Home Nieuws

Nieuws

 • Actueel

Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen

Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan…

lees meer
 • Actueel

Update veel gestelde vragen voor zwangeren

veel gestelde vragen voor zwangeren Voor specifieke informatie voor de zwangere zelf kunt u het best verwijzen naar https://allesoverzwanger.nl/

lees meer
 • Actueel

Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 3 april 2020 Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 3 april 2020).…

lees meer
 • Actueel

Zwangeren en pasgeborenen kunnen goed terecht in ziekenhuis. Eventuele zorgen adresseren in regioverband

Het is belangrijk dat zwangeren en pasgeborenen goed en op tijd medische hulp krijgen. Zwangeren en pasgeborenen kunnen nog steeds…

lees meer
 • Actueel

Overzicht VSV's 2020

Op de landkaart vind je een overzicht van de VSV’s in Nederland. Door de VSV aan te klikken lees je…

lees meer
 • Actueel

Zwangerschap en Corona voor laaggeletterden

Begrijpelijke informatie over zwangerschap en bevallen in Corona-tijden voor laaggeletterden van Pharos en KNOV.

lees meer
 • Actueel

Zwangerschap & Corona: consult en bevalling: moet dat nu alleen?

KNOV en NVOG adviseren hun leden de zwangere alleen te laten komen voor routineconsulten. Zwangeren in het ziekenhuis kunnen voor…

lees meer
 • Actueel

Richtlijn JGZ Covid-19

Met oa informatie over hielprik en gehoorscreening meer nieuws op Corona themapagina

lees meer
 • Actueel

Technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

De werkgroep indicatoren voor de integrale geboortezorg waarin alle deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft de beschrijving van de aan te…

lees meer
 • Actueel

Flowchart aangepast beleid neonaat

Beleid neonaat bij zwangere vrouw met mogelijke SARS-CoV-2 (Corona) infectie is aangescherpt. Je vindt de aangepaste flowchart site van de…

lees meer
 • Actueel

Tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening. Hielprik gaat door

Vanaf 24 maart is er een tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Dit duurt in elk…

lees meer
 • Actueel

Beschermende middelen

Voor bevallingen in de thuissituatie is er zorg over de beschikbaarheid van voldoende beschermingsmiddelen voor verloskundigen en kraamverzorgenden. Nu is…

lees meer
 • Actueel

Poliklinische bevallen in tijden van Corona: lokale afspraken

NVOG, KNOV, NVK en Bo Geboortezorg hebben op 18/03/2020 verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg opgeroepen lokaal afspraken te maken om…

lees meer
 • Actueel

Maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd…

lees meer
 • Actueel

Herziene flowchart zwangerschap en baring Covid-19

Update 18 maart 2020 De herziene Flowchart SARS-CoV-2 beleid tijdens de zwangerschap en baring is opgesteld door de NVOG, NVK…

lees meer
 • Actueel

Geboortezorgpartijen: Flowchart Perinataal Beleid en Covid-19

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent COVID-19 en het sinds 12-03-2020 ingestelde beleid om niet iedereen meer te testen,…

lees meer
 • Actueel

RCOG-richtlijn Coronavirus (NVOG, KNOV, NVK, RIVM)

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de…

lees meer
 • Actueel

Zo werken we schoon

Instructiekaart NHG tbv Covid-19 meer nieuws op de Corona themapagina

lees meer
 • Actueel

KNOV en Covid-19: meer telefonisch consult en minder controles in de praktijk

De KNOV voert nauw overleg met alle partners. Verbinden in de regio is van groot belang. Voor verloskundigen is het…

lees meer
 • Actueel

Kraamzorg en Covid-19: regio-afstemming via VSV – ROAZ noodzakelijk

Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van…

lees meer
 • Actueel

Corona-informatie voor laaggeletterden

Handzaam product van Pharos. Speciaal voor laaggeletterden en anderstaligen. meer nieuws op Corona themapagina

lees meer
 • Actueel

update Corona 14 maart: haak aan bij ROAZ en GGD in regio

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking…

lees meer
 • Actueel

Themabijeenkomst Digitale gegevensuitwisseling: werk aan de winkel!

Dinsdag 10 maart 2020 organiseerde het CPZ een themabijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling. Ondanks de dreiging van het coronavirus was de opkomst groot. In twee uur tijd werden de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken bijgepraat over de ontwikkelingen en stand van zaken rond digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

lees meer
 • Actueel

VIPP Babyconnect on tour

Om met digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg aan de slag te gaan is het mogelijk om gebruik te maken van…

lees meer
 • Actueel

Focusgroep Kansrijke Ontmoetingen

Op 2 maart organiseerden Anne-Katrien Ausems (CPZ) samen met Jolanda Liebregts (KNOV) een focusgroep Kansrijke Ontmoetingen. Aan deze focusgroep namen…

lees meer

Conferentie Samen verder met Kansrijke Start: het beeldverslag en de presentaties

