Home Organisatie & bekostiging

Organisatie & Bekostiging

Veel VSV’s zijn bezig met het invoeren van integrale geboortezorg. Hierbij spelen goede samenwerking en het organiseren en professionaliseren van het VSV belangrijke rollen.

Sommige VSV’s willen in dit proces een integrale geboortezorg-organisatie worden met integrale of passende bekostiging als financieel uitgangspunt.

Deze pagina geeft informatie over hoe het VSV zich beter kan organiseren en professionaliseren én over hoe je tot invoering van integrale bekostiging kunt komen.

Kan ik je helpen?

Kan ik je helpen?

Organisatie: VSV-toolkit

Gebruik de toolkit om de VSV-cultuur te verstevigen, de toekomstvisie & strategische koers (krachtiger) neer te zetten of om de samenwerkingsafspraken en organisatiestructuur verder te formaliseren.

Bekostiging

Op weg naar een integrale geboortezorgorganisatie met passende bekostiging. Lees hier alle mogelijkheden.

VSV-spiegel

De VSV-Spiegel geeft een doorkijk in hoe de samenwerking verloopt binnen je VSV, hoe de stand van zaken is van de integrale samenwerking en welke stappen er nog genomen moeten worden om hiertoe te komen.

  • Actueel

Themabijeenkomst Digitale gegevensuitwisseling: werk aan de winkel!

Dinsdag 10 maart 2020 organiseerde het CPZ een themabijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling. Ondanks de dreiging van het coronavirus was de opkomst groot. In twee uur tijd werden de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken bijgepraat over de ontwikkelingen en stand van zaken rond digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

lees meer

Minister Bruins op werkbezoek bij IGO Salland en IGO Haga

Minister Bruins heeft op 5 december jl. de tussenstand opgenomen tijdens een werkbezoek bij Geboortezorg Salland en het Haga Juliana…

lees meer

Vereenvoudigd rekenmodel beschikbaar

VSV’s zijn bezig met het vormgeven van integrale geboortezorg. Een deel van hen overweegt om een IGO te worden en…

lees meer

‘Samenwerking vraagt uithoudingsvermogen’ – over integrale bekostiging

In het Nataal magazine van juni 2019 wordt aandacht besteed aan de experimenten met een integraal tarief in de geboortezorg.…

lees meer

Veelgestelde vragen en antwoorden over aansprakelijkheid

In dit nieuwe document vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in VSV en/of…

lees meer

Juridische hulp voor VSV’s en IGO’s nodig?

CPZ heeft een juridische helpdesk voor eerste hulp bij juridische vragen. Het gaat om algemene of specifieke vragen van VSV’s die bezig…

lees meer

Tips & trucs bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon

Bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon voor bijvoorbeeld een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) komt…

lees meer

Jaarabonnement AVG-vereniging: info over verlengen of opzeggen.

Het is een jaar geleden dat de wet AVG van kracht is gegaan.  Het CPZ heeft zich in 2018 aangesloten…

lees meer

Zoek in meer dan 385 publicaties

Vraag en antwoord

Deze notitie gaat in op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van integrale geboortezorg organisaties. Hiermee is bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die de zwangere en/of pasgeborene of een ander lijdt als gevolg van handelen of nalaten dat de IGO kan worden toegerekend. Op het einde wordt kort ingegaan op de vraag hoe IGO’s kunnen omgaan met het risico op aansprakelijkheid.

 

Lees hier over de verschillende juridische vormen. Kies je voor een vereniging, een cooperatie, een BV, een stichting? Wanneer je met verschillende disciplines een juridische entiteit vormt (met of zonder integrale bekostiging) spreken we over een integrale geboortezorg-organisatie (IGO)

 

Een van de manieren om op dit moment de geboortezorg te bekostigen is middels integrale bekostiging.  Vanaf 2017 is het mogelijk om gebruik te maken van de beleidsregel integrale geboortezorg en de beleidsregel innovatie. Met deze (beleids)regels hebben VSV’s de mogelijkheid om gezamenlijk hun geleverde zorg te financieren, met één pot geld.