Home Organisatie & bekostiging

Organisatie & Bekostiging

Veel VSV’s zijn bezig met het invoeren van integrale geboortezorg. Hierbij spelen goede samenwerking en het organiseren en professionaliseren van het VSV belangrijke rollen.

Sommige VSV’s willen in dit proces een integrale geboortezorg-organisatie worden met integrale of passende bekostiging als financieel uitgangspunt.

Deze pagina geeft informatie over hoe het VSV zich beter kan organiseren en professionaliseren én over hoe je tot invoering van integrale bekostiging kunt komen.

Kan ik je helpen?

Kan ik je helpen?

Organisatie: VSV-toolkit

Gebruik de toolkit om de VSV-cultuur te verstevigen, de toekomstvisie & strategische koers (krachtiger) neer te zetten of om de samenwerkingsafspraken en organisatiestructuur verder te formaliseren.

Bekostiging

Op weg naar een integrale geboortezorgorganisatie met passende bekostiging. Lees hier alle mogelijkheden.

VSV-spiegel

De VSV-Spiegel geeft een doorkijk in hoe de samenwerking verloopt binnen je VSV, hoe de stand van zaken is van de integrale samenwerking en welke stappen er nog genomen moeten worden om hiertoe te komen.

Informatiekaart over extra geld zorgsalarissen

Het kabinet heeft 675 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de zorgsalarissen vanaf 2022. Dit komt neer op een verhoging…

lees meer

Inventarisatie zorgverschuivingsprotocollen

Het realiseren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is een belangrijk thema binnen de Integrale Geboortezorg. Een mogelijkheid om…

lees meer

Twee rapporten verschenen over bekostiging die past bij integrale geboortezorg

Het Ministerie van VWS stuurde afgelopen week twee rapporten naar de tweede kamer. Dit zijn de resultaten van trajecten die…

lees meer

NZa publiceert nieuwe regels geboortezorg; Experiment IB voor Integrale Geboortezorg verlengd tot 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt in opdracht van het ministerie van VWS het experiment integrale bekostiging voor integrale geboortezorg met een…

lees meer

VSV Bestuurdersbijeenkomst 27 mei 2021

VSV Bestuurdersbijeenkomst Op donderdag 27 mei vond de digitale bijeenkomst voor VSV’s plaats. In rap tempo werden de deelnemers bijgepraat over de…

lees meer

Waardegedreven zorg in de praktijk

Halverwege januari 2021 vond het digitale werkbezoek van het Linnean Initiatief aan het Isala plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Arie…

lees meer

Nieuw: Handreiking verzekeringen Geboortezorgnetwerken

Aan de VSV Toolkit professionalisering is een nieuwe handreiking toegevoegd. Deze handreiking is geschreven voor VSV’s en IGO’s om een…

lees meer

Q&A Integrale Bekostiging

De laatste ontwikkelingen rondom de evaluatie van de beleidsregel integrale geboortezorg boden aanleiding om de Q&A over integrale bekostiging aan…

lees meer

Zoek in meer dan 500 publicaties

Vraag en antwoord

Hieronder kun je een FAQ en een notitie downloaden die in gaan op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van integrale geboortezorg organisaties. Hiermee is bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die de zwangere en/of pasgeborene of een ander lijdt als gevolg van handelen of nalaten dat de IGO kan worden toegerekend. Op het einde wordt kort ingegaan op de vraag hoe IGO’s kunnen omgaan met het risico op aansprakelijkheid.

Download FAQ aansprakelijkheid

Download juridisch kader aansprakelijkheid IGO april 2018

 

Lees hier over de verschillende juridische vormen. Kies je voor een vereniging, een cooperatie, een BV, een stichting? Wanneer je met verschillende disciplines een juridische entiteit vormt (met of zonder integrale bekostiging) spreken we over een integrale geboortezorg-organisatie (IGO)

 

Een van de manieren om op dit moment de geboortezorg te bekostigen is middels integrale bekostiging.  Vanaf 2017 is het mogelijk om gebruik te maken van de beleidsregel integrale geboortezorg en de beleidsregel innovatie. Met deze (beleids)regels hebben VSV’s de mogelijkheid om gezamenlijk hun geleverde zorg te financieren, met één pot geld.