Nieuwsberichten

Filter op:

1 augustus 2022
Actueel/nieuws

Nieuwsbrief Kansrijke Start juli 2022

In de nieuwsbrief Kansrijke Start juli meer over het Prenataal huisbezoek door de JGZ, wat vanaf 1 juli is ingegaan. Hierover is een podcast gemaakt. Meer informatie over de structurele...
26 juli 2022
Actueel/nieuws

Workshop implementatie prenataal huisbezoek JGZ

Op 1 juli 2022 ging de wijziging van de Wet publieke gezondheid in, waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in...
26 juli 2022
Actueel/nieuws

Marjolein ten Kroode nieuwe voorzitter CPZ

Marjolein ten Kroode is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het CPZ. Ten Kroode pakt per 1 oktober 2022 het stokje over van Geri Bonhof. Geri Bonhof neemt na de...
21 juli 2022
Actueel/nieuws

Waardegedreven verbeteren

Wil je aan de slag met waardegedreven verbeteren? Op 29 september organiseert het Linnean een lustrum van 17:00-21:00 uur. In de deelsessie 18:00-19:15 uur verzorgt Hidde Moerman een simulatiespel over...
14 juli 2022
Actueel/nieuws

Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne

Per 1 juli a.s. is de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking getreden. Dit houdt in dat zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit...
13 juli 2022
Actueel/nieuws

Analyse acute verloskunde in ziekenhuizen

Met een brief heeft minister Ernst Kuipers de kamer geïnformeerd over feiten en cijfers acute zorg, nav een cijfermatig overzicht van het RIVM over de vraag naar, het gebruik van...
13 juli 2022
Actueel/nieuws

Terugkijken: Alle informatie over de nieuwe PREM

Vanaf 1 jan 2023 gaan we met de PREM Geboortezorg aan de slag! De Patient Reported Experience Measure, ofwel de PREM Geboortezorg, is een nieuwe vragenlijst die voor alle zorgprofessionals...
13 juli 2022
Hulpmiddel

Netwerkkaart kansrijke Start belangrijk instrument binnen de lokale coalities

Nog niet alle beschikbare tools worden even goed gevonden Behulpzame tools en instrumenten beschikbaar In het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start zijn verschillende tools (of: ‘instrumenten’) ontwikkeld. Deze tools...
13 juli 2022
Hulpmiddel

Overzicht tools Kansrijke Start

Voor professionals die werken met (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie is een kaart ontwikkeld met linkjes naar diverse hulpmiddelen.
13 juli 2022
Actueel/nieuws

Capaciteitsdashboard naar nieuwe fase?

Geboortezorgpartijen vragen de LNAZ het capaciteitsdashboard door te ontwikkelen op het registreren van “weigeringen” en instroomcijfers Het LPZ dashboard geeft realtime inzicht in de beschikbare beddencapaciteit, maar niet of deze...