Regionaal Consortium Geboortezorg Oost

Consortium Geboortezorg Oost: samen durven, denken en doen, wil een stimulator zijn voor alle professionals in de geboortezorg in Oost Nederland, teneinde de multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking en daarmee de zorg voor moeder en kind te optimaliseren. Om dit te bereiken, zijn de volgende doelen gesteld:

  1. Fungeren als een kennisportaal voor alle professionals in de geboortezorg in regio Oost, waarbinnen regionale en landelijke producten en projecten makkelijk zichtbaar zijn.
  2. Het actief faciliteren van VSV’s  bij de implementatie van gewenste producten en projecten die elders zijn ontwikkeld.
  3. Het stimuleren van kennisontwikkeling van alle betrokken professionals, alsmede praktijkgericht, multidisciplinaire en lijnoverstijgend onderzoek.

Consortium Geboortezorg Oost heeft zich ontwikkeld tot een kennisinfrastructuur, waarin in goede sfeer en met een open cultuur wordt samengewerkt aan betere geboortezorg. Dit wordt gedaan door zaken bespreekbaar te maken en uitdagingen op te pakken die in ieder VSV spelen om zo samen tot een zinvolle en praktische oplossing  komen.

Samenwerking

Het consortium Geboortezorg Oost omvat zes sub-regio’s, met elk een eigen netwerk van betrokken partijen. De samenwerking per regio bevat in ieder geval de eerstelijns verloskundigen, de klinisch verloskundigen, gynaecologen en neonatologen uit het betrokken ziekenhuis en de kraamzorg. In de meeste regio’s is ook de jeugdgezondheidszorg aangesloten.


Onderzoek & opbrengsten

ZonMw projecten


Verder

  • Draaiboek moederraad (VSV Nijmegen)
  • ZWAPP (VSV Doetinchem)
  • Transmuraal Veilig Incidenten Melden (VIM) (VSV Arnhem)
  • Kwetsbare Zwangeren (VSV Arnhem)
  • Vroege inzet partusassistentie (VSV Boxmeer)