Op 6 februari heeft VWS in samenwerking met Pharos en het CPZ de landelijke conferentie Kansrijke Start georganiseerd. Het plenaire…

lees meer

Alcoholvrij zwanger

Trimbos heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een gratis online cursus (door)ontwikkeld voor alle zwangere vrouwen die meer willen…

lees meer

informatie Coronavirus

Wij merken dat er behoefte is aan informatie over de maatregelen die geboortezorgprofessionals kunnen nemen tegen het coronavirus. Hierbij informeren…

lees meer

Politieke monitor integrale geboortezorg

De belangrijkste politieke bewegingen op het gebied van integrale geboortezorg houden wij bij via onze politieke monitor. Je vindt hier…

lees meer

Ben je op zoek naar hoe je kwetsbare ouders beter kunt bereiken?

Onderzoeksbureau AEF zoekt respondenten. Houdt het jou ook bezig hoe we kwetsbare ouders beter kunnen bereiken? Onderzoeksbureau AEF en gedragsontwerpbureau…

lees meer

Wil je ook werken met de 3 goede vragen?

Binnen de zorg is al veel aandacht voor shared decision making, oftewel Samen Beslissen. Zowel zorginstellingen als patiëntenorganisaties hebben het…

lees meer

ZonMW lanceert website kansrijke start

ZonMW draagt met kennis uit verschillende onderzoeksprogramma’s bij aan de doelen van dit actieprogramma. Op de website van ZonMW is een…

lees meer

Voorstel wetswijziging Prenataal huisbezoek door de JGZ

In de nieuwsbrief van 19 november 2019 hebben wij je geïnformeerd  over het voornemen van wijziging Wet Publieke Gezondheid in…

lees meer

Nieuwe publicatie Centering

Twee weken geleden is tijdens de landelijke conferentie Kansrijke Start het boek ‘Pareltjes – Kleine Centering verhalen met een grote…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte 13/2/2020 lijkt herhaling van zetten voor de kraamzorg

Tijdens het zeer druk bezochte AO zwangerschap en geboorte sprak Minister Bruins met de Kamer over de financiële problemen waar…

lees meer

Nieuwe animatie informeert ouders over derdehands rook

Om te voorkomen dat kinderen meeroken, houden steeds meer ouders hun huis rookvrij. Wat ouders echter vaak niet weten, is…

lees meer

Samen verder met Kansrijke Start

Op donderdag 6 februari 2020 vond de conferentie Samen verder met Kansrijke Start plaats. De rijtuigenloods vulde zich met maar…

lees meer

Uitdagingen vanuit perspectief integrale geboortezorg oppakken

Capaciteitsproblematiek zet de toegankelijkheid, betaalbaarheid  en kwaliteit van de (acute) geboortezorg onder druk en heeft al langere tijd de volle…

lees meer

De 8 aandachtspunten over aansprakelijkheid voor VSV’s

Hoe zit het eigenlijk met aansprakelijkheid voor een VSV? Als dat niet goed geregeld is, kunnen bestuurders voor (niet-medische) zaken…

lees meer

Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en Evaluatie Integrale Bekostiging (IB) 2020

In 2020 worden diverse belangrijke evaluaties gehouden. Zo hebben we de Actualisatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en een evaluatie Bekostigingsstructuren. Wie…

lees meer

Hoe zit het met…VIPP's en gegevensuitwisseling?

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het wetgevingsprogramma Gegevensuitwisseling en de VIPP’s? In de nieuwsbrief Gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2020 is uit!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de landelijke conferentie ‘Samen verder met Kansrijke Start’ op 6 februari in de Rijtuigenloods in…

lees meer

Bitterballenborrel CPZ

Beleidsmedewerkers in de geboortezorg hieven het glas op 2020; een belangrijk en enerverend geboortezorgjaar: Voor het komende jaar staan een…

lees meer

Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen

Graag nodigen we je uit voor het symposium  “Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?” op vrijdag 13…

lees meer

Best gelezen berichten in 2019 van CPZ

Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg? Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en…

lees meer

Verloskunde in transitie

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) van 17 december jl (Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4536) verscheen het artikel ‘Verloskunde in…

lees meer

Nieuwe subsidieoproepen ZonMw: Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) stelt op 17 december 3 nieuwe subsidieoproepen open. Doel van de…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte: 2020 wordt een belangrijk jaar voor de geboortezorg

Den Haag, 18 dec 2019. 4 uur overleg, 3 bewindslieden, 0 moties en een grote hoeveelheid toezeggingen van staatssecretaris Blokhuis…

lees meer

Veel VSV’s werken aan een moeder/cliëntenraad

Een van de afspraken die is vastgelegd in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is dat een VSV organiseert dat er een…

lees meer

Tweede subsidieronde digitale gegevensuitwisseling start 1 februari 2020

Begin 2020 start er weer een nieuwe subsidieaanvraagronde om digitale gegevensuitwisseling te realiseren in je regio. In deze ronde, die…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start december 2019

