Alle ROAZ-regio’s gestart met implementatie landelijk dekkend dashboard geboortezorgcapaciteit

22 december 2022

Alle ROAZ-regio’s zijn daadwerkelijk gestart met het implementeren van het dashboard voor de geboortezorgcapaciteit. Dit heeft het LNAZ, dat de opdracht van het ministerie van VWS heeft gekregen om tot één landelijk dekkend systeem te komen, in een brief aan het CPZ laten weten. Een echte mijlpaal! Aan dit Lpz-dashboard is door betrokkenen, waaronder geboortezorgprofessionals, hard gewerkt. Het dashboard zal bijdragen aan een betere benutting van de schaarse capaciteit in de acute geboortezorgketen.

Het dashboard maakt onderdeel uit van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) dat de actueel beschikbare acute capaciteit van ziekenhuizen in Nederland direct inzichtelijk maakt voor andere LPZ-gebruikers. Zo staat op het geboortezorgdashboard de beschikbare beddencapaciteit van de verlos- en verblijfkamers en de neonatologie-afdelingen. De verloskundigen kunnen in één oogopslag zien – ook via hun mobiel of tablet – waar plek is voor de cliënt om te bevallen. Voor plaatsing vindt altijd eerst afstemming plaats tussen de verloskundige en het ziekenhuis. Dit dashboard maakt dat patiënten ook beter gespreid kunnen worden in tijden van crisis of grote drukte. Het dashboard krijgt z’n informatie vanuit het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis. Elke 5 minuten wordt deze informatie vanuit het ziekenhuis verzonden.

Het is belangrijk om te vermelden dat het hierbij niet om patiëntgegevens, maar om capaciteitsgegevens gaat zodat de schaarse capaciteit beter wordt benut. De komende tijd wordt het geboortezorgdashboard verder geïmplementeerd en doorontwikkeld.

Het CPZ heeft op 26 september een webinar aan dit onderwerp gewijd. Kijk het webinar hier terug.


Lees ook

16 november 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Kuipers: Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Minister Kuipers heeft onlangs de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 9/11/2022 is er in de...
16 november 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Capaciteitsdruk verminderen in de geboortezorg

In Zuidwest-Nederland doen ze het gewoon! Dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat is helaas geen verrassing meer....
10 oktober 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Het LPZ dashboard in 5 minuten

Deze handige film praat je snel helemaal bij. https://vimeo.com/757089944