Handreikingen SIRM voor verbeteren regionale samenwerking in VSV’s

9 maart 2023

In opdracht van VWS heeft Sirm twee handreikingen geschreven voor regionale samenwerking in de geboortezorg. Aanleiding van deze opdracht was de motie die de tweede kamer heeft aangenomen om regio’s die een IGO willen worden te helpen aan informatie in de vorm van een handreiking. 

In plaats van één handreiking zijn het er twee geworden. Weinig regio’s denken momenteel na over het worden van een IGO. Wel hebben veel regio’s behoefte aan handvatten om de netwerksamenwerking in hun regio te verbeteren. Daarom ontwikkelde Sirm een versie voor verbetering van de netwerksamenwerking voor VSV’s in het algemeen en een versie voor VSV’s die een IGO zijn of (mischien) willen worden.  

1. Handreiking versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg: Deze handreiking bevat informatie, handvatten en tips voor het verbeteren en professionaliseren van de samenwerking in de regio. De handreiking is bedoeld voor regio’s die hun netwerksamenwerking willen versterken, maar geen IGO zijn of willen worden. Naar de handreiking

2. Handreiking vormgeven Integrale Geboortezorg Organisatie: Deze handreiking is bedoeld voor goed samenwerkende en georganiseerde VSV’s die overwegen een IGO te vormen en voor bestaande IGO’s die de samenwerking beter willen inrichten of de IGO verder willen professionaliseren. Naar de handreiking

De handreikingen kwamen tot stand na interviews met ongeveer 25 (landelijke) partijen, zorgverzekeraars. En met VSV’s  en IGO’s waarin intensief wordt samengewerkt. 


Lees ook

23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...
17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...