Home Nieuws

Nieuws

 • Actueel

Stoppen met roken interventie

Onderzoek naar en hulp voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie die willen stoppen met roken Vanuit de Vrije Universiteit…

lees meer
 • Actueel

Terugkijken webinar: Het prenataal huisbezoek JGZ komt eraan

Donderdag 18 november jl. presenteerde het CPZ een webinar over het prenataal huisbezoek JGZ. Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2022…

lees meer
 • Actueel

Informatiekaart coronavaccinatie zwangerschap nu in verschillende talen beschikbaar

Je bent zwanger en je krijgt een uitnodiging voor een prik tegen corona. Wat moet je doen? De KNOV, NVK,…

lees meer
 • Actueel

Uitgangspunten corona-testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis geactualiseerd

Naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers zijn de uitgangspunten voor het testbeleid geactualiseerd. Meer informatie kun je vinden op de…

lees meer
 • Actueel

Nieuwsbrief Kansrijke Start oktober 2021

In deze nieuwsbrief, Kansrijke Start in 2022 weer hoog op de agenda. Gemeenten die gebruik maken van de impuls Kansrijke…

lees meer
 • Actueel

Nieuwe handreiking mededinging 2021

‘Er is veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht’ De nieuwe handreiking van het CPZ gaat over mededinging en dan…

lees meer
 • Actueel

Waarom… en vooral Hóe leveren we Preconceptiezorg? Webinar 7 december

Gezond zwanger worden is voor het toekomstige kind levenslang – zelfs generaties lang – van belang. Het helpt om het…

lees meer
 • Actueel

Webinar: Het prenataal huisbezoek JGZ komt eraan!

Donderdag 18 november presenteert het CPZ een online webinar over het prenataal huisbezoek JGZ. Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2022…

lees meer
 • Actueel

NVOG, NVK en KNOV roepen zwangeren op zich te laten vaccineren

Gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen zien het afgelopen half jaar het aantal zwangeren met COVID-19 op de intensive care verdubbelen. Ook…

lees meer
 • Actueel

Terugkijken: Samen beslissen in de praktijk

Dinsdagavond 2 november vond het webinar met hulpmiddelen en tools voor het gesprek in de spreekkamer plaats. Naar aanleiding van…

lees meer
 • Actueel

Analysetool voor lokale coalitie kansrijke start

Waar staan we in de samenwerking? Om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te kunnen geven vraagt om samenwerking tussen zorgverleners uit…

lees meer
 • Actueel

Evaluatie ZIG: veel werk verricht maar regionale verschillen zijn groot

Op 28 oktober 2021 is de evaluatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg aangeboden aan het ministerie van VWS en het…

lees meer
 • Actueel

Informatiekaart over extra geld zorgsalarissen

Het kabinet heeft 675 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de zorgsalarissen vanaf 2022. Dit komt neer op een verhoging…

lees meer
 • Actueel

Extra online ondersteuning van Eritrese zwangeren

Eritrese zwangeren zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Tegelijk is het voor zorgverleners moeilijk om deze vrouwen goed…

lees meer

ZwangerWijzer wordt nog wijzer!

Dit jaar is in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start aan CPZ een projectsubsidie toegekend voor de doorontwikkeling van…

lees meer

Informatiesheet Waardegedreven Geboortezorg

Overzicht voor JGZ, kraamzorg, lactatiekundigen & bekkenfysiotherapeuten Het bespreken van uitkomsten die er voor de (aanstaande) moeder toe doen: zeven…

lees meer

Webinar 'poppoli; en nu de praktijk!' terugkijken

Op dinsdagavond 12 oktober 2021 vond een (veel te kort) webinar met praktijkvoorbeelden over zwangerschap en psychiatrische problematiek plaats. Het…

lees meer

#eerlijkzwanger: instagramcampagne over zorgen tijdens zwangerschap

Maandag 1 november gaat de campagne ‘#eerlijkzwanger’ van start met een instagram account en website. Met als doel dat zorgen…

lees meer

Santeon- en BUZZervaringen met waardegedreven zorg

Update! inmiddels staan de (nog niet) beantwoorde chatvragen ook op deze pagina. Je kunt ze onderaan dit artikel bekijken. Caroline…

