Home Capaciteit & toegankelijkheid

Capaciteit & toegankelijkheid

De geboortezorg maakt een grote ontwikkeling door. Landelijke en regionale geboortezorgpartijen en professionals spannen zich in om op ieder moment goede en veilige zorg te leveren. Capaciteit, arbeidsmarkt en toegankelijkheid zullen naar verwachting in de toekomst steeds meer gaan knellen.

Op deze pagina vind je actuele ontwikkelingen rond dit thema, zodat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op dit gebied zowel binnen, als ook, daar waar relevant, buiten de geboortezorg.

Kan ik je helpen?

  • Actueel

ROAZ-voorzitters reageren positief op capaciteitsoproep CPZ

In de verschillende ROAZ-regio’s is positief gereageerd op de brief die het CPZ op 17 januari jl verstuurde. Met de…

lees meer

CPZ vraagt aandacht voor capaciteitsproblematiek

Met een brief aan de voorzitters van de ROAZ-en heeft het CPZ op 4 oktober 2021 aandacht gevraagd voor de…

lees meer

LPZ Capaciteitsdashboard helpt geboortezorg

De berichten over capaciteitstekorten in de zorg zijn alom aanwezig helaas. Ook in de geboortezorg is de problematiek bekend. Het…

lees meer

Inbreng internetconsultatie 'Zorg voor de Toekomst'

De nota Zorg voor de Toekomst wordt door het ministerie gezien als een discussienota bedoeld om het gesprek met partijen…

lees meer

Geboortezorgpartijen delen belangrijke noties t.a.v. acute zorg

In de zomer van dit jaar publiceerde VWS de zogenaamde Houtskoolschets, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het…

lees meer

Meer over Capaciteit & Toegankelijkheid

Zoek in meer dan 500 publicaties

Praktijkvoorbeelden

Geen items gevonden