De nieuwe nieuwsbrief Kansrijke Start van VWS is uit! Met aandacht voor de voortgangsrapportage Kansrijke Start die deze week naar…

lees meer

Webinar Kansrijke Start in uitvoering

Op dinsdagavond 10 december 2019 om 20.15 uur organiseerde het College Perinatale Zorg een webinar over Kansrijke Start in uitvoering.…

lees meer

Zwangeren en/of jonge ouders gezocht voor groepsgesprek geboortezorg op 9 januari 2020

Beste zwangere, moeder, vader Laat je mening horen! Wat vind jij belangrijk in de samenwerking tussen jouw verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgende…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In de één na laatste nieuwsbrief van dit jaar blikken we terug op een inspirerende bijeenkomst waarbij leden van de…

lees meer

Conferentie “Samen verder met Kansrijke Start” donderdag 6 februari 2020 | De Rijtuigenloods | Amersfoort

Na de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start eind 2018 vond in april 2019 de landelijke Startbijeenkomst lokale coalities plaats.…

lees meer

Minister Bruins op werkbezoek bij IGO Salland en IGO Haga

Minister Bruins heeft op 5 december jl. de tussenstand opgenomen tijdens een werkbezoek bij Geboortezorg Salland en het Haga Juliana…

lees meer

Scholing Kansrijke Start voor 180 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan GGD Utrecht

Vanaf 1 november is het project Kansrijke Ontmoetingen bij het CPZ van start gegaan. Het project focust zich op het…

lees meer

Subsidieoproepen ZonMw Juiste Zorg op de Juiste Plek

Op 10 december worden er drie nieuwe subsidieoproepen opengesteld door het programma Juiste Zorg op de Juiste plek (JZOJP). Met…

lees meer

Voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat een kind een goede start kan maken in de…

lees meer

Deelnemers gezocht voor gebruik ‘3 goede vragen’ in de geboortezorg

De ‘3 goede vragen’ zijn bedoeld om de bewustwording over Samen Beslissen (shared decision making) te vergroten onder zowel cliënten…

lees meer

Brief CPZ aan kamerleden: svz rond zwangerschap en geboorte

Het CPZ heeft input gestuurd naar de Tweede Kamer over de stand van zaken rond zwangerschap en geboorte. In de…

lees meer

Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering

Perined/CPZ-persbericht Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering Vandaag heeft Perined de cijfers uitgebracht over de…

lees meer

Minister Bruins kondigt extra onderzoek perinatale sterfte aan

Maandagavond 25 november jl heeft Minister Bruins de kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de geboortezorg en de…

lees meer

Nieuwe documenten uitkomstenset (ICHOM) BUZZ-project beschikbaar!

In de VSV’s die deelnemen aan het BUZZ-project wordt hard gewerkt om de pilots voor te bereiden. Verwacht wordt dat…

lees meer

Statement College Perinatale Zorg nav berichtgeving 21 november 2019

Vanochtend zijn in diverse media berichten verschenen over de geboortezorg. In de berichten wordt gesproken over ‘samenwerkende organisaties rond de…

lees meer

CPZ projectgroep individueel geboortezorgplan

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat de zwangere en de coördinerend zorgverlener volgens de principes van gezamenlijke besluitvorming een…

lees meer

Perspectief IGJ op einddatum Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

In het jaarlijks overleg tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CPZ stelden wij de vraag op welke…

lees meer

nieuwsbrief Kansrijke Start oktober

De afgelopen periode kwam Kansrijke Start aan bod tijdens diverse bijeenkomsten en conferenties in het land. Minister Hugo de Jonge…

lees meer

Subsidieoproep ZonMw Programma: ‘Verbeteren lokale praktijk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’

Wil je de lokale praktijk verbeteren op het gebied van onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap begeleid met onderzoek? Je…

lees meer

Inspirerende verkenning op de verdeling van de opbrengsten van de IGO

De op donderdag 17 oktober gehouden invitational leverde geen pasklare antwoorden, maar wel denkrichtingen, mogelijkheden en veel inspiratie. plenair De…

lees meer

Nieuwe bestuursleden en herbenoeming voorzitter bestuur CPZ

Het CPZ-bestuur heeft in haar vergadering op 9 oktober jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd: Wietske Vrijland volgt per direct Renée…

lees meer

Maak een werkgroep aan op kennisnet!

Op kennisnetgeboortezorg.nl kun je ook online samenwerken in werkgroepen. Door je eenmalig te registreren via https://werkgroepen.kennisnetgeboortezorg.nl/registreren kun je gratis werkgroepen…

lees meer

Input CPZ begrotingsbehandeling VWS 2020

In het kader van de begrotingsbehandeling VWS begroting 2020 bepleiten wij toegang tot goede geboortezorg voor elke zwangere, elk kind…

lees meer

Geen gezondere baby's met extra echo's

Door het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag…

lees meer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) positief over Implementatie ZIG bij VSV’s

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg…

lees meer

IGJ publiceert toetsingskader ‘Medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te…

lees meer

Regio Rijnmond pakt capaciteitsproblematiek aan met online applicatie

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancezorg staan dagelijks met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat alle aanstaande moeders de…

lees meer

Project Kansrijke Ontmoetingen op de Dag voor de Jeugd

Op 7 oktober jl. was CPZ, sámen met Pharos en het ministerie van VWS, aanwezig op de Dag voor de…

lees meer

VSV-bestuurders op 1 oktober: so much information, so little time

Ondanks boerenprotesten en files zijn alle aangemelde VSV-bestuurders aanwezig op een propvolle bestuurdersbijeenkomst. Met de plechtige belofte alle informatie te…

lees meer

Protocollen en integrale zorgpaden UMC

Het UMCG deelt haar protocollen en integrale zorgpaden met kennisnetgeboortezorg. Via onderstaande link ga je naar de website van de…

lees meer

Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg vraagt om samenwerking en vertrouwen

Goede discussies, slimme vragen en antwoorden! Dat was het resultaat van de druk bezochte bijeenkomst over de digitale gegevensuitwisseling tussen…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2019

Met de start van een nieuw kabinetsjaar heeft het ministerie van VWS in deze nieuwsbrief een aantal mooie voorbeelden van…

lees meer

Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg?

Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Hierbij…

lees meer

Anne-Katrien Ausems naar CPZ

“It takes a village to raise a child” Een pakkende uitspraak voor alle inzet die nodig is om een Kansrijke…

lees meer

Nieuws, kennis en inspiratie voor VSV's: 1 oktober as

Nieuws, kennis en inspiratie op het boordevolle CPZ-event voor VSV-bestuurders! We nodigen je van harte uit op 1 oktober 2019…

lees meer

Onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg. Doe mee!

Hoe is risicoselectie georganiseerd in Nederland? Ben je daar benieuwd naar? Doe dan mee aan het onderzoek naar risicoselectie binnen…

lees meer

Subsidieoproep ZonMw programma ‘Big data en kansrijke start’

Het programma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data wil onderzoekers stimuleren om big data-analyses in te zetten…

lees meer

Nieuw materiaal helpt aanstaande moeders stoppen met roken

Veel zorgverleners merken dat hun adviezen en voorlichting over stoppen met roken niet altijd goed worden begrepen, onthouden of toegepast.…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start augustus 2019

Nieuwsbrief Kansrijke start uit | CPZ Het ministerie van VWS geeft een aparte nieuwsbrief uit over het Actieprogramma Kansrijke Start.…

lees meer

ZonMw programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap’ van start

Bij ZonMw kan er subsidie aangevraagd worden voor onderzoek en praktijkverbetering op het gebied van onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar jong…

lees meer

Advies gezondheidsraad SMA in hielprik

De gezondheidsraad adviseert het ministerie van VWS om spinale spieratrofie (SMA) op te nemen in de hielprik.  Ga naar het…

lees meer

Minister komt met zorgbrede aanpak digitale gegevensuitwisseling

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de landelijke aanpak om digitale gegevensuitwisseling in de hele zorg mogelijk te…

lees meer

Vereenvoudigd rekenmodel beschikbaar

VSV’s zijn bezig met het vormgeven van integrale geboortezorg. Een deel van hen overweegt om een IGO te worden en…

lees meer

Regelgeving verloskunde en kraamzorg 2020 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juni 2019 de regelgeving voor verloskunde en kraamzorg voor het jaar 2020 vastgesteld en…

lees meer

Eerste resultaten Kansrijke Start naar Tweede kamer

Op 27 juni is de eerste voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierin…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke start uit

Het ministerie van VWS geeft een aparte nieuwsbrief uit over het Actieprogramma Kansrijke Start. Op 24 juni verscheen de eerste,…

lees meer

Presenteren van cliëntervaringen in het jaarverslag

Het is bekend dat verloskunde op cliëntervaringsmetingen over het algemeen hoog scoort in vergelijking met andere zorgverleners. Het kan dan ook heel motiverend zijn…

lees meer

‘Samenwerking vraagt uithoudingsvermogen’ – over integrale bekostiging

In het Nataal magazine van juni 2019 wordt aandacht besteed aan de experimenten met een integraal tarief in de geboortezorg.…

lees meer

De nieuwste inzichten over waardegedreven geboortezorg in de praktijk

In dit digitaal spreekuur vertellen Hiske Ernst (projectleider BUZZ) en Bas Nij Bijvank (gynaecoloog, perinatoloog) over hoe zij ‘waardegedreven zorg’…

lees meer

VWS stelt 15 miljoen beschikbaar voor digitalisering geboortezorg

Het ministerie van VWS wil dat de digitale informatiedeling in de geboortezorg verbeterd. Voor het programma Babyconnect is daarom 15…

lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de integrale geboortezorg

3509 abonnees gingen je voor!
Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Nieuwsarchief

informatie Coronavirus

Wij merken dat er behoefte is aan informatie over de maatregelen die geboortezorgprofessionals kunnen nemen tegen het coronavirus. Hierbij informeren…

lees meer

Politieke monitor integrale geboortezorg

De belangrijkste politieke bewegingen op het gebied van integrale geboortezorg houden wij bij via onze politieke monitor. Je vindt hier…

lees meer

Ben je op zoek naar hoe je kwetsbare ouders beter kunt bereiken?

Onderzoeksbureau AEF zoekt respondenten. Houdt het jou ook bezig hoe we kwetsbare ouders beter kunnen bereiken? Onderzoeksbureau AEF en gedragsontwerpbureau…

lees meer

Wil je ook werken met de 3 goede vragen?

Binnen de zorg is al veel aandacht voor shared decision making, oftewel Samen Beslissen. Zowel zorginstellingen als patiëntenorganisaties hebben het…

lees meer

ZonMW lanceert website kansrijke start

ZonMW draagt met kennis uit verschillende onderzoeksprogramma’s bij aan de doelen van dit actieprogramma. Op de website van ZonMW is een…

lees meer

Voorstel wetswijziging Prenataal huisbezoek door de JGZ

In de nieuwsbrief van 19 november 2019 hebben wij je geïnformeerd  over het voornemen van wijziging Wet Publieke Gezondheid in…

lees meer

Nieuwe publicatie Centering

Twee weken geleden is tijdens de landelijke conferentie Kansrijke Start het boek ‘Pareltjes – Kleine Centering verhalen met een grote…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte 13/2/2020 lijkt herhaling van zetten voor de kraamzorg

Tijdens het zeer druk bezochte AO zwangerschap en geboorte sprak Minister Bruins met de Kamer over de financiële problemen waar…

lees meer

Nieuwe animatie informeert ouders over derdehands rook

Om te voorkomen dat kinderen meeroken, houden steeds meer ouders hun huis rookvrij. Wat ouders echter vaak niet weten, is…

lees meer

Samen verder met Kansrijke Start

Op donderdag 6 februari 2020 vond de conferentie Samen verder met Kansrijke Start plaats. De rijtuigenloods vulde zich met maar…

lees meer

Uitdagingen vanuit perspectief integrale geboortezorg oppakken

Capaciteitsproblematiek zet de toegankelijkheid, betaalbaarheid  en kwaliteit van de (acute) geboortezorg onder druk en heeft al langere tijd de volle…

lees meer

De 8 aandachtspunten over aansprakelijkheid voor VSV’s

Hoe zit het eigenlijk met aansprakelijkheid voor een VSV? Als dat niet goed geregeld is, kunnen bestuurders voor (niet-medische) zaken…

lees meer

Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en Evaluatie Integrale Bekostiging (IB) 2020

In 2020 worden diverse belangrijke evaluaties gehouden. Zo hebben we de Actualisatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en een evaluatie Bekostigingsstructuren. Wie…

lees meer

Hoe zit het met…VIPP's en gegevensuitwisseling?

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het wetgevingsprogramma Gegevensuitwisseling en de VIPP’s? In de nieuwsbrief Gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2020 is uit!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de landelijke conferentie ‘Samen verder met Kansrijke Start’ op 6 februari in de Rijtuigenloods in…

lees meer

Bitterballenborrel CPZ

Beleidsmedewerkers in de geboortezorg hieven het glas op 2020; een belangrijk en enerverend geboortezorgjaar: Voor het komende jaar staan een…

lees meer

Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen

Graag nodigen we je uit voor het symposium  “Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?” op vrijdag 13…

lees meer

Best gelezen berichten in 2019 van CPZ

Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg? Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en…

lees meer

Verloskunde in transitie

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) van 17 december jl (Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4536) verscheen het artikel ‘Verloskunde in…

lees meer

Nieuwe subsidieoproepen ZonMw: Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) stelt op 17 december 3 nieuwe subsidieoproepen open. Doel van de…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte: 2020 wordt een belangrijk jaar voor de geboortezorg

Den Haag, 18 dec 2019. 4 uur overleg, 3 bewindslieden, 0 moties en een grote hoeveelheid toezeggingen van staatssecretaris Blokhuis…

lees meer

Veel VSV’s werken aan een moeder/cliëntenraad

Een van de afspraken die is vastgelegd in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is dat een VSV organiseert dat er een…

lees meer

Tweede subsidieronde digitale gegevensuitwisseling start 1 februari 2020

Begin 2020 start er weer een nieuwe subsidieaanvraagronde om digitale gegevensuitwisseling te realiseren in je regio. In deze ronde, die…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start december 2019

De nieuwe nieuwsbrief Kansrijke Start van VWS is uit! Met aandacht voor de voortgangsrapportage Kansrijke Start die deze week naar…

lees meer

Webinar Kansrijke Start in uitvoering

Op dinsdagavond 10 december 2019 om 20.15 uur organiseerde het College Perinatale Zorg een webinar over Kansrijke Start in uitvoering.…

lees meer

Zwangeren en/of jonge ouders gezocht voor groepsgesprek geboortezorg op 9 januari 2020

Beste zwangere, moeder, vader Laat je mening horen! Wat vind jij belangrijk in de samenwerking tussen jouw verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgende…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In de één na laatste nieuwsbrief van dit jaar blikken we terug op een inspirerende bijeenkomst waarbij leden van de…

lees meer

Conferentie “Samen verder met Kansrijke Start” donderdag 6 februari 2020 | De Rijtuigenloods | Amersfoort

Na de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start eind 2018 vond in april 2019 de landelijke Startbijeenkomst lokale coalities plaats.…

lees meer

Minister Bruins op werkbezoek bij IGO Salland en IGO Haga

Minister Bruins heeft op 5 december jl. de tussenstand opgenomen tijdens een werkbezoek bij Geboortezorg Salland en het Haga Juliana…

lees meer

Scholing Kansrijke Start voor 180 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan GGD Utrecht

Vanaf 1 november is het project Kansrijke Ontmoetingen bij het CPZ van start gegaan. Het project focust zich op het…

lees meer

Subsidieoproepen ZonMw Juiste Zorg op de Juiste Plek

Op 10 december worden er drie nieuwe subsidieoproepen opengesteld door het programma Juiste Zorg op de Juiste plek (JZOJP). Met…

lees meer

Voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat een kind een goede start kan maken in de…

lees meer

Deelnemers gezocht voor gebruik ‘3 goede vragen’ in de geboortezorg

De ‘3 goede vragen’ zijn bedoeld om de bewustwording over Samen Beslissen (shared decision making) te vergroten onder zowel cliënten…

lees meer

Brief CPZ aan kamerleden: svz rond zwangerschap en geboorte

Het CPZ heeft input gestuurd naar de Tweede Kamer over de stand van zaken rond zwangerschap en geboorte. In de…

lees meer

Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering

Perined/CPZ-persbericht Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering Vandaag heeft Perined de cijfers uitgebracht over de…

lees meer

Minister Bruins kondigt extra onderzoek perinatale sterfte aan

Maandagavond 25 november jl heeft Minister Bruins de kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de geboortezorg en de…

lees meer

Nieuwe documenten uitkomstenset (ICHOM) BUZZ-project beschikbaar!

In de VSV’s die deelnemen aan het BUZZ-project wordt hard gewerkt om de pilots voor te bereiden. Verwacht wordt dat…

lees meer

Statement College Perinatale Zorg nav berichtgeving 21 november 2019

Vanochtend zijn in diverse media berichten verschenen over de geboortezorg. In de berichten wordt gesproken over ‘samenwerkende organisaties rond de…

lees meer

CPZ projectgroep individueel geboortezorgplan

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat de zwangere en de coördinerend zorgverlener volgens de principes van gezamenlijke besluitvorming een…

lees meer

Perspectief IGJ op einddatum Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

In het jaarlijks overleg tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CPZ stelden wij de vraag op welke…

lees meer

nieuwsbrief Kansrijke Start oktober

De afgelopen periode kwam Kansrijke Start aan bod tijdens diverse bijeenkomsten en conferenties in het land. Minister Hugo de Jonge…

lees meer

Subsidieoproep ZonMw Programma: ‘Verbeteren lokale praktijk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’

Wil je de lokale praktijk verbeteren op het gebied van onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap begeleid met onderzoek? Je…

lees meer

Inspirerende verkenning op de verdeling van de opbrengsten van de IGO

De op donderdag 17 oktober gehouden invitational leverde geen pasklare antwoorden, maar wel denkrichtingen, mogelijkheden en veel inspiratie. plenair De…

lees meer

Nieuwe bestuursleden en herbenoeming voorzitter bestuur CPZ

Het CPZ-bestuur heeft in haar vergadering op 9 oktober jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd: Wietske Vrijland volgt per direct Renée…

lees meer

Maak een werkgroep aan op kennisnet!

Op kennisnetgeboortezorg.nl kun je ook online samenwerken in werkgroepen. Door je eenmalig te registreren via https://werkgroepen.kennisnetgeboortezorg.nl/registreren kun je gratis werkgroepen…

lees meer

Input CPZ begrotingsbehandeling VWS 2020

In het kader van de begrotingsbehandeling VWS begroting 2020 bepleiten wij toegang tot goede geboortezorg voor elke zwangere, elk kind…

lees meer

Geen gezondere baby's met extra echo's

Door het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag…

lees meer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) positief over Implementatie ZIG bij VSV’s

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg…

lees meer

IGJ publiceert toetsingskader ‘Medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te…

lees meer

Regio Rijnmond pakt capaciteitsproblematiek aan met online applicatie

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancezorg staan dagelijks met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat alle aanstaande moeders de…

lees meer

Project Kansrijke Ontmoetingen op de Dag voor de Jeugd

Op 7 oktober jl. was CPZ, sámen met Pharos en het ministerie van VWS, aanwezig op de Dag voor de…

lees meer

VSV-bestuurders op 1 oktober: so much information, so little time

Ondanks boerenprotesten en files zijn alle aangemelde VSV-bestuurders aanwezig op een propvolle bestuurdersbijeenkomst. Met de plechtige belofte alle informatie te…

lees meer

Protocollen en integrale zorgpaden UMC

Het UMCG deelt haar protocollen en integrale zorgpaden met kennisnetgeboortezorg. Via onderstaande link ga je naar de website van de…

lees meer

Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg vraagt om samenwerking en vertrouwen

Goede discussies, slimme vragen en antwoorden! Dat was het resultaat van de druk bezochte bijeenkomst over de digitale gegevensuitwisseling tussen…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2019

Met de start van een nieuw kabinetsjaar heeft het ministerie van VWS in deze nieuwsbrief een aantal mooie voorbeelden van…

lees meer

Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg?

Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Hierbij…

lees meer

Anne-Katrien Ausems naar CPZ

“It takes a village to raise a child” Een pakkende uitspraak voor alle inzet die nodig is om een Kansrijke…

lees meer

Nieuws, kennis en inspiratie voor VSV's: 1 oktober as

Nieuws, kennis en inspiratie op het boordevolle CPZ-event voor VSV-bestuurders! We nodigen je van harte uit op 1 oktober 2019…

lees meer

Onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg. Doe mee!

Hoe is risicoselectie georganiseerd in Nederland? Ben je daar benieuwd naar? Doe dan mee aan het onderzoek naar risicoselectie binnen…

lees meer

Subsidieoproep ZonMw programma ‘Big data en kansrijke start’

Het programma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data wil onderzoekers stimuleren om big data-analyses in te zetten…

lees meer

Nieuw materiaal helpt aanstaande moeders stoppen met roken

Veel zorgverleners merken dat hun adviezen en voorlichting over stoppen met roken niet altijd goed worden begrepen, onthouden of toegepast.…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start augustus 2019

Nieuwsbrief Kansrijke start uit | CPZ Het ministerie van VWS geeft een aparte nieuwsbrief uit over het Actieprogramma Kansrijke Start.…

lees meer

ZonMw programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap’ van start

Bij ZonMw kan er subsidie aangevraagd worden voor onderzoek en praktijkverbetering op het gebied van onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar jong…

lees meer

Advies gezondheidsraad SMA in hielprik

De gezondheidsraad adviseert het ministerie van VWS om spinale spieratrofie (SMA) op te nemen in de hielprik.  Ga naar het…

lees meer

Minister komt met zorgbrede aanpak digitale gegevensuitwisseling

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de landelijke aanpak om digitale gegevensuitwisseling in de hele zorg mogelijk te…

lees meer

Vereenvoudigd rekenmodel beschikbaar

VSV’s zijn bezig met het vormgeven van integrale geboortezorg. Een deel van hen overweegt om een IGO te worden en…

lees meer

Regelgeving verloskunde en kraamzorg 2020 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juni 2019 de regelgeving voor verloskunde en kraamzorg voor het jaar 2020 vastgesteld en…

lees meer

Eerste resultaten Kansrijke Start naar Tweede kamer

Op 27 juni is de eerste voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierin…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke start uit

Het ministerie van VWS geeft een aparte nieuwsbrief uit over het Actieprogramma Kansrijke Start. Op 24 juni verscheen de eerste,…

lees meer

Presenteren van cliëntervaringen in het jaarverslag

Het is bekend dat verloskunde op cliëntervaringsmetingen over het algemeen hoog scoort in vergelijking met andere zorgverleners. Het kan dan ook heel motiverend zijn…

lees meer

‘Samenwerking vraagt uithoudingsvermogen’ – over integrale bekostiging

In het Nataal magazine van juni 2019 wordt aandacht besteed aan de experimenten met een integraal tarief in de geboortezorg.…

lees meer

De nieuwste inzichten over waardegedreven geboortezorg in de praktijk

In dit digitaal spreekuur vertellen Hiske Ernst (projectleider BUZZ) en Bas Nij Bijvank (gynaecoloog, perinatoloog) over hoe zij ‘waardegedreven zorg’…

lees meer

VWS stelt 15 miljoen beschikbaar voor digitalisering geboortezorg

Het ministerie van VWS wil dat de digitale informatiedeling in de geboortezorg verbeterd. Voor het programma Babyconnect is daarom 15…

lees meer

Online keuzehulp voor (aanstaande) zwangeren live

Met de keuzehulp zwangerschap en geboorte, die vanuit de indicatoren opgesteld is, kunnen (aanstaande) zwangere vrouwen ziekenhuizen vergelijken om de verloskundige zorg…

lees meer

Publicitair jaarverslag 2018 beschikbaar

De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben zich in 2018 ingezet voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte: Samen werken we…

lees meer

NZa publiceert wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

In deze wegwijzer staan alle bestaande en nieuwe declaratieregels voor digitale zorg en ondersteuning in 2020 op een rij voor…

lees meer

Veelgestelde vragen en antwoorden over aansprakelijkheid

In dit nieuwe document vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in VSV en/of…

lees meer

Indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2018 openbaar

De indicatoren integrale geboortezorg, die 1 mei zijn aangeleverd aan het Zorg Instituut Nederland (ZiN), zijn onlangs openbaar gemaakt via…

lees meer

Juridische hulp voor VSV’s en IGO’s nodig?

CPZ heeft een juridische helpdesk voor eerste hulp bij juridische vragen. Het gaat om algemene of specifieke vragen van VSV’s die bezig…

lees meer

Tips & trucs bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon

Bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon voor bijvoorbeeld een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) komt…

lees meer

Unieke opleiding tot Kinderwensconsulent

DOELSTELLING Via een unieke  vorming wil ons Kinderwens Expertisenetwerk zorgverleners bijscholen om (kinderwens)ouders  professioneel te ondersteunen in deze kwetsbare periode van…

lees meer

Vaderschap in Nederland

Vaderschap in Nederland, van willen naar doen 24 jun 2019 Vaders nemen nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema…

lees meer

Digitaal spreekuur Kansrijke Start

Tijdens het digitaal spreekuur over hoe regio Groningen de samenwerking tussen geboortezorg, sociaal domein en jeugdgezondheidszorg heeft vormgegeven kwamen heel veel…

lees meer

Toolkit strakszwangerworden.nl offline

De toolkist strakszwangerworden.nl gaat per 1 juni 2019 offline. De toolkit voor professionals is in 2011 ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen voor zwangeren…

lees meer

Save the date: 1 juli 20.15 – 21.00 uur: Digitaal spreekuur over waardengedreven zorg; uitkomstindicatoren en het BUZZ-project.

In dit digitaal spreekuur gaan Hiske Ernst, projectleider Erasmus MC en Bas Nij Bijvank, gynaecoloog en perinatoloog Isala, in op diverse vragen…

lees meer

Het StEM (Stem en Ervaringen van Moeders)- onderzoek: Cliëntervaringsmetingen in onderzoeksverband

In de Nederlandse geboortezorg vinden we het belangrijk om goed te meten welke ervaringen (aanstaande) moeders hebben met de zorg. Dit…

lees meer

Jaarabonnement AVG-vereniging: info over verlengen of opzeggen.

Het is een jaar geleden dat de wet AVG van kracht is gegaan.  Het CPZ heeft zich in 2018 aangesloten…

lees meer

Digitale gegevensuitwisseling randvoorwaarde integrale geboortezorg

Een belangrijke voorwaarde voor goede, integrale geboortezorg is het kunnen delen van gegevens. Babyconnect is het actieprogramma in de geboortezorg…

lees meer

Alle VSV's bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend…

lees meer

Toolkit strakszwangerworden.nl offline

De toolkist strakszwangerworden.nl gaat per 1 juni 2019 offline. De toolkit voor professionals is in 2011 ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen voor zwangeren…

lees meer

Kwetsbare zwangere en kansrijke start digitaal spreekuur

In dit digitaal spreekuur bespreekt Marlies Buurman (CPZ) met Lindy van Breda Vriesman (bestuurder kraamzorg Groningen) en Tessa van Leeuwen…

lees meer

Eerste grootstedelijke IGO een feit: HJGC opgericht

Het Haga Juliana Geboortecentrum is opgericht en daarmee de eerst grootstedelijke integrale geboortezorgorganisatie (IGO) van Nederland. Het Haga Juliana GeboorteCentrum is…

lees meer

Check site Babyconnect voor ontwikkelingen gegevensuitwisseling geboortezorg

Het CPZ informeert geboortezorgprofessionals en -partijen graag over de laatste ontwikkelingen van Babyconnect, dat zich inzet om digitale gegevensdeling in…

lees meer

VSV’s op koers met MDO

VSV’s op koers met MDO  In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is multidisciplinaire en lijn overstijgende samenwerking essentieel. Door optimale afstemming en…

lees meer

‘Preconceptiezorg essentieel voor kansrijke start voor elk kind’

‘Een goede start is cruciaal voor elk mensenleven. Zo’n start vereist dat ouders gezond aan een zwangerschap beginnen.  Preconceptiezorg levert…

lees meer

Verbinden medisch en sociaal domein centraal op kickoff Kansrijke Start

Op donderdag 11 april deelden (potentiële) deelnemers van lokale coalities Kansrijke Start kennis, inzichten, factoren of simpelweg ingangen met elkaar.…

lees meer