lees meer

Inventarisatie zorgverschuivingsprotocollen

Het realiseren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is een belangrijk thema binnen de Integrale Geboortezorg. Een mogelijkheid om…

lees meer

Handreiking ‘Prenataal huisbezoek JGZ’ beschikbaar

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door…

lees meer

Gegevensuitwisseling geboortezorg op Meerjarenagenda Wegiz

De Meerjarenagenda Wegiz is een overzicht van gegevensuitwisselingen die zijn voorgesteld om verplicht elektronisch te laten verlopen. Stap voor stap…

lees meer

E-learning veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg beschikbaar

Om geboortezorgprofessionals mee te nemen in de relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, heeft Babyconnect samen met eindgebruikers…

lees meer

Handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ gelanceerd

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke…

lees meer

Webinar CPZ: Samen beslissen in de praktijk: 2 november 20:00 – 21:00

Bij Samen beslissen zoeken cliënt en zorgverlener samen naar de zorg en behandeling die het beste bij haar situatie past.…

lees meer

Clientervaringen meten met de PREM Integrale Geboortezorg in 2022 en 2023

De werkgroep Indicatoren streeft ernaar om om vanaf verslagjaar 2023 landelijk de cliëntenervaringen te meten met de PREM Integrale Geboortezorg…

lees meer

NPS+: hele jaar uitvragen in 2021

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft een aantal wijzigingen in de indicatorenset Integrale Geboortezorg voor het verslagjaar 2021 aangebracht. De…

lees meer

Online Preconceptie Indicatielijst draagt bij aan gezond zwanger worden

Op 12 oktober jl is de website www.preconceptieindicatielijst.nl gelanceerd: een digitale versie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Informatie uit…

lees meer

Minder keizersneden en ruggenprikken door continue inzet van kraamverzorgenden bij bevalling

Uit onderzoek vanuit het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht blijkt dat het continue begeleiden van de barende vrouw…

lees meer

Meld je aan voor de training Samen Beslissen in de geboortezorg (Amsterdam UMC)

Wil je jezelf als geboortezorg professional verder ontwikkelen in Samen Beslissen (shared decision-making) en daarmee direct een bijdrage leveren aan…

lees meer

update coronavaccinatie en zwangerschap

De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben een nieuwe informatiekaart gepubliceerd waarmee zwangere vrouwen goed geïnformeerd een keuze kunnen maken voor het wel…

lees meer

CPZ vraagt aandacht voor capaciteitsproblematiek

Met een brief aan de voorzitters van de ROAZ-en heeft het CPZ op 4 oktober 2021 aandacht gevraagd voor de…

lees meer

Twee rapporten verschenen over bekostiging die past bij integrale geboortezorg

Het Ministerie van VWS stuurde afgelopen week twee rapporten naar de tweede kamer. Dit zijn de resultaten van trajecten die…

lees meer

Resultaten BUZZ & Implementatiehandleiding beschikbaar

Waarom is waardegedreven geboortezorg zo belangrijk en hoe komen we aan uitkomsten die er echt toe doen? Tijdens het webinar…

lees meer

Digitale inspiratie sessie ‘gezamenlijke besluitvorming’ voor je VSV

In aansluiting op het aanbod van de e-learning ‘gezamenlijke besluitvorming’ is een vervolg training ontwikkeld om dit gedachtegoed verder te…

lees meer

POP-poli: en nu naar de praktijk!

Onlangs sprak Marlies Buurman van het CPZ met Mijke Lambregtse (kinder- en jeugdpsychiater, Erasmus MC) en Remke Dullemond (gynaecoloog-perinatoloog Jeroen…

lees meer

LPZ Capaciteitsdashboard helpt geboortezorg

De berichten over capaciteitstekorten in de zorg zijn alom aanwezig helaas. Ook in de geboortezorg is de problematiek bekend. Het…

lees meer

"Beleidsarme" Prinsjesdag 2021 laat veerkracht Nederland zien

Omdat er nog steeds geformeerd wordt, zou het een tamelijk beleidsarme Prinsjesdag worden. Veel grote keuzes worden inderdaad overgelaten aan…

lees meer

Met Elle Struijf in gesprek over prenataal huisbezoek

In het vierde deel van de web serie ‘Aan tafel met’ gaat Hilke Grootelaar in gesprek met Elle Struijf, projectleider…

lees meer

Stand van zaken VALID studie

De VALID studie onderzoekt praktijkvariatie tussen verloskundige samenwerkingsverbanden in de mate waarin de bevalling wordt ingeleid en welke factoren hierbij…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2021 – Ook in 2022 investeren in een Kansrijke Start!

