Home Organisatie & bekostiging

Organisatie & Bekostiging

Veel VSV’s zijn bezig met het invoeren van integrale geboortezorg. Hierbij spelen goede samenwerking en het organiseren en professionaliseren van het VSV belangrijke rollen.

Sommige VSV’s willen in dit proces een integrale geboortezorg-organisatie worden met integrale of passende bekostiging als financieel uitgangspunt.

Deze pagina geeft informatie over hoe het VSV zich beter kan organiseren en professionaliseren én over hoe je tot invoering van integrale bekostiging kunt komen.

Kan ik je helpen?

Kan ik je helpen?

Organisatie: VSV-toolkit

Gebruik de toolkit om de VSV-cultuur te verstevigen, de toekomstvisie & strategische koers (krachtiger) neer te zetten of om de samenwerkingsafspraken en organisatiestructuur verder te formaliseren.

Bekostiging

Op weg naar een integrale geboortezorgorganisatie met passende bekostiging. Lees hier alle mogelijkheden.

VSV-spiegel

De VSV-Spiegel geeft een doorkijk in hoe de samenwerking verloopt binnen je VSV, hoe de stand van zaken is van de integrale samenwerking en welke stappen er nog genomen moeten worden om hiertoe te komen.

  • Aanbevolen

Q&A Integrale bekostiging

Integrale Bekostiging Wat is integrale bekostiging?Een van de manieren om op dit moment de geboortezorg te bekostigen is middels integrale bekostiging. …

lees meer
  • Actueel

Best Practices IGO's

In aanloop naar het advies van de NZa en de RIVM aan de minister hebben de IGO’s geïnventariseerd wat de…

lees meer

Nieuwe tarieven kraamzorg 2021 n.a.v. kostenonderzoek NZa

De NZa heeft de nieuwe tarieven voor de kraamzorg per 1-1-2021 bekend gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op het kostenonderzoek…

lees meer

Nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit

De nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit 2020 is een feit. Deze bouwt voort op de Handreiking die in 2017 is verschenen…

lees meer

Monitor integrale bekostiging naar 1 september 2020

Het RIVM heeft richting VWS het verzoek gedaan tot een beperkte uitstel van de monitor integrale bekostiging. Hiervoor zijn verschillende…

lees meer

Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik zijn?

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de…

lees meer

Financiële steun beschikbaar voor zorgaanbieders tijdens de coronacrisis.

Wanneer zorgaanbieders inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op…

lees meer

Uurtarieven kraamzorgaanbieders tijdelijk verhoogd

De zorgverzekeraars hebben besloten om de tarieven voor kraamzorgorganisaties tijdelijk te verhogen. De coronacrisis vereist extra maatregelen bij de verzorging…

lees meer

Zoek in meer dan 500 publicaties

Vraag en antwoord

Deze notitie gaat in op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van integrale geboortezorg organisaties. Hiermee is bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die de zwangere en/of pasgeborene of een ander lijdt als gevolg van handelen of nalaten dat de IGO kan worden toegerekend. Op het einde wordt kort ingegaan op de vraag hoe IGO’s kunnen omgaan met het risico op aansprakelijkheid.

 

Lees hier over de verschillende juridische vormen. Kies je voor een vereniging, een cooperatie, een BV, een stichting? Wanneer je met verschillende disciplines een juridische entiteit vormt (met of zonder integrale bekostiging) spreken we over een integrale geboortezorg-organisatie (IGO)

 

Een van de manieren om op dit moment de geboortezorg te bekostigen is middels integrale bekostiging.  Vanaf 2017 is het mogelijk om gebruik te maken van de beleidsregel integrale geboortezorg en de beleidsregel innovatie. Met deze (beleids)regels hebben VSV’s de mogelijkheid om gezamenlijk hun geleverde zorg te financieren, met één pot geld.