Home Zorgstandaard

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

De zorgstandaard integrale geboortezorg beschrijft primair de basiszorg die elke (aanstaande) zwangere of kraamvrouw aangeboden behoort te krijgen. Deze zorg is gebaseerd op inzichten van cliëntenorganisaties en beroepsgroepen over de inhoud van geboortezorg. De zorgstandaard beschrijft hiermee welke zorg geboden wordt ongeacht wie dit doet.

Het CPZ ondersteunt de VSV’s bij de invoering van de zorgstandaard. Op deze pagina vind je informatie, voorbeelden uit de praktijk en (links naar) hulpmiddelen.

Kan ik je helpen?

  • Aanbevolen

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Op deze pagina vind je de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, de cliëntversie hiervan, de informatiestandaard, het implementatieplan voor de zorgstandaard. Het…

lees meer
  • Actueel

IGJ publiceert toetsingskader ‘Medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te…

lees meer
  • Actueel

Protocollen en integrale zorgpaden UMC

Het UMCG deelt haar protocollen en integrale zorgpaden met kennisnetgeboortezorg. Via onderstaande link ga je naar de website van de…

lees meer

Onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg. Doe mee!

Hoe is risicoselectie georganiseerd in Nederland? Ben je daar benieuwd naar? Doe dan mee aan het onderzoek naar risicoselectie binnen…

lees meer

Presenteren van cliëntervaringen in het jaarverslag

Het is bekend dat verloskunde op cliëntervaringsmetingen over het algemeen hoog scoort in vergelijking met andere zorgverleners. Het kan dan ook heel motiverend zijn…

lees meer

Alle VSV's bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend…

lees meer

VSV’s op koers met MDO

VSV’s op koers met MDO  In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is multidisciplinaire en lijn overstijgende samenwerking essentieel. Door optimale afstemming en…

lees meer

Aanlevering indicatoren over verslagjaar 2019

19 februari is de set indicatoren voor integrale geboortezorg op Zorginzicht gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen van de indicatoren, verslagjaar 2019 t.o.v. het…

lees meer

CPZ-ladder wordt VSV Spiegel

CPZ-ladder wordt VSV Spiegel De CPZ-ladder is niet meer in gebruik. De tool is geëvalueerd en verder ontwikkeld en dit…

lees meer

Format Geboortezorgplan

Format Geboortezorgplan In de zorgstandaard integrale geboortezorg staat beschreven dat elke zwangere een individueel geboortezorgplan opstelt in samenwerking met de…

lees meer

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

De op 26 november verschenen Europese perinatale sterftecijfers over 2015 (door EURO-PERISTAT) tonen aan dat de positie van Nederland ten…

lees meer

Toolbox cliëntparticipatie ontwikkeld door Athena Instituut

Toolbox cliëntparticipatie ontwikkeld door Athena Instituut Het (beter) betrekken van cliënten is een speerpunt voor veel VSV’s. Maar hoe daar…

lees meer

Factsheet overdracht verloskundige en kraamzorg naar JGZ.

Factsheet overdracht verloskundige en kraamzorg naar JGZ met bijbehorende voorbeeld samenwerkingsovereenkomst en gegevensset overdracht. Bijlage 1: Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Bijlage 2:…

lees meer

Zorgpaden

Enkele VSV’s hebben hun integrale zorgpaden gedeeld ter informatie & inspiratie. Kijk hier naar de regionale voorbeelden.

Zoek in meer dan 385 publicaties

Vraag en antwoord

 

 

  • coördinerend zorgverlener
  • individueel geboortezorgplan