Kansrijke Start staat ook in 2022 nog hoog op de agenda. Volgend jaar wordt namelijk 7 miljoen euro geïnvesteerd in…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start augustus 2021 – Frisse start na de zomer

In deze nieuwsbrief worden lokale coalities wederom opgeroepen om contactpersonen (en wijzigingen in contactgegevens aan ons door te geven in…

lees meer

Een belangrijke positie van cliënten bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden

In de integrale geboortezorg staat de cliënt centraal. Dit staat in de ZIG en is in 2020 verder uitgewerkt in…

lees meer

Bo Geboortezorg: "Project partuspoules in volle gang"

Brancheorganisatie Bo Geboortezorg is samen met vier leden van KSV Amsterdam begin juli van start gegaan met de pilot ‘PartusAmsterdam’.…

lees meer

Terugkijken! Inspiratiesessies Kansrijke Start

Op 14 juni 2021 vond de landelijke conferentie Kansrijke Start plaats. Onder de noemer ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ werden kijkers met…

lees meer

Terugkijken: webinar POP-poli

Dinsdag 31 augustus 2021 ging Marlies Buurman van het CPZ in gesprek met Mijke Lambregtse (kinder- en jeugdpsychiater, Infant Mental…

lees meer

Gratis training voor lokale Taskforces Rookvrije Start

Vind je het belangrijk om roken bespreekbaar te maken en kun je nog wat hulp gebruiken? Dan is dit een…

lees meer

Landelijke campagne Samen beslissen start 6 september

Om ervoor te zorgen dat samen beslissen vanzelfsprekender wordt voor zowel cliënt als zorgverlener, starten vijftien partijen op 6 september…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start juli – Beter bereiken van (aanstaande) ouders

Lees in deze nieuwsbrief meer over de kick-off bijeenkomst preconceptionele gezondheid die in juni plaatsvond. Eind juni zijn de netwerkkaart…

lees meer

Publicitair jaarverslag College Perinatale Zorg 2020

Een bewogen jaar waarin de coronacrisis de wereld volledig op zijn kop zette… Voor de zorg, voor geboortezorgprofessionals, voor mens…

lees meer

Webinar POP-poli 31 augustus 20:00 – 21:00 uur

Tijdens de voorbespreking van het webinar over zwangerschap en psychiatrie werd duidelijk dat het onderwerp te groot is voor één…

lees meer

Aandacht voor psychische problemen rond de zwangerschap

Podcast ‘Zwarte muisjes’ In Nataal editie 49, mei 2021 staat het artikel over de podcast ‘Zwarte Muisjes’ waarin Psychiater Mijke…

lees meer

Nieuw: Wegwijzer Leren (en) Verbeteren

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV…

lees meer

inzicht in indicatoren integrale geboortezorg 2020

Het Zorginstituut Nederland publiceert jaarlijks openbare kwaliteitsgegevens over Integrale geboortezorg. Per VSV zijn de (openbare) metingen te bekijken. Het complete…

lees meer

Is de geboortezorg klaar voor het gebruik van het PGO door haar cliënten?

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) heeft elke cliënt of patiënt zelf inzicht in medische en gezondheidsgegevens via een app of…

lees meer

Landelijke campagne Samen Beslissen start 6 september

Patiënt en zorgverlener hebben elkaar nodig om tot goede zorg te komen. Dat is de belangrijkste boodschap van de landelijke…

lees meer

Netwerkkaart en zelfscan voor professionals en teams die werken met gezinnen in de eerste 1000 dagen

Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het bereiken van (aanstaande) ouders…

lees meer

Preconceptionele gezondheid: visuele vormgeving

Op 25 juni 2021 is de pledge preconceptionele gezondheid door 16 partijen bestuurlijk getekend. Tijdens het gesprek is met elkaar…

lees meer

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Per 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De wet gaat over een meld- en vergunningsplicht…

lees meer

Nieuw: Waardegedrevengeboortezorg.nl

Het BUZZ-project, waarbij uitkomstinformatie gebruikt wordt bij Samen Beslissen, is in de afrondende fase. De resultaten, ervaringen, tips en praktische…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start juni 2021 – Wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ is aangenomen

