Home Politieke Monitor

Politieke monitor

DatumOnderwerpExterne info of link naar meer
4 mrtToezegging eigen betalingenBrief Bruins eigen betaling
febRegiobeelden: Deze site helpt zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Vanaf eind januari is de vernieuwde website online. De site is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste PlekDe interactieve website www.regiobeeld.nl is uitgebreid en vernieuwd
20 febVAO

Uitvoering motie Jansen
Verslag VAO
moties

Brief Bruins 3 mrt
19 febVoortgang proces 13 weken echoBeantwoording vragen
13 febAO Zwangerschap en Geboorte. Hoofdonderwerp: Kraamzorg. Over dit AO hebben we een kort verslag geschreven agenda
Beantwoording vragen kraamzorg

Eerdere toezeggingen

Concept verslag
12 febVerslag bespreking initiatiefnota Van Gerven ‘ziekenhuis dichtbij’ met aandacht voor acute verloskunde
En daaraan voorafgaand VAO acute zorg: Minister zegt toe na een motie van Van de Berg (CDA) dat waar de kwaliteit en veiligheid van de zorg dit toelaten – ervoor te zorgen dat er geen beslissingen over een sluiting van een HAP of SEH worden genomen vóór er een regiobeeld beschikbaar is.
Initiatiefnota Van Gerven

VAO
Ambulancezorg/Acute Zorg
11 febMinister Bruno Bruins: €75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt beschikbaar te stellenBericht
6 febInbreng KNOV t.b.v. AO Medisch Zorglandschap capaciteitInbreng
6 febAO Medisch ZorglandschapAgenda
6 febRegeling van werkzaamheden. Ploumen (PvdA) vraagt tijdens de regeling om een apart plenair debat over de noodklok vanuit de verloskundige zorg. Het ging over de werkdruk, het personeelstekort en over spoedeisende hulpposten en verloskundigenpoli’s die op grote afstand komen te staan. Dit wordt toegevoegd aan AO Zwangerschap en geboorte (13-2) en de spreektijd wordt uitgebreid met 1 minuut.Verslag

Telegraaf
31 janRapport kostenonderzoek beschikbaarheidsbijdragen SEH en acute verloskunde Stuk op website NZa
30 janPersbericht Bo noodklok kraamzorgBericht
30 janBesluitenlijst procedurevergadering VWS. Op verzoek van Joba van den Berg:
Er wordt een kort algemeen overleg Zwangerschap en geboorte gepland, indien mogelijk te houden op 13 februari 2020 over kraamzorg
Aan de bewindspersonen wordt een stand van zakenbrief gevraagd, te ontvangen voor dit AO Zwangerschap en geboorte.
Besluitenlijst
18 decAO Zwangerschap en Geboorte. Over dit AO hebben we een verslag geschreven