Nieuws Handreikingen SIRM voor verbeteren ...

Handreikingen SIRM voor verbeteren regionale samenwerking in VSV's

9 maart 2023

In opdracht van VWS heeft Sirm twee handreikingen geschreven voor regionale samenwerking in de geboortezorg. Aanleiding van deze opdracht was de motie die de tweede kamer heeft aangenomen om regio’s die een IGO willen worden te helpen aan informatie in de vorm van een handreiking. 

In plaats van één handreiking zijn het er twee geworden. Weinig regio’s denken momenteel na over het worden van een IGO. Wel hebben veel regio’s behoefte aan handvatten om de netwerksamenwerking in hun regio te verbeteren. Daarom ontwikkelde Sirm een versie voor verbetering van de netwerksamenwerking voor VSV’s in het algemeen en een versie voor VSV’s die een IGO zijn of (mischien) willen worden.  

1. Handreiking versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg: Deze handreiking bevat informatie, handvatten en tips voor het verbeteren en professionaliseren van de samenwerking in de regio. De handreiking is bedoeld voor regio’s die hun netwerksamenwerking willen versterken, maar geen IGO zijn of willen worden. Naar de handreiking

2. Handreiking vormgeven Integrale Geboortezorg Organisatie: Deze handreiking is bedoeld voor goed samenwerkende en georganiseerde VSV’s die overwegen een IGO te vormen en voor bestaande IGO’s die de samenwerking beter willen inrichten of de IGO verder willen professionaliseren. Naar de handreiking

De handreikingen kwamen tot stand na interviews met ongeveer 25 (landelijke) partijen, zorgverzekeraars. En met VSV’s  en IGO’s waarin intensief wordt samengewerkt. 


Lees ook

22 maart 2023
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA)

De Ministers Kuipers, Helder en staatssecretaris Van Ooijen informeren de Tweede Kamer de over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. De Kamerbrief bevat vooral heel veel procesafspraken die gemaakt zijn, ambities die zijn omarmd door partijen, verkenningen die in uitvoering staan en beloften die in het tweede kwartaal van dit jaar ingelost gaan worden.
23 februari 2023
Organisatie en bekostiging

Webinar 'Een nieuwe VSV Spiegel' terugkijken

In dit webinar hoor je hoe Federatie van VSV's, NRCG en CPZ samen optrekken om een nieuwe VSV Spiegel te ontwikkelen. Achtergrond, nut en noodzaak worden toegelicht!
18 januari 2023
Organisatie en bekostiging

Handreiking mededinging 2023

'Er is veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht' De handreiking van het CPZ gaat over mededinging en dan specifiek...