In deze nieuwsbrief wordt teruggekeken naar de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die op 14 juni heeft plaatsgevonden. Via…

lees meer

Negen regionale partnerschappen voor veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Met de sluiting van de laatste subsidieronde voor VIPP Babyconnect heeft het programmabureau de balans kunnen opmaken. En met een…

lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersoon: regels op een rij

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er…

lees meer

Zorgstandaard heeft samenwerking in VSV's versneld

ZiN biedt CPZ het Berenschot-rapport ‘Samen (net)werken in zorg’ over de geboortezorg aan aangescherpte versie 1 juli. Oorspronkelijk bericht van…

lees meer

Beter signaleren kwetsbaarheid: van onderzoek naar actie

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start is afgelopen najaar onderzocht in hoeverre eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en -verpleegkundigen niet medische kwetsbaarheid signaleren, en…

lees meer

Gezamenlijke aanpak: Pledge preconceptiezorg ondertekend

Terugblik Kick-off bijeenkomst Preconceptionele gezondheid Op 25 juni heeft de kick-off bijeenkomst ‘pledge preconceptionele gezondheid’ plaatsgevonden. De online bijeenkomst werd…

lees meer

Gezondheidsraad geeft voedingsadvies voor zwangere vrouwen

Na 3,5 jaar onderzoek komt de Gezondheidsraad met een voedingsadvies voor zwangere vrouwen. Voor het onderzoek heeft de Gezondheidsraad voortdurend…

lees meer

Wetswijziging aangenomen: prenataal huisbezoek wordt gemeentelijke taak

Dinsdag 22 juni 2021 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen. Met de wijziging worden gemeenten verplicht een…

lees meer

Nieuwe ontwikkelingen in uitwisseling JGZ en geboortezorg

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn in 2020 landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg…

lees meer

NZa publiceert nieuwe regels geboortezorg; Experiment IB voor Integrale Geboortezorg verlengd tot 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt in opdracht van het ministerie van VWS het experiment integrale bekostiging voor integrale geboortezorg met een…

lees meer

Plan voor invoering vitamine K-prik voor zuigelingen

Baby’s krijgen vlak na de geboorde vitamine K toegediend, omdat een tekort (ernstige) bloedingen kan veroorzaken. In 2017 gaf de…

lees meer

"We moeten niet accepteren dat kansongelijkheid zo groot is"

Webinar Kansongelijkheid legt parallellen bloot tussen het onderwijs en de geboortezorg Kans(on)gelijkheid in het onderwijs is een hot topic, recent…

lees meer

Ook regio Amsterdam-Amstelland-Almere aan de slag met digitale gegevensuitwisseling

Ruim tachtig zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere hebben de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren…

lees meer

Lancering informatiepagina ‘Wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de JGZ’

Alle informatie rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ is vanaf nu te vinden op de programma website Kansrijke…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei 2021

In deze Nieuwsbrief Kansrijke Start meer over de online conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die op 14 juni zal…

lees meer

Tweede Kamer wil Wegiz vóór zomerreces behandeld hebben

Minister Van Ark heeft begin deze maand het wetsvoorstel Wegiz naar de Kamer gestuurd. Het kabinet neemt met de Wegiz…

lees meer

Opnieuw aandacht voor Niet Roken: PUUR

Vanaf 31 mei (Wereld Niet Roken Dag) is de landelijke campagne PUUR rookvrij weer te zien en horen op onder…

lees meer

Landelijke conferentie Kansrijke Start 14 juni

Ook dit jaar organiseert VWS samen met Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) een landelijke conferentie om elkaar te…

lees meer

“Kansongelijkheid begint in de baarmoeder”

