Capaciteit & toegankelijkheid

De geboortezorg maakt een grote ontwikkeling door. Landelijke en regionale geboortezorgpartijen en professionals spannen zich in om op ieder moment goede en veilige zorg te leveren. Capaciteit, arbeidsmarkt en toegankelijkheid zullen naar verwachting in de toekomst steeds meer gaan knellen.

Op deze pagina vind je actuele ontwikkelingen rond dit thema, zodat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op dit gebied zowel binnen, als ook, daar waar relevant, buiten de geboortezorg.

Direct naar:

Gremia Capaciteit

Binnen het thema ‘Capaciteit’ zijn veel integrale werkgroepen werkzaam onder de vlag van het CPZ. Weten welke? Kijk dan hier!…

Uitgelicht