Geboortezorglandschap Regionale consortia geboortezorg

Regionale consortia geboortezorg

Bij de zorg rond zwangerschap en geboorte spelen verschillende professionals een rol. Samenwerking tussen deze professionals is erg belangrijk. Met het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte is een landelijk kennisnetwerk geboortezorg gevormd. Daarbinnen bestaan verschillende regionale consortia.

In deze consortia werken gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, kinderartsen en andere professionals samen. Dat doen zij door binnen een regio multidisciplinair en lijnoverstijgend kennis te ontwikkelen en kennis te delen. Samen werken zij aan kwaliteitsverbetering in de zorg om op bij te dragen aan een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind. 

Overzicht consortia (9)

  • Consortium Noordelijk Zuid Holland

    Het consortium is momenteel niet actief.

Bekijk het filmpje

Voor meer uitleg over de consortia en het ZonMw programma Zwangerschap en geboorte.