Webinar Kans(on)gelijkheid in onderwijs én geboortezorg:  Save the date 3 juni 20:00-21:00 uur Kans(on)gelijkheid in het onderwijs is een hot…

lees meer

Terugblik webinar Samen beslissen: de moederraad

Donderdag 22 april 2021 organiseerde CPZ een webinar over de moederraad. Caroline van Weert, senior beleidsadviseur bij het CPZ ging…

lees meer

Gezocht: eerste- en tweedelijns verloskundigen voor onderzoek Gedeelde Besluitvorming (Amsterdam UMC)

Het Amsterdam UMC, locatie AMC ontwikkelt in het onderzoeksproject ‘Shared decision-making in integrated maternity care’ (Shared Mind) een training en…

lees meer

MijnPerined wordt verbeterd

N.a.v. de vele vragen en uitdagingen die de geboortezorgpartijen ervaren met de aanlevering van en de rapportages over de Perineddata,…

lees meer

Informatiestandaard brengt geboortezorg verder

De FHIR-versie van de PWD informatiestandaard voor geboortezorg is vanaf nu beschikbaar voor het zorgsegment. De FHIR-versie van de PWD…

lees meer

Emeritus-hoogleraar Public Health Koos van der Velden geridderd

Koos van der Velden, emeritus-hoogleraar Public Health aan het RadboudUMC is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start april 2021 – Meld je aan voor de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’

In deze nieuwsbrief meer over de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ welke op 14 juni plaatsvinden, dit keer geheel…

lees meer

Trainingen CenteringZorg weer van start

Wil je beginnen met het aanbieden van CenteringZorg? Geef je dan nu op voor de tweedaagse training van Stichting Centering.…

lees meer

Kansongelijkheid begint in de baarmoeder

Bastian Ravesteijn is universitair docent aan de Erasmus School of Economics en gepromoveerd als econoom. Op de website KansenKaart.nl  brengt hij…

lees meer

Terugblik & vragen webinar met VIPP Babyconnect; laatste subsidieronde.

Op dinsdag 13 april organiseerde het CPZ een webinar over de laatste subsidieronde VIP Babyconnect. Marleen Kruijt, senior beleidsadviseur digitale…

lees meer

Terugblik webinar "de eerste stappen naar een nieuwe VIL"

Op 30 maart jl. organiseerde het CPZ een webinar over “de eerste stappen naar een nieuwe VIL. Sabine van Aken…

lees meer

Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het Standpunt vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed aangepast. De wijzigingen hebben…

lees meer

Actieplan kraamzorgsector digitale gegevensuitwisseling 2020-2022

De kraamzorgsector wil een inhaalslag maken om digitalisering en digitale gegevensuitwisseling in de sector te realiseren. Daarmee kunnen de kraamgegevens…

lees meer

Aan de slag met preconceptiezorg

Gezond zwanger worden staat in Nederland steeds meer op de (politieke) agenda. Preventie is de sleutel tot betere gezondheidsuitkomsten. Logisch gevolg…

lees meer

DIZRA award voor programma VIPP Babyconnect

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg…

lees meer

Value-Based Health Care bij Santeon

De Santeon ziekenhuizen, een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen, werken sinds 2017 samen op het gebied van Geboortezorg. Ze bespreken…

lees meer

Data, audit en registratie: openbare les Ageeth Rosman

Op dinsdag 13 april van 15:30 – 16:45 uur vond de openbare les van Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie,…

lees meer

EGALITE: research naar betere geboortezorg voor vluchtelingen

Het EGALITE project is ontstaan vanuit de vaststelling dat er nog altijd grote sociale- en gezondheidsongelijkheden bestaan tussen zwangere vrouwen…

lees meer

Webinar Samen beslissen: de moederraad op 22 april

Donderdag 22 april a.s. om 20.00 organiseert CPZ een webinar over de moederraad. Caroline van Weert, senior beleidsaviseur bij het…

lees meer

Corona en desinfectiemiddelen

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden…

lees meer

Online CenteringZorg voor Eritrese zwangeren

Speciaal voor Eritrese zwangeren biedt Stichting Centering Nederland de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan online groepsgewijze ondersteuning. Deze…

lees meer

Terugblik webinar Continuïteit: en nu naar de praktijk!

