Politieke Monitor

In de politieke monitor vind je de laatste Haagse updates die relevant zijn voor de geboortezorg. We houden ook een politieke agenda bij.

TIP: met CTRL+F vind je gemakkelijk de stukken die je zoekt in deze monitor

DatumOnderwerpExterne info of link naar meer
Januari 2024
22Reactie op de motie van de leden Dijk en Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico zo snel mogelijk moet worden afgeschaft:
 
Minister van VWS E.J. Kuipers reageert per brief op de motie. Afschaffen van het eigen risico kan betaalbaarheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg op langere termijn onder druk zetten. Afschaffen van verplicht eigen risico kost naar verwachting ca € 6 miljard per jaar en zal tot een forse premiestijging leiden van ca € 300,- per persoon per jaar. De minister merkt op dat bepaalde zorgvormen, waaronder de geboortezorg, zijn uitgezonderd van een eigen risico.
Afschaffing van het eigen risico vraagt zowel om deugdelijke financiële dekking als om aanpassing van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor een dergelijke wetswijziging van de ZvW staat gewoonlijk 1,5 jaar.
Kamerstukken
Brief
Beslisnota
11Vragen van de leden Paulusma en Podt (beiden D66) over de tekortkomingen in de geboortezorg voor asielzoekers.Vragen