Organisatie & bekostiging

Veel VSV’s zijn bezig met het invoeren van integrale geboortezorg. Hierbij spelen goede samenwerking en het organiseren en professionaliseren van het VSV belangrijke rollen.

Sommige VSV’s willen in dit proces een integrale geboortezorg-organisatie worden met integrale of passende bekostiging als financieel uitgangspunt.

Deze pagina geeft informatie over hoe het VSV zich beter kan organiseren en professionaliseren én over hoe je tot invoering van integrale bekostiging kunt komen.

Gremia Organisatie & bekostiging

Binnen het thema ‘Organisatie & bekostiging’ zijn veel integrale werkgroepen werkzaam onder de vlag van het CPZ. Weten welke? Kijk…

Uitgelicht

Vraag en antwoord

Hieronder kun je een FAQ en een notitie downloaden die in gaan op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van integrale geboortezorg organisaties. Hiermee is bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die de zwangere en/of pasgeborene of een ander lijdt als gevolg van handelen of nalaten dat de IGO kan worden toegerekend. Op het einde wordt kort ingegaan op de vraag hoe IGO’s kunnen omgaan met het risico op aansprakelijkheid.

Download FAQ aansprakelijkheid

Download juridisch kader aansprakelijkheid IGO april 2018

 

Lees hier over de verschillende juridische vormen. Kies je voor een vereniging, een cooperatie, een BV, een stichting? Wanneer je met verschillende disciplines een juridische entiteit vormt (met of zonder integrale bekostiging) spreken we over een integrale geboortezorg-organisatie (IGO)

 

In de geboortezorg zijn er sinds 1 januari 2023 twee reguliere manieren van bekostiging van de zorg. Namelijk de monodisciplinaire zorg en de integrale bekostiging beide vastgelegd in beleidsregels van de NZa. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om te experimenten via de beleidsregel innovatie.