Op 4 maart jl. om 20:00 u ’s avonds organiseerde het CPZ een vervolgwebinar over continuïteit van zorg. Een breed…

lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de integrale geboortezorg

3509 abonnees gingen je voor!
Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Nieuwsarchief

Online Preconceptie Indicatielijst draagt bij aan gezond zwanger worden

Op 12 oktober jl is de website www.preconceptieindicatielijst.nl gelanceerd: een digitale versie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Informatie uit…

lees meer

Minder keizersneden en ruggenprikken door continue inzet van kraamverzorgenden bij bevalling

Uit onderzoek vanuit het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht blijkt dat het continue begeleiden van de barende vrouw…

lees meer

Meld je aan voor de training Samen Beslissen in de geboortezorg (Amsterdam UMC)

Wil je jezelf als geboortezorg professional verder ontwikkelen in Samen Beslissen (shared decision-making) en daarmee direct een bijdrage leveren aan…

lees meer

update coronavaccinatie en zwangerschap

De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben een nieuwe informatiekaart gepubliceerd waarmee zwangere vrouwen goed geïnformeerd een keuze kunnen maken voor het wel…

lees meer

CPZ vraagt aandacht voor capaciteitsproblematiek

Met een brief aan de voorzitters van de ROAZ-en heeft het CPZ op 4 oktober 2021 aandacht gevraagd voor de…

lees meer

Twee rapporten verschenen over bekostiging die past bij integrale geboortezorg

Het Ministerie van VWS stuurde afgelopen week twee rapporten naar de tweede kamer. Dit zijn de resultaten van trajecten die…

lees meer

Resultaten BUZZ & Implementatiehandleiding beschikbaar

Waarom is waardegedreven geboortezorg zo belangrijk en hoe komen we aan uitkomsten die er echt toe doen? Tijdens het webinar…

lees meer

Digitale inspiratie sessie ‘gezamenlijke besluitvorming’ voor je VSV

In aansluiting op het aanbod van de e-learning ‘gezamenlijke besluitvorming’ is een vervolg training ontwikkeld om dit gedachtegoed verder te…

lees meer

POP-poli: en nu naar de praktijk!

Onlangs sprak Marlies Buurman van het CPZ met Mijke Lambregtse (kinder- en jeugdpsychiater, Erasmus MC) en Remke Dullemond (gynaecoloog-perinatoloog Jeroen…

lees meer

LPZ Capaciteitsdashboard helpt geboortezorg

De berichten over capaciteitstekorten in de zorg zijn alom aanwezig helaas. Ook in de geboortezorg is de problematiek bekend. Het…

lees meer

"Beleidsarme" Prinsjesdag 2021 laat veerkracht Nederland zien

Omdat er nog steeds geformeerd wordt, zou het een tamelijk beleidsarme Prinsjesdag worden. Veel grote keuzes worden inderdaad overgelaten aan…

lees meer

Met Elle Struijf in gesprek over prenataal huisbezoek

In het vierde deel van de web serie ‘Aan tafel met’ gaat Hilke Grootelaar in gesprek met Elle Struijf, projectleider…

lees meer

Stand van zaken VALID studie

De VALID studie onderzoekt praktijkvariatie tussen verloskundige samenwerkingsverbanden in de mate waarin de bevalling wordt ingeleid en welke factoren hierbij…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2021 – Ook in 2022 investeren in een Kansrijke Start!

Kansrijke Start staat ook in 2022 nog hoog op de agenda. Volgend jaar wordt namelijk 7 miljoen euro geïnvesteerd in…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start augustus 2021 – Frisse start na de zomer

In deze nieuwsbrief worden lokale coalities wederom opgeroepen om contactpersonen (en wijzigingen in contactgegevens aan ons door te geven in…

lees meer

Een belangrijke positie van cliënten bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden

In de integrale geboortezorg staat de cliënt centraal. Dit staat in de ZIG en is in 2020 verder uitgewerkt in…

lees meer

Bo Geboortezorg: "Project partuspoules in volle gang"

