Bestuur

Het bestuur van het CPZ bestaat uit acht bestuurders, die ‘zonder last en met ruggespraak’ participeren. Een onafhankelijk voorzitter en zeven bestuurders die zijn voorgedragen door de oprichters van het CPZ. Ze zijn allen actief in het geboortezorgveld en worden benoemd door het bestuur.

Foto rechts: Op 6 oktober 2022 nam voorzitter Geri Bonhof (l) afscheid van het CPZ. Tijdens een klein en aimabel diner overhandigde Geri de voorzittershamer aan Marjolein ten Kroode (r). Lees er hier alles over!