Home Zorgstandaard

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

De zorgstandaard integrale geboortezorg beschrijft primair de basiszorg die elke (aanstaande) zwangere of kraamvrouw aangeboden behoort te krijgen. Deze zorg is gebaseerd op inzichten van cliëntenorganisaties en beroepsgroepen over de inhoud van geboortezorg. De zorgstandaard beschrijft hiermee welke zorg geboden wordt ongeacht wie dit doet.

Het CPZ ondersteunt de VSV’s bij de invoering van de zorgstandaard. Op deze pagina vind je informatie, voorbeelden uit de praktijk en (links naar) hulpmiddelen.

Kan ik je helpen?

  • Actueel Aanbevolen

De ZIG ontleed: de stand van het land

Tijdens de digitale VSV bestuurdersbijeenkomst van het CPZ afgelopen juni hebben wij met elkaar gesproken over de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg…

lees meer
  • Aanbevolen

Q&A Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Q&A Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Tijdens de digitale VSV bestuurdersbijeenkomst van 29 mei 2020 werden enkele vragen gesteld over verschillende onderwerpen…

lees meer
  • Aanbevolen

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Op deze pagina vind je de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, de cliëntversie hiervan, de informatiestandaard, het implementatieplan voor de zorgstandaard. Het…

lees meer
  • Actueel

De eerste 100 dagen van Jolijn Betlem

Jolijn Betlem heeft het OLVG en een bestuursfunctie bij CPZ verruild voor een bureaufunctie bij CPZ. Ze blikt terug op…

lees meer

Actualisatie Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers

De ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers dient ter begeleiding van zwangere asielzoeksters in de asielopvang. Deze ketenrichtlijn is geïnitieerd in 2010 en…

lees meer

Nieuwe tarieven kraamzorg 2021 n.a.v. kostenonderzoek NZa

De NZa heeft de nieuwe tarieven voor de kraamzorg per 1-1-2021 bekend gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op het kostenonderzoek…

lees meer

VSV Bestuurdersbijeenkomst ZIG; actualisatie / evaluatie / ontwikkeling

Donderdag 28 mei jl vond de eerste digitale VSV Bestuurdersbijeenkomst plaats over het thema Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). Senior beleidsmedewerkers…

lees meer

Prenataal huisbezoek en de kwetsbare zwangere

Corona: Het prenataal huisbezoek wordt nu gemist In deze tijden van Corona wordt de intake door kraamverzorg in veel gevallen…

lees meer

Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en Evaluatie Integrale Bekostiging (IB) 2020

In 2020 worden diverse belangrijke evaluaties gehouden. Zo hebben we de Actualisatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en een evaluatie Bekostigingsstructuren. Wie…

lees meer

Perspectief IGJ op einddatum Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

In het jaarlijks overleg tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CPZ stelden wij de vraag op welke…

lees meer

IGJ publiceert toetsingskader ‘Medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te…

lees meer

Protocollen en integrale zorgpaden UMC

Het UMCG deelt haar protocollen en integrale zorgpaden met kennisnetgeboortezorg. Via onderstaande link ga je naar de website van de…

lees meer

Onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg. Doe mee!

Hoe is risicoselectie georganiseerd in Nederland? Ben je daar benieuwd naar? Doe dan mee aan het onderzoek naar risicoselectie binnen…

lees meer

Zorgpaden

Enkele VSV’s hebben hun integrale zorgpaden gedeeld ter informatie & inspiratie. Kijk hier naar de regionale voorbeelden.

Zoek in meer dan 500 publicaties

Vraag en antwoord

 

 

  • coördinerend zorgverlener
  • individueel geboortezorgplan