IG Monitor

Sinds de introductie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) volgt het CPZ de voortgang van de implementatie en de ontwikkelingen van de integrale geboortezorg. Hiertoe voert het CPZ jaarlijks een monitor uit. Deze integrale geboortezorg (IG) monitor bestaat uit twee onderdelen: een enquête en gesprekken met bestuurders van VSV’s en IGO’s. Door zowel enquêtes als persoonlijke gesprekken te combineren, krijgt het CPZ een gedetailleerd beeld van de voortgang, zorgen, knelpunten, vraagstukken en ondersteuningsbehoeften die spelen binnen het veld van integrale geboortezorg.

IG monitor 2023

IG monitor 2022