Afstemmen samenwerking geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Binnen de Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ hebben de geboortezorgpartijen…

lees meer

Laatste subsidieronde VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken en te ondersteunen heeft VWS een subsidie beschikbaar gesteld. Om…

lees meer

Wachtkamerscherm voor website www.strakszwangerworden.nl

Om de vernieuwde website www.strakszwangerworden.nl onder de aandacht te brengen van stellen met een zwangerschapswens zijn wachtkamerschermen ontwikkeld. Deze wachtkamerschermen…

lees meer

CenteringZorg tijdens de zwangerschap bespaart zorgkosten

Uit een economische evaluatie van TNO blijkt dat CenteringZorg (CenteringPregnancy) tijdens de zwangerschap leidt tot beter gezondheidsgedrag waardoor zorgkosten in…

lees meer

Flexibele inzet kraamzorg kent nog uitdagingen

Levert het gezondheidswinst op voor moeder en kind wanneer het aantal uren kraamzorg flexibel wordt ingezet? Fleur Lambermon en Noortje…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start februari – Van start met de campagne Mamaliefde en Papaliefde is

In deze nieuwsbrief van februari nogmaals aandacht voor de campagne Mamaliefde en Papaliefde is. Lokale coalities, organisaties en professionals worden…

lees meer

Informatiekaart: Zorg nodig tijdens corona?

Het is belangrijk dat iedereen met gezondheidsklachten contact opneemt met hun huisarts of hun vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Daarom…

lees meer

Waardevol onderzoek: beter signaleren!

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn bepalend voor diens latere fysieke en mentale gezondheid. Daarom…

lees meer

moties VAO Zwangerschap en Geboorte

Tijdens het VAO Zwangerschap en Geboorte van 25 februari 2021 is in rap tempo een aantal voor de geboortezorg relevante…

lees meer

Nieuw design www.strakszwangerworden.nl

De website www.strakszwangerworden.nl is in een nieuw jasje gestoken! Sinds 2012 biedt deze website stellen met een kinderwens informatie over…

lees meer

Brochure Zwangerschapsbeëindiging bij een gewenste baby

Stille Levens, kenniscentrum Babysterfte, heeft een brochure ontwikkeld voor vrouwen en hun partners die te maken hebben met de beëindiging…

lees meer

ZonMw start onderzoek naar kwetsbaar (jong) ouderschap

In april starten verschillende projecten die onderzoek gaan verrichten naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap…

lees meer

De eerste stappen richting een nieuwe VIL interview met Jolijn Betlem

Jolijn Betlem In de expert-adviesgroep participeren, naast alle CPZ-deelnemers, de huisartsen én de JGZ. De groep heeft de opdracht om…

lees meer

Midterm review gepubliceerd: de strategische agenda van de geboortezorgpartijen onder de loep

De midterm review is het resultaat van een intensief traject waarin de geboortezorgpartijen en het CPZ de eigen strategische agenda…

lees meer

Onderzoek 'De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind'

Kwetsbare zwangeren nemen vaak weinig en soms helemaal geen kraamzorg af, terwijl ze er gezien hun omstandigheden juist veel baat…

lees meer

Cliëntenpanel CPZ

Wij zijn op zoek naar zwangeren of recent bevallen vrouwen en/of hun partners voor een cliëntenpanel geboortezorg. Het cliëntenpanel willen…

lees meer

Geef je ook op voor de e-learning ‘Samen beslissen’ namens je VSV

Al 17 VSV’s/IGO’s hebben gebruik gemaakt van het aanbod om kosteloos de e-learning ‘Samen beslissen’ te volgen. Per VSV kunnen…

lees meer

Nieuw beleid bij een zwangerschap van 41 weken

In Nederland is het beleid om de gezonde zwangere bij een normaal verlopende zwangerschap vanaf 42 weken een inleiding te…

lees meer

Update rondom Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’

De inwerkingtrede van de wetswijziging prenataal huisbezoek is uitgesteld. Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog niet gepland. Dat…

lees meer

Vragenlijst rookvrije Start – Deel je ervaringen

De Taskforce Rookvrije Start wil graag weten wat er op de werkplek gebeurt en wat er nodig is om de…

lees meer

Overzicht screeningsinstrumenten

Onlangs is de Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen gelanceerd met als doel zorgverleners in de geboortezorg te ondersteunen bij het kunnen aansluiten bij lokale coalities…

lees meer

Update veel gestelde vragen voor zwangeren

Voor de meest actuele updates over zwangerschap en corona verwijzen we graag naar Thuisarts.nl. Ik ben zwanger en bang om…

lees meer

Kleine correcties indicatorenset Integrale geboortezorg voor het Zorginstituut

De werkgroep indicatoren integrale geboortezorg, waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s vertegenwoordigd zijn, heeft voor verslagjaar 2020/2021 een aantal…

lees meer

Inbreng internetconsultatie 'Zorg voor de Toekomst'

De nota Zorg voor de Toekomst wordt door het ministerie gezien als een discussienota bedoeld om het gesprek met partijen…

lees meer

Terugblik webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?

In Meppel is een inspirerende samenwerking opgezet tussen geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Tijdens dit webinar spraken 3 bevlogen vrouwen (Nelleke…

lees meer

Nieuwe campagne VWS wil stress rond zwangerschap verminderen

Update! Op 9 februari heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ vanuit het…

lees meer

Waardegedreven zorg in de praktijk

Halverwege januari 2021 vond het digitale werkbezoek van het Linnean Initiatief aan het Isala plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Arie…

lees meer

WORDT VERPLAATST – online Conferentie Kansrijke Start heeft de toekomst!

Vanwege de getroffen maatregelen die zijn genomen rondom het Coronavirus wordt de conferentie van 9 februari verplaatst naar juni. Zo…

lees meer

Lancering campagne Kansrijke Start – "Mamaliefde is / Papaliefde is" op 9 februari

Op 9 februari lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Mamaliefde is’ en ‘Papaliefde is’ vanuit het…

lees meer

Nieuw: KSV's toegevoegd aan interactieve kaart.

In de meeste regio’s hebben kraamzorgorganisaties zich verenigd in Kraamzorg Samenwerkingsverbanden (KSV’s). In samenwerking met BO Geboortezorg zijn de contactgegevens…

lees meer

Wachtkamerfilm '3 goede vragen' toegevoegd

Met de ‘3 goede vragen’ kun je het gesprek op gang brengen dat nodig is om samen beslissen mogelijk te…

lees meer

Nieuw: Handreiking verzekeringen Geboortezorgnetwerken

Aan de VSV Toolkit professionalisering is een nieuwe handreiking toegevoegd. Deze handreiking is geschreven voor VSV’s en IGO’s om een…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start – Vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer gestuurd

In deze nieuwsbrief de vierde voortgangsrapportage die naar de Tweede Kamer is verstuurd. Deze voortgangsrapportage beschrijft de resultaten na ruim…

lees meer

Nieuwsbrief Babyconnect

In deze nieuwsbrief lees je dat de regio’s Noord-Nederland en Amsterdam-Amstelland/Almere een subsidieaanvraag hebben ingediend. Een interview met Peter Boudewijn…

lees meer

Webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?

Op donderdag 4 februari van 20.00 tot 21.00 uur gaat Marlies Buurman, bestuurssecretaris, senior beleidsadviseur Preventie van het CPZ in…

lees meer

Bestuursvoorzitter Geri Bonhof: “We moeten elkaar nog veel beter leren kennen”

Sinds 1 oktober 2016 is Geri Bonhof als onafhankelijk voorzitter verbonden aan het bestuur van CPZ. We spraken haar over…

lees meer

Nieuw: Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

Hoe kun je als VSV aansluiten bij lokale coalities van Kansrijke Start in jouw gemeente of regio? Wat komt er…

lees meer

Commentaarronde en accordering nieuwe landelijke PREMlijst

In de Zorgstandaard staat aangegeven dat het belangrijk is om de stem van de cliënt mee te nemen in de…

lees meer

Hogere perinatale sterfte bij asielzoekers

Recent onderzoek naar zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers in Nederland (Verschuuren A.E.H. et al) laat zien dat de perinatale sterfte onder kinderen…

lees meer

Nieuwe tool voor het ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid in de geboortezorg

Wil je aan de slag met het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid? Het nieuwe digitale Zorgpad Rookvrije Start,…

lees meer

Q&A Integrale Bekostiging

De laatste ontwikkelingen rondom de evaluatie van de beleidsregel integrale geboortezorg boden aanleiding om de Q&A over integrale bekostiging aan…

lees meer

Q&A Digitale gegevensuitwisseling

Waarom wordt digitale gegevensuitwisseling op regionaal niveau aangepakt? Hoe wordt een PGO gefinancierd? Mag je de subsidie van VIPP Babyconnect zelf verdelen?…

lees meer

Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

In het implementatieplan van de ZIG én in de Strategische agenda werd het belang van een dashboard kwaliteit onderstreept. In…

lees meer

Subsidieoproep Zorg op Afstand ZonMw

Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over…

lees meer

Nieuwsbrief december Kansrijke Start

In deze nieuwsbrief o.a. een verslag van een ronde tafel gesprek dat heeft plaatsgevonden over de rol van huisartsen en praktijkondersteuners…

lees meer

Terugblik webinar Continuïteit van zorg 23 november

Maandagavond 23 november vond het Webinar Continuïteit van Zorg plaats. Jolijn Betlem verkende met Koos van der Velden, Joël Gijzen en…

lees meer

Nieuw: sociaal domein ook op de kaart!

Lokale coalities Kansrijke Start en JGZ organisaties toegevoegd aan interactieve geboortezorglandschap. Is er een lokale coalitie Kansrijke Start in mijn…

lees meer

Webinar over perinatale sterfte: preventie en verbinding met sociaal domein worden steeds belangrijker

Op maandag 7 december jl. zijn de perinatale sterftecijfers over 2019 (Perined) en het (RIVM-)rapport met trends, oorzaken en verbanden…

lees meer

Streven werkgroep indicatoren om voor 2022 NPS te vervangen door PREM

De werkgroep Indicatoren streeft erna om de huidige NPS+ cliëntervaringsmeting voor verslagjaar 2022 te vervangen voor een compacte PREM-screeningslijst. Deze compacte PREM-screeningslijst…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte: Levendig en op toekomst gericht debat

Op donderdag 10 december 2020 vond het AO Zwangerschap en Geboorte plaats. De kamer vroeg aandacht voor o.a. leefstijlpreventie, tolkentelefoon,…

lees meer

Terugkijken! Themabijeenkomst digitale gegevensuitwisseling

Op weg naar digitale gegevensuitwisseling in de regio’s Dinsdag 8 december 2020 ontving Marleen Kruijt, senior beleidsadviseur van het CPZ,…

lees meer

Nieuwsbrief november Kansrijke Start- heeft de toekomst!

In deze nieuwsbrief een save the date voor de landelijke conferentie Kansrijke Start met wat meer informatie over de inhoud…

lees meer

Rapport RIVM over perinatale sterfte vraagt om verbreding inzet geboortezorg

(bericht geüpdatet) Op maandag 7 december hebben minister Van Ark en staatssecretaris Blokhuis de Kamer geïnformeerd over de stand van…

lees meer

Van Ark: passende bekostiging voor de integrale geboortezorg

In de kamerbrief van 7 dec 2020 onderstreept minister Van Ark het belang van een bekostiging die bijdraagt aan integrale…

lees meer

Samen Beslissen in de Geboortezorg: Uitnodiging voor co-creatie sessie UMC

Het Amsterdam UMC zoekt zorgprofessionals voor een co-creatie sessie voor ontwikkeling van een digitale tool voor cliënten. In het onderzoeksproject…

lees meer

Meld je nog aan voor VSV/IGO bestuurdersbijeenkomst digitale gegevensuitwisseling op 8 december!

Hoe zijn VSV’s in de regio’s aan de slag met het realiseren van digitale gegevensuitwisseling? Waarom is het mogelijk maken…

lees meer

Uitgangspunten testbeleid Covid-19 en inzet zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Het RIVM heeft een nieuw document opgesteld over het testbeleid en inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Hierin zijn ook…

lees meer

Janine Kliphuis nieuw bestuurslid CPZ

Met het vertrek van Ginel van Weering ontstond een opening aan de bestuurstafel. Met de komst van Janine Kliphuis is…

lees meer

Expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van start

Maandag 16 november is de expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van het College Perinatale Zorg geïnstalleerd en aan de slag gegaan. De…

lees meer

Nieuwsbrief oktober Kansrijke Start – duurzaam, lokaal en toekomstbestendig

Door het toenemende aantal corona besmettingen en alles wat daar bij komt kijken is er een wisseling geweest in bewindspersonen.…

lees meer

Nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: Ronde 2020/2021

Wil je met onderzoek bijdragen aan de gezondheid voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte? En heb je…

lees meer

Nú kan het nog: subsidie voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Geboortezorgregio’s die nog gebruik willen maken van de subsidie VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling, moeten nú hun aanvraag gaan voorbereiden.…

lees meer

Ginel van Weering: “een integraal zorgbedrijf vraagt visie, kennis en ondersteuning”

Ginel van Weering was sinds 2013 bestuurder van Naviva Kraamzorg. Namens Bo Geboortezorg had zij sinds mei 2016 zitting in…

lees meer

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste zwangerschap

Het programma Nu Niet Zwanger kan vragen oproepen of het nodig is (maatschappelijk belang), verantwoord is (ethische onderbouwing) en of…

lees meer

Webcast 'Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging'

Op 3 december organiseert Linnean samen met Menzis en Zilveren Kruis de webcast ‘Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging’. Tijdens de…

lees meer

Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start

Voor de financiering van een integrale aanpak Kansrijke Start is zicht op de financieringsbronnen en een goede verbinding van de…

lees meer

Webinar Continuïteit van Zorg: verkennende rondetafel op 23 november

Op 23 november verkent Jolijn Betlem met Koos van der Velden, Joel Gijzen en Ank de Jonge het thema continuïteit…

lees meer

Uitgesteld! Webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ in het VSV maandag 30 november

Helaas kan het webinar niet doorgaan en wordt een nieuwe datum gepland in 2021. Wij houden je op de hoogte…

lees meer

NethOSS-registratie van groot belang voor kennis en onderzoek zwangerschap en corona

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. NethOSS is onderdeel van…

lees meer