Brancheorganisatie Bo Geboortezorg is samen met vier leden van KSV Amsterdam begin juli van start gegaan met de pilot ‘PartusAmsterdam’.…

lees meer

Terugkijken! Inspiratiesessies Kansrijke Start

Op 14 juni 2021 vond de landelijke conferentie Kansrijke Start plaats. Onder de noemer ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ werden kijkers met…

lees meer

Terugkijken: webinar POP-poli

Dinsdag 31 augustus 2021 ging Marlies Buurman van het CPZ in gesprek met Mijke Lambregtse (kinder- en jeugdpsychiater, Infant Mental…

lees meer

Gratis training voor lokale Taskforces Rookvrije Start

Vind je het belangrijk om roken bespreekbaar te maken en kun je nog wat hulp gebruiken? Dan is dit een…

lees meer

Landelijke campagne Samen beslissen start 6 september

Om ervoor te zorgen dat samen beslissen vanzelfsprekender wordt voor zowel cliënt als zorgverlener, starten vijftien partijen op 6 september…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start juli – Beter bereiken van (aanstaande) ouders

Lees in deze nieuwsbrief meer over de kick-off bijeenkomst preconceptionele gezondheid die in juni plaatsvond. Eind juni zijn de netwerkkaart…

lees meer

Publicitair jaarverslag College Perinatale Zorg 2020

Een bewogen jaar waarin de coronacrisis de wereld volledig op zijn kop zette… Voor de zorg, voor geboortezorgprofessionals, voor mens…

lees meer

Webinar POP-poli 31 augustus 20:00 – 21:00 uur

Tijdens de voorbespreking van het webinar over zwangerschap en psychiatrie werd duidelijk dat het onderwerp te groot is voor één…

lees meer

Aandacht voor psychische problemen rond de zwangerschap

Podcast ‘Zwarte muisjes’ In Nataal editie 49, mei 2021 staat het artikel over de podcast ‘Zwarte Muisjes’ waarin Psychiater Mijke…

lees meer

Nieuw: Wegwijzer Leren (en) Verbeteren

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV…

lees meer

inzicht in indicatoren integrale geboortezorg 2020

Het Zorginstituut Nederland publiceert jaarlijks openbare kwaliteitsgegevens over Integrale geboortezorg. Per VSV zijn de (openbare) metingen te bekijken. Het complete…

lees meer

Is de geboortezorg klaar voor het gebruik van het PGO door haar cliënten?

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) heeft elke cliënt of patiënt zelf inzicht in medische en gezondheidsgegevens via een app of…

lees meer

Landelijke campagne Samen Beslissen start 6 september

Patiënt en zorgverlener hebben elkaar nodig om tot goede zorg te komen. Dat is de belangrijkste boodschap van de landelijke…

lees meer

Netwerkkaart en zelfscan voor professionals en teams die werken met gezinnen in de eerste 1000 dagen

Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het bereiken van (aanstaande) ouders…

lees meer

Preconceptionele gezondheid: visuele vormgeving

Op 25 juni 2021 is de pledge preconceptionele gezondheid door 16 partijen bestuurlijk getekend. Tijdens het gesprek is met elkaar…

lees meer

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Per 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De wet gaat over een meld- en vergunningsplicht…

lees meer

Nieuw: Waardegedrevengeboortezorg.nl

Het BUZZ-project, waarbij uitkomstinformatie gebruikt wordt bij Samen Beslissen, is in de afrondende fase. De resultaten, ervaringen, tips en praktische…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start juni 2021 – Wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ is aangenomen

In deze nieuwsbrief wordt teruggekeken naar de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die op 14 juni heeft plaatsgevonden. Via…

lees meer

Negen regionale partnerschappen voor veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Met de sluiting van de laatste subsidieronde voor VIPP Babyconnect heeft het programmabureau de balans kunnen opmaken. En met een…

lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersoon: regels op een rij

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er…

lees meer

Zorgstandaard heeft samenwerking in VSV's versneld

ZiN biedt CPZ het Berenschot-rapport ‘Samen (net)werken in zorg’ over de geboortezorg aan aangescherpte versie 1 juli. Oorspronkelijk bericht van…

lees meer

Beter signaleren kwetsbaarheid: van onderzoek naar actie

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start is afgelopen najaar onderzocht in hoeverre eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en -verpleegkundigen niet medische kwetsbaarheid signaleren, en…

lees meer

Gezamenlijke aanpak: Pledge preconceptiezorg ondertekend

Terugblik Kick-off bijeenkomst Preconceptionele gezondheid Op 25 juni heeft de kick-off bijeenkomst ‘pledge preconceptionele gezondheid’ plaatsgevonden. De online bijeenkomst werