Home Nieuws

Nieuws

 • Actueel

Terugblik webinar Continuïteit van zorg 23 november

Maandagavond 23 november vond het Webinar Continuïteit van Zorg plaats. Jolijn Betlem verkende met Koos van der Velden, Joël Gijzen en…

lees meer
 • Actueel

Save the date 9 februari – online Conferentie "Kansrijke Start heeft de toekomst!

9 februari 2021 | van 14.00u tot 17.00u| Online Sinds de aftrap van het actieprogramma in september 2018 is er…

lees meer
 • Actueel

Janine Kliphuis nieuw bestuurslid CPZ

Met het vertrek van Ginel van Weering ontstond een opening aan de bestuurstafel. Met de komst van Janine Kliphuis is…

lees meer
 • Actueel

Expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van start

Maandag 16 november is de expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van het College Perinatale Zorg geïnstalleerd en aan de slag gegaan. De…

lees meer
 • Actueel

Nieuwsbrief oktober Kansrijke Start – duurzaam, lokaal en toekomstbestendig

Door het toenemende aantal corona besmettingen en alles wat daar bij komt kijken is er een wisseling geweest in bewindspersonen.…

lees meer
 • Actueel

Nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: Ronde 2020/2021

Wil je met onderzoek bijdragen aan de gezondheid voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte? En heb je…

lees meer
 • Actueel

Nú kan het nog: subsidie voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Geboortezorgregio’s die nog gebruik willen maken van de subsidie VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling, moeten nú hun aanvraag gaan voorbereiden.…

lees meer
 • Actueel

Ginel van Weering: “een integraal zorgbedrijf vraagt visie, kennis en ondersteuning”

Ginel van Weering was sinds 2013 bestuurder van Naviva Kraamzorg. Namens Bo Geboortezorg had zij sinds mei 2016 zitting in…

lees meer
 • Actueel

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste zwangerschap

Het programma Nu Niet Zwanger kan vragen oproepen of het nodig is (maatschappelijk belang), verantwoord is (ethische onderbouwing) en of…

lees meer
 • Actueel

Webcast 'Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging'

Op 3 december organiseert Linnean samen met Menzis en Zilveren Kruis de webcast ‘Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging’. Tijdens de…

lees meer
 • Actueel

Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start

Voor de financiering van een integrale aanpak Kansrijke Start is zicht op de financieringsbronnen en een goede verbinding van de…

lees meer
 • Actueel

Webinar Continuïteit van Zorg: verkennende rondetafel op 23 november

Op 23 november verkent Jolijn Betlem met Koos van der Velden, Joel Gijzen en Ank de Jonge het thema continuïteit…

lees meer
 • Actueel

Uitgesteld! Webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ in het VSV maandag 30 november

Helaas kan het webinar niet doorgaan en wordt een nieuwe datum gepland in 2021. Wij houden je op de hoogte…

lees meer
 • Actueel

NethOSS-registratie van groot belang voor kennis en onderzoek zwangerschap en corona

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. NethOSS is onderdeel van…

lees meer
 • Actueel

Geboortezorgpartijen delen belangrijke noties t.a.v. acute zorg

In de zomer van dit jaar publiceerde VWS de zogenaamde Houtskoolschets, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het…

lees meer
 • Actueel

Website PUUR helpt rokers en professionals met stoppen

De nieuwe website www.puurrookvrij.nl helpt rokers met het plannen van een stopdatum en laat zien wat er met hun lichaam gebeurt. De…

lees meer
 • Actueel

CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren wint de Avicennaprijs 2020

CenteringPregnancy voor Eritrese vrouwen wint de Avicennaprijs 2020. Dit maakte de jury dinsdagmiddag 10 november bekend tijdens het online congres…

lees meer
 • Actueel

Samenwerking Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is overlap en…

lees meer
 • Actueel

Mijlpaal! 1000 ambassadeurs voor een Rookvrije Start voor ieder kind

1000 ambassadeurs die, samen met de Taskforce Rookvrije start, samenwerken aan een Rookvrije Start voor ieder kind. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden,…

lees meer
 • Actueel

Update veel gestelde vragen voor zwangeren

veel gestelde vragen voor zwangeren Voor specifieke informatie voor de zwangere zelf kun je het best verwijzen naar https://allesoverzwanger.nl/

lees meer
 • Actueel

Q&A Zorgverzekeringswet

De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Dagelijks is er nieuws over de…

lees meer

Nieuw: toolkit samen beslissen

In de geboortezorg zijn er veel keuzes te maken en beslissingen te nemen. De cliënt heeft vaak meerdere mogelijkheden voor…

lees meer

Terugkijken: Webinar 3 Goede Vragen

27 oktober 2020 organiseerde CPZ een webinar over de methode ‘3 goede vragen’. De methode ‘3 goede vragen’ stimuleert het…

lees meer

Landelijke samenwerkingsafspraken tussen VIPP Babyconnect en de JGZ over digitale gegevensdeling

Omdat voor de jeugdgezondheidssector het alleen kunnen bekijken van digitale gegevens uit de geboortezorg niet voldoende is, hebben de partijen samenwerkingsafspraken gemaakt om tot digitale gegevensuitwisseling met de geboortezorg te komen. Partijen…

lees meer

Hoe signaleer jij kwetsbare (aanstaande) ouders?

