Implementatieplan van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Dit implementatieplan beschrijft de wijze waarlangs het CPZ en de cliëntenorganisaties, brancheorganisaties, beroepsgroepen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere relevante veldpartijen de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg versie 1.1 gaan bevorderen.