Een van de projecten binnen het actieprogramma Kansrijke Start is Tijdig signaleren van kwetsbare (aanstaande) ouders. Het doel hiervan is om…

lees meer

De invloed van je postcode…

Wie had dat kunnen bedenken dat je postcode misschien wel belangrijker is dan je DNA. Wat is de invloed van…

lees meer

Webinars van Healthy Pregnancy 4-All: De basis voor een ‘Gezonde en Kansrijke Start’

Domeinoverstijgend samenwerken als vliegwiel voor de aanpak van gezondheidsverschillen bij de geboorte. Dat was het centrale thema van het actie-onderzoek…

lees meer

Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de JGZ' ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van…

lees meer

Toegang tot zorg tijdens Corona; hoe informeer ik mijn patiënten?

Voor veel burgers en patiënten is het onduidelijk wat ze kunnen verwachten van de zorg respectievelijk van hun zorgaanbieder en…

lees meer

PBM eerste lijn – risiconiveau zeer ernstig

Sinds woensdag 14-10-2020 geldt het Covid-19-risiconiveau ‘zeer ernstig’. De afgekondigde maatregelen gelden voor heel Nederland. Wat betekent dit voor het…

lees meer

Arie Franx: “Luisteren naar de patiënt”

Arie Franx is als hoogleraar Verloskunde verbonden aan het Erasmus MC. Sinds 2016 maakt hij deel uit van het CPZ…

lees meer

Addendum Zorgstandaard gepubliceerd en beschikbaar

Zoals we al eerder meldden: De Zorgstandaard is een stukje rijker geworden. Een addendum is toegevoegd waarin een aantal actualisaties…

lees meer

Bundeling kennis en onderzoek rond zwangerschap en Covid-19

CPZ heeft een pagina ingericht waarop kennis en onderzoek rond zwangerschap en Covid-19 wordt gebundeld. Op deze pagina delen we…

lees meer

IGJ: Toetsingskader zorgstandaard integrale geboortezorg

Vier jaar geleden is de ZIG vastgesteld. Een kader waarmee we samen de zwangere vrouw centraal zetten en focussen op…

lees meer

routekaart Coronamaatregelen

Het kabinet heeft 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal…

lees meer

Inzicht in de cijfers van het VSV

Verschillende manieren om duidelijkheid te krijgen over de prestaties van je VSV Openbare transparante feedback Afgelopen zomer is de set…

lees meer

Onderzoek naar continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen

Het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht doen samen met Limburgse kraamzorgcentra, Zuyderland en Viecuri onderzoek naar de kosteneffectiviteit…

lees meer

Triagewijzer Verloskunde

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Doelmatigheid…

lees meer

Gezondheidsverschillen door armoede en de invloed op de geboortezorg

In onze politieke monitor hebben we een link opgenomen naar het meest recente essay van de Raad van Volksgezondheid en…

lees meer

Webinar: Aan de slag met ‘3 goede vragen’

Op dinsdag 27 oktober a.s. vanaf 20.00 uur organiseert het CPZ een webinar over de methode ‘3 goede vragen’. De…

lees meer

Voorrang testbeleid Covid ook voor eerste lijn

Vanaf 21 september 2020 hebben ook kraamverzorgenden en verloskundigen voorrang bij het testbeleid. Dit is een tijdelijke maatregel in verband…

lees meer

Werkt jouw VSV al met de Implementatietool voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg?

Om VSV’s te ondersteunen bij de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) heeft het CPZ een implementatietool ZIG ontwikkeld.…

lees meer

Eerste deel actualisatie Zorgstandaard een feit

Het nieuwe addendum bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt opgenomen in het register van het Zorginstituut. Dat betekent dat de…

lees meer

Herschikking takenpakket bewindspersonen ministerie van VWS

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt per 25 september een deel van zijn taken over aan…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte uitgesteld

Het AO Zwangerschap en Geboorte, dat op woensdag 30-9 zou plaatsvinden is uitgesteld. Het AO had vooral onderwerpen rond prenatale…

lees meer

Positieve ervaringen met digitale gegevensdeling in regio Rijnmond

In de geboortezorg is digitale inzage in het dossier al langere tijd mogelijk. Sinds 1 juli is dit wettelijk verplicht en moeten alle…

lees meer

Bestuurslid Edwin Knots: “Het begint allemaal met inhoud en kwaliteit van de zorg”

Edwin Knots heeft zijn opleiding tot kinderarts gevolgd in Het Raboudziekenhuis in Nijmegen en in het MMC te Veldhoven. Al…

lees meer

Samen voor gezondheid:

Verloskunde Academies Maastricht en Groningen slaan handen ineen voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Het lectoraat Midwifery Science van de…

lees meer

Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind 2019 een beleidsregel gemaakt. Hiervan is de kern dat de ACM géén…

lees meer

Waarom een coördinerend zorgverlener? Praat mee in 'de Zig ontleed'

De stand van het land Tijdens de digitale VSV bestuurdersbijeenkomst van het CPZ afgelopen juni hebben wij met elkaar gesproken…

lees meer

Interview Gerda Groen: 'versterken ouderschap'

Gerda Groen is programmaleider Home-Start Nederland en Ambassadeur van Kansrijke Start. Als projectleider op het Landelijk Steunpunt van Home-Start faciliteert…

lees meer

Prinsjesdag 2020 en de rijksbegroting 2021

Op dinsdag 15 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Een…

lees meer

Werk je met NEN 7510? Bekijk de FAQ van VWS

Zorgaanbieders moeten kunnen aantonen dat zij de veiligheid van haar (patiënten)informatie geregeld heeft. De NEN 7150-norm is hiervoor het kader…

lees meer

We gaan weer starten met 3 Goede vragen!

In het voorjaar stonden we in de startblokken om de methode ‘De 3 goede vragen’ te gaan testen in de…

lees meer

Regio Rijnmond krijgt subsidie voor digitale gegevensuitwisseling.

Bijna 50 zorgorganisaties in 6 VSV’s hebben in de regio Rijnmond de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling…

lees meer

De eerste 100 dagen van Jolijn Betlem

Jolijn Betlem heeft het OLVG en een bestuursfunctie bij CPZ verruild voor een bureaufunctie bij CPZ. Ze blikt terug op…

lees meer

Best Practices IGO's

In aanloop naar het advies van de NZa en de RIVM aan de minister hebben de IGO’s geïnventariseerd wat de…

lees meer

Derdehands rook: onzichtbaar gevaar met grote gevolgen’

In de nieuwe animatie derdehands rook voor zorgprofessionals zien we hoe giftige rookdeeltjes neerslaan op kleding, huid en haren. Zo…

lees meer

Cliënt input gevraagd PREM vragenlijst

In een eerdere oproep hebben wij jouw hulp gevraagd bij de ontwikkeling van een nieuwe cliëntervaringsvragenlijst (PREM) voor de geboortezorg. We wilden…

lees meer

Check het dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen eerder signalen van…

lees meer

standpunt FMS Covid-19

Net voor de zomer heeft de Federatie van Medisch Specialisten haar standpunt Covid-19 gepubliceerd. Je vindt het hier.

lees meer

VALID studie: Onderzoek naar Praktijkvariatie in de geboortezorg

Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie in de geboortezorg, ook binnen Nederland. Er is nog weinig bekend over de mechanismen die in…

lees meer

Focusgroep Samenwerking geboortezorg-jeugdgezondheidszorg

Het belang van ontmoeten Op donderdag 20 augustus vond een digitale focusgroep plaats met als thema Samenwerking tussen de geboortezorg…

lees meer

Hoe verhouden Nu Niet Zwanger en Kansrijke Start zich tot elkaar?

Nu Niet Zwanger is een interventie binnen Kansrijke Start dat drie actielijnen beschrijft. 1. vóór; 2. tijdens en 3. ná…

lees meer

Nieuwsbrief augustus Kansrijke Start – Een frisse start: lees meer over alle mooie initiatieven binnen Kansrijke Start

Het zomerreces is alweer bijna op zijn einde. We gaan er weer volop tegenaan, werken zoveel mogelijk vanuit huis en…

lees meer

Regiobijeenkomsten voor 'Kansrijke Start'

voor professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociale domein   De komende maanden organiseert het CPZ (College Perinatale Zorg)…

lees meer

Samenhang prenatale screening en reguliere geboortezorg

In een brief van begin juli heeft staatssecretaris Blokhuis de kamer geïnformeerd over de samenhang tussen de prenatale screening op…

lees meer

Ontwikkeling nieuwe PREM vragenlijst

De werkgroep PREM werkt in opdracht van de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting hebben ( Bo…

lees meer

Digitaal vragenuur VIPP Babyconnect

Vanaf 24 augustus kunnen zorgverleners, projectleiders etc. die bezig zijn met de subsidieaanvraag digitale gegevensuitwisseling iedere maandag de medewerkers van…

lees meer

Actualisatie Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers

De ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers dient ter begeleiding van zwangere asielzoeksters in de asielopvang. Deze ketenrichtlijn is geïnitieerd in 2010 en…

lees meer

Nieuwsbrief juli Kansrijke Start – Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche

In deze nieuwsbrief lees je over de derde voortgangsrapportage Kansrijke Start die begin deze maand naar de Tweede Kamer is verstuurd.…

lees meer

Best Practice Project voor VSV's en IGO's

Meer dan ooit is het tijd voor delen en samenwerken.Er zijn zoveel prachtige projecten in verloskundig Nederland. Om ervoor te…

lees meer

Bel-instructies kaarten kwetsbare zwangeren in vier talen

VSV Amsterdam Oost heeft met ondersteuning van Consortium Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland het ‘Klein maar fijn’-project Kwetsbare zwangeren uitgevoerd. Een…

lees meer

ZIN akkoord met verbeterde en gereduceerde set indicatoren Integrale Geboortezorg

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft 14 juli de aangepaste openbare set indicatoren Integrale Geboortezorg voor verslagjaar 2020 en 2021 geaccordeerd.…

lees meer

Babysterfte daalt door betere samenwerking gemeente en geboortezorg

Intensieve begeleiding van zwangere vrouwen met meervoudige problemen lijkt te werken in Rotterdam. Jaren gelden kwam Eric Steegers, hoogleraar Verloskunde…

lees meer

Extra nieuwsbrief juli Kansrijke Start -Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

In deze extra nieuwsbrief meer over de Voortgangsrapportage Kansrijke Start die naar de Tweede Kamer is verstuurd. In de voortgangsrapportage…

lees meer

Verplichte kwalificatie verhoogt kwaliteit informatiestandaard geboortezorg (PWD)

Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen leveren al decennialang gegevens aan Perined. Doel hiervan is inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg…

lees meer

Podcast Kansrijke Start

Een Kansrijke Start. Wat kunnen we doen om die eerste duizend dagen zo goed mogelijk te laten verlopen? Voor het…

lees meer

3e Voortgangsrapportage Kansrijke Start

De 3e voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS is aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels…

lees meer

De set indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2019 gepubliceerd op zorginzicht (ZIN)

De indicatorenset Integrale zorg nu gepubliceerd. De set is te vinden op: https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-integrale-geboortezorg Met deze set worden de inspanningen en…

lees meer

Kick-off Kansrijke Start voor geboortezorg, JGZ en gemeenten uit de 3e tranche.

“Informatieve bijeenkomst. Fijn om mee te starten!” Maar liefst 128 nieuwe gemeenten hebben zich aangemeld voor de 3e tranche van…

lees meer

Inventarisatie activiteiten PDCA-cyclus bij VSV's

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting[1] hebben onder voorzitterschap van het CPZ, heeft zich tot doel…

lees meer

Publicitair jaarverslag 2019 beschikbaar

De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben zich in 2019 ingezet voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte: Samen werken we…

lees meer

Belronde is begonnen

CPZ belt ieder jaar met elk VSV. Op deze manier houden we contact met het veld. We horen wat er leeft…

lees meer

Nieuw op kennisnet: Geboortezorg op de interactieve kaart

Met deze module Geboortezorglandschap brengen we organisaties in kaart om inzicht te geven en te verbinden met de verschillende landelijke…

lees meer

Nieuwe tarieven kraamzorg 2021 n.a.v. kostenonderzoek NZa

De NZa heeft de nieuwe tarieven voor de kraamzorg per 1-1-2021 bekend gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op het kostenonderzoek…

lees meer

VSV Bestuurdersbijeenkomst ZIG; actualisatie / evaluatie / ontwikkeling

Donderdag 28 mei jl vond de eerste digitale VSV Bestuurdersbijeenkomst plaats over het thema Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). Senior beleidsmedewerkers…

lees meer

Kennis en techniek VIPP Babyconnect beschikbaar

Vanaf 1 juli kan de geboortezorg aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor regionale implementatie…

lees meer

Facstheets VWS & Patiëntenfederatie Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van…

lees meer

Nieuwsbrief juni Kansrijke Start – Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche

De maand juli start met een kick off bijeenkomst voor 3e tranche gemeenten die zich hebben aangemeld voor de impuls Kansrijke…

lees meer

Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

De beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) Babyconnect is op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn tot stand…

lees meer

Heeft de 13-wekenecho meerwaarde voor zwangere vrouwen?

Is het toevoegen van een 13-wekenecho aan het programma prenatale screening van meerwaarde voor de zwangere vrouw? Deze vraag gaat…

lees meer

Project Samen Stoppen Samen Sterk

Voor vrouwen met een lage sociaaleconomische status is stoppen met roken extra lastig. Bijna 7% van de Nederlandse vrouwen rookt…

lees meer

De Agenda Cliënt als gelijkwaardig partner is er!

Cliëntparticipatie en keuzevrijheid zijn belangrijke waarden in integrale geboortezorg. De gezamenlijke geboortzorgpartijen hebben in de Agenda voor de Geboortezorg: Samen…

lees meer

Aanpak herijking Verloskundige Indicatielijst (VIL)

De geboortezorgpartijen hebben het CPZ gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het herijken van de VIL. In…

lees meer

Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching

Zorg voor innoveren biedt naast adviesondersteuning nu ook een subsidie aan voor zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen.…

lees meer

Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?

Sinds de uitbraak van het coronavirus weten veel patiënten niet goed wat ze kunnen verwachten. Veel afspraken zijn afgezegd en…

lees meer

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens treedt deels per 1 juli 2020 in werking

De zwangere heeft het recht op elektronische inzage en elektronisch afschrift van haar dossier. Dat betekent dat een zorgaanbieder inzage…

lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de integrale geboortezorg

3509 abonnees gingen je voor!
Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Nieuwsarchief

Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de JGZ' ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van…

lees meer

Toegang tot zorg tijdens Corona; hoe informeer ik mijn patiënten?

Voor veel burgers en patiënten is het onduidelijk wat ze kunnen verwachten van de zorg respectievelijk van hun zorgaanbieder en…

lees meer

PBM eerste lijn – risiconiveau zeer ernstig

Sinds woensdag 14-10-2020 geldt het Covid-19-risiconiveau ‘zeer ernstig’. De afgekondigde maatregelen gelden voor heel Nederland. Wat betekent dit voor het…

lees meer

Arie Franx: “Luisteren naar de patiënt”

Arie Franx is als hoogleraar Verloskunde verbonden aan het Erasmus MC. Sinds 2016 maakt hij deel uit van het CPZ…

lees meer

Addendum Zorgstandaard gepubliceerd en beschikbaar

Zoals we al eerder meldden: De Zorgstandaard is een stukje rijker geworden. Een addendum is toegevoegd waarin een aantal actualisaties…

lees meer

Bundeling kennis en onderzoek rond zwangerschap en Covid-19

CPZ heeft een pagina ingericht waarop kennis en onderzoek rond zwangerschap en Covid-19 wordt gebundeld. Op deze pagina delen we…

lees meer

IGJ: Toetsingskader zorgstandaard integrale geboortezorg

Vier jaar geleden is de ZIG vastgesteld. Een kader waarmee we samen de zwangere vrouw centraal zetten en focussen op…

lees meer

routekaart Coronamaatregelen

Het kabinet heeft 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal…

lees meer

Inzicht in de cijfers van het VSV

Verschillende manieren om duidelijkheid te krijgen over de prestaties van je VSV Openbare transparante feedback Afgelopen zomer is de set…

lees meer

Onderzoek naar continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen

Het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht doen samen met Limburgse kraamzorgcentra, Zuyderland en Viecuri onderzoek naar de kosteneffectiviteit…

lees meer

Triagewijzer Verloskunde

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Doelmatigheid…

lees meer

Gezondheidsverschillen door armoede en de invloed op de geboortezorg

In onze politieke monitor hebben we een link opgenomen naar het meest recente essay van de Raad van Volksgezondheid en…

lees meer

Webinar: Aan de slag met ‘3 goede vragen’

Op dinsdag 27 oktober a.s. vanaf 20.00 uur organiseert het CPZ een webinar over de methode ‘3 goede vragen’. De…

lees meer

Voorrang testbeleid Covid ook voor eerste lijn

Vanaf 21 september 2020 hebben ook kraamverzorgenden en verloskundigen voorrang bij het testbeleid. Dit is een tijdelijke maatregel in verband…

lees meer

Werkt jouw VSV al met de Implementatietool voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg?

Om VSV’s te ondersteunen bij de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) heeft het CPZ een implementatietool ZIG ontwikkeld.…

lees meer

Eerste deel actualisatie Zorgstandaard een feit

Het nieuwe addendum bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt opgenomen in het register van het Zorginstituut. Dat betekent dat de…

lees meer

Herschikking takenpakket bewindspersonen ministerie van VWS

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt per 25 september een deel van zijn taken over aan…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte uitgesteld

Het AO Zwangerschap en Geboorte, dat op woensdag 30-9 zou plaatsvinden is uitgesteld. Het AO had vooral onderwerpen rond prenatale…

lees meer

Positieve ervaringen met digitale gegevensdeling in regio Rijnmond

In de geboortezorg is digitale inzage in het dossier al langere tijd mogelijk. Sinds 1 juli is dit wettelijk verplicht en moeten alle…

lees meer

Bestuurslid Edwin Knots: “Het begint allemaal met inhoud en kwaliteit van de zorg”

Edwin Knots heeft zijn opleiding tot kinderarts gevolgd in Het Raboudziekenhuis in Nijmegen en in het MMC te Veldhoven. Al…

lees meer

Samen voor gezondheid:

Verloskunde Academies Maastricht en Groningen slaan handen ineen voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Het lectoraat Midwifery Science van de…

lees meer

Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind 2019 een beleidsregel gemaakt. Hiervan is de kern dat de ACM géén…

lees meer

Waarom een coördinerend zorgverlener? Praat mee in 'de Zig ontleed'

De stand van het land Tijdens de digitale VSV bestuurdersbijeenkomst van het CPZ afgelopen juni hebben wij met elkaar gesproken…

lees meer

Interview Gerda Groen: 'versterken ouderschap'

Gerda Groen is programmaleider Home-Start Nederland en Ambassadeur van Kansrijke Start. Als projectleider op het Landelijk Steunpunt van Home-Start faciliteert…

lees meer

Prinsjesdag 2020 en de rijksbegroting 2021

Op dinsdag 15 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Een…

lees meer

Werk je met NEN 7510? Bekijk de FAQ van VWS

Zorgaanbieders moeten kunnen aantonen dat zij de veiligheid van haar (patiënten)informatie geregeld heeft. De NEN 7150-norm is hiervoor het kader…

lees meer

We gaan weer starten met 3 Goede vragen!

In het voorjaar stonden we in de startblokken om de methode ‘De 3 goede vragen’ te gaan testen in de…

lees meer

Regio Rijnmond krijgt subsidie voor digitale gegevensuitwisseling.

Bijna 50 zorgorganisaties in 6 VSV’s hebben in de regio Rijnmond de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling…

lees meer

De eerste 100 dagen van Jolijn Betlem

Jolijn Betlem heeft het OLVG en een bestuursfunctie bij CPZ verruild voor een bureaufunctie bij CPZ. Ze blikt terug op…

lees meer

Best Practices IGO's

In aanloop naar het advies van de NZa en de RIVM aan de minister hebben de IGO’s geïnventariseerd wat de…

lees meer

Derdehands rook: onzichtbaar gevaar met grote gevolgen’

In de nieuwe animatie derdehands rook voor zorgprofessionals zien we hoe giftige rookdeeltjes neerslaan op kleding, huid en haren. Zo…

lees meer

Cliënt input gevraagd PREM vragenlijst

In een eerdere oproep hebben wij jouw hulp gevraagd bij de ontwikkeling van een nieuwe cliëntervaringsvragenlijst (PREM) voor de geboortezorg. We wilden…

lees meer

Check het dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen eerder signalen van…

lees meer

standpunt FMS Covid-19

Net voor de zomer heeft de Federatie van Medisch Specialisten haar standpunt Covid-19 gepubliceerd. Je vindt het hier.

lees meer

VALID studie: Onderzoek naar Praktijkvariatie in de geboortezorg

Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie in de geboortezorg, ook binnen Nederland. Er is nog weinig bekend over de mechanismen die in…

lees meer

Focusgroep Samenwerking geboortezorg-jeugdgezondheidszorg

Het belang van ontmoeten Op donderdag 20 augustus vond een digitale focusgroep plaats met als thema Samenwerking tussen de geboortezorg…

lees meer

Hoe verhouden Nu Niet Zwanger en Kansrijke Start zich tot elkaar?

Nu Niet Zwanger is een interventie binnen Kansrijke Start dat drie actielijnen beschrijft. 1. vóór; 2. tijdens en 3. ná…

lees meer

Nieuwsbrief augustus Kansrijke Start – Een frisse start: lees meer over alle mooie initiatieven binnen Kansrijke Start

Het zomerreces is alweer bijna op zijn einde. We gaan er weer volop tegenaan, werken zoveel mogelijk vanuit huis en…

lees meer

Regiobijeenkomsten voor 'Kansrijke Start'

voor professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociale domein   De komende maanden organiseert het CPZ (College Perinatale Zorg)…

lees meer

Samenhang prenatale screening en reguliere geboortezorg

In een brief van begin juli heeft staatssecretaris Blokhuis de kamer geïnformeerd over de samenhang tussen de prenatale screening op…

lees meer

Ontwikkeling nieuwe PREM vragenlijst

De werkgroep PREM werkt in opdracht van de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting hebben ( Bo…

lees meer

Digitaal vragenuur VIPP Babyconnect

Vanaf 24 augustus kunnen zorgverleners, projectleiders etc. die bezig zijn met de subsidieaanvraag digitale gegevensuitwisseling iedere maandag de medewerkers van…

lees meer

Actualisatie Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers

De ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers dient ter begeleiding van zwangere asielzoeksters in de asielopvang. Deze ketenrichtlijn is geïnitieerd in 2010 en…

lees meer

Nieuwsbrief juli Kansrijke Start – Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche

In deze nieuwsbrief lees je over de derde voortgangsrapportage Kansrijke Start die begin deze maand naar de Tweede Kamer is verstuurd.…

lees meer

Best Practice Project voor VSV's en IGO's

Meer dan ooit is het tijd voor delen en samenwerken.Er zijn zoveel prachtige projecten in verloskundig Nederland. Om ervoor te…

lees meer

Bel-instructies kaarten kwetsbare zwangeren in vier talen

VSV Amsterdam Oost heeft met ondersteuning van Consortium Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland het ‘Klein maar fijn’-project Kwetsbare zwangeren uitgevoerd. Een…

lees meer

ZIN akkoord met verbeterde en gereduceerde set indicatoren Integrale Geboortezorg

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft 14 juli de aangepaste openbare set indicatoren Integrale Geboortezorg voor verslagjaar 2020 en 2021 geaccordeerd.…

lees meer

Babysterfte daalt door betere samenwerking gemeente en geboortezorg

Intensieve begeleiding van zwangere vrouwen met meervoudige problemen lijkt te werken in Rotterdam. Jaren gelden kwam Eric Steegers, hoogleraar Verloskunde…

lees meer

Extra nieuwsbrief juli Kansrijke Start -Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

In deze extra nieuwsbrief meer over de Voortgangsrapportage Kansrijke Start die naar de Tweede Kamer is verstuurd. In de voortgangsrapportage…

lees meer

Verplichte kwalificatie verhoogt kwaliteit informatiestandaard geboortezorg (PWD)

Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen leveren al decennialang gegevens aan Perined. Doel hiervan is inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg…

lees meer

Podcast Kansrijke Start

Een Kansrijke Start. Wat kunnen we doen om die eerste duizend dagen zo goed mogelijk te laten verlopen? Voor het…

lees meer

3e Voortgangsrapportage Kansrijke Start

De 3e voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS is aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels…

lees meer

De set indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2019 gepubliceerd op zorginzicht (ZIN)

De indicatorenset Integrale zorg nu gepubliceerd. De set is te vinden op: https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-integrale-geboortezorg Met deze set worden de inspanningen en…

lees meer

Kick-off Kansrijke Start voor geboortezorg, JGZ en gemeenten uit de 3e tranche.

“Informatieve bijeenkomst. Fijn om mee te starten!” Maar liefst 128 nieuwe gemeenten hebben zich aangemeld voor de 3e tranche van…

lees meer

Inventarisatie activiteiten PDCA-cyclus bij VSV's

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting[1] hebben onder voorzitterschap van het CPZ, heeft zich tot doel…

lees meer

Publicitair jaarverslag 2019 beschikbaar

De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben zich in 2019 ingezet voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte: Samen werken we…

lees meer

Belronde is begonnen

CPZ belt ieder jaar met elk VSV. Op deze manier houden we contact met het veld. We horen wat er leeft…

lees meer

Nieuw op kennisnet: Geboortezorg op de interactieve kaart

Met deze module Geboortezorglandschap brengen we organisaties in kaart om inzicht te geven en te verbinden met de verschillende landelijke…

lees meer

Nieuwe tarieven kraamzorg 2021 n.a.v. kostenonderzoek NZa

De NZa heeft de nieuwe tarieven voor de kraamzorg per 1-1-2021 bekend gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op het kostenonderzoek…

lees meer

VSV Bestuurdersbijeenkomst ZIG; actualisatie / evaluatie / ontwikkeling

Donderdag 28 mei jl vond de eerste digitale VSV Bestuurdersbijeenkomst plaats over het thema Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). Senior beleidsmedewerkers…

lees meer

Kennis en techniek VIPP Babyconnect beschikbaar

Vanaf 1 juli kan de geboortezorg aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor regionale implementatie…

lees meer

Facstheets VWS & Patiëntenfederatie Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van…

lees meer

Nieuwsbrief juni Kansrijke Start – Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche

De maand juli start met een kick off bijeenkomst voor 3e tranche gemeenten die zich hebben aangemeld voor de impuls Kansrijke…

lees meer

Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

De beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) Babyconnect is op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn tot stand…

lees meer

Heeft de 13-wekenecho meerwaarde voor zwangere vrouwen?

Is het toevoegen van een 13-wekenecho aan het programma prenatale screening van meerwaarde voor de zwangere vrouw? Deze vraag gaat…

lees meer

Project Samen Stoppen Samen Sterk

Voor vrouwen met een lage sociaaleconomische status is stoppen met roken extra lastig. Bijna 7% van de Nederlandse vrouwen rookt…

lees meer

De Agenda Cliënt als gelijkwaardig partner is er!

Cliëntparticipatie en keuzevrijheid zijn belangrijke waarden in integrale geboortezorg. De gezamenlijke geboortzorgpartijen hebben in de Agenda voor de Geboortezorg: Samen…

lees meer

Aanpak herijking Verloskundige Indicatielijst (VIL)

De geboortezorgpartijen hebben het CPZ gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het herijken van de VIL. In…

lees meer

Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching

Zorg voor innoveren biedt naast adviesondersteuning nu ook een subsidie aan voor zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen.…

lees meer

Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?

Sinds de uitbraak van het coronavirus weten veel patiënten niet goed wat ze kunnen verwachten. Veel afspraken zijn afgezegd en…

lees meer

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens treedt deels per 1 juli 2020 in werking

De zwangere heeft het recht op elektronische inzage en elektronisch afschrift van haar dossier. Dat betekent dat een zorgaanbieder inzage…

lees meer

Keuzehulp Ziekenhuizen Zwangerschap en bevalling weer up-to-date

De keuzehulp Ziekenhuizen Zwangerschap en bevalling is geactualiseerd met de meest recente data. Met deze keuzehulp kunnen zwangere vrouwen kiezen…

lees meer

Nieuwsbrief mei – Kansrijke Start – Samenwerken geeft perspectief

In deze nieuwsbrief licht Judith Bokhove, wethouder van Rotterdam, haar rol als lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start toe…

lees meer

Voortgang 13-weken-echo en invloed op NZA regelgeving

Onlangs werd duidelijk dat de 13-weken echo niet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd, zie ook de brief met bijlage…

lees meer

NZa: tarieven geboortezorg en technische aanpassingen

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geboortezorg/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen-integrale-bekostiging-geboortezorg NZa publiceert op haar website regelmatig nieuwe informatie over tarieven en aanpassingen. Niet alles wordt opgenomen in regelgeving. Soms…

lees meer

Online zorg voor Eritrese zwangeren

Verloskundige Anne Bedaux en co-begeleider Amy Welde Selase starten vanaf eind juni met online Centering-groepen voor Eritrese zwangeren en moeders…

lees meer

Nictiz start consultatieronde zibs Publicatie2020

De consultatieronde voor de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) Publicatie2020 is gestart door het ZIB-centrum bij Nictiz. Deze ZIB’s worden gebruikt voor digitale…

lees meer

Zwangerschap en Corona voor laaggeletterden

Begrijpelijke informatie over zwangerschap en bevallen in Corona-tijden voor laaggeletterden van Pharos, KNOV, NVOG en CPZ. Deze pagina is inmiddels…

lees meer

De tool Klantroutes Kansrijke Start is live!

In de samenwerking tussen professionals gaat het steeds om de vraag: welke route in het zorg- en hulplandschap is voor…

lees meer

Regio Noord-Holland Noord als eerste van start met VIPP Babyconnect

Zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in de regio Noord-Holland Noord hebben de handen ineengeslagen. Na de toekenning van de VIPP…

lees meer

Veelgestelde vragen rondom coronavirus door de NZa beantwoord

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een pagina ingericht waarop antwoord wordt gegeven op vragen rondom het coranavirus voor de geboortezorg.…

lees meer

Prenataal huisbezoek en de kwetsbare zwangere

Corona: Het prenataal huisbezoek wordt nu gemist In deze tijden van Corona wordt de intake door kraamverzorg in veel gevallen…

lees meer

Nieuwe documenten uitkomstenset (ICHOM) BUZZ-project beschikbaar!

In de VSV’s die deelnemen aan het BUZZ-project wordt hard gewerkt om de pilots voor te bereiden. Verwacht wordt dat…

lees meer

Nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit

De nieuwe CPZ handreiking fiscaliteit 2020 is een feit. Deze bouwt voort op de Handreiking die in 2017 is verschenen…

lees meer

Verruiming geboortezorgmaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de geboortezorgpartijen gekeken naar mogelijke verruimingen binnen…

lees meer

Jolijn Betlem, programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) bij het CPZ

Sinds 1 mei is Jolijn Betlem de nieuwe programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). En dat is heel bijzonder, want tot…

lees meer

Etalageprojecten gezocht

De komende periode zal het Fonds Gezond Geboren zich richten op preventie en behandeling van vroeggeboorte. Denk hierbij aan wetenschappelijk…

lees meer

Elektronische gegevensdeling in de zorg

VWS is druk in de voorbereiding met de wetgeving rondom digitale gegevensuitwisseling. Hiervoor ontwikkelden ze een nieuwe site waarop het programma staat.  Op…

lees meer

Nieuwsbrief april Kansrijke Start – Kansrijke Start tijdens de coronacrisis

In deze nieuwsbrief staat de huidige stand van het aantal gemeenten vermeld die zich hebben aangemeld om tot een lokale…

lees meer

Digitale besluitvorming binnen VSV's en IGO's

In de huidige coronatijd komt de vraag op of besluitvorming binnen VSV’s en IGO’s al dan niet digitaal kan. Aanleiding…

lees meer

Gehoorscreening weer van start

De gehoorscreening voor pasgeborenen wordt per 4 mei weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening tijdelijk…

lees meer

Bijeenkomsten tijdens corona

Voor het houden van bijeenkomsten adviseert het CPZ om de landelijke richtlijnen aan te houden, zoals vermeld in de factsheet…

lees meer

Update psychische druk zorgprofessionals

Artsen en zorgprofessionals werken momenteel onder extreme omstandigheden. Iedereen wil patiënten zo goed mogelijk helpen, maar we weten nog niet…

lees meer

Groepsgewijze online zwangerschapsbegeleiding in COVID-19 tijd

Stichting Centering Nederland heeft een gratis workshop ontwikkeld voor verloskundigen en kraamzorgorganisaties die tijdens de COVID-19-tijd online zwangerschapsbegeleiding willen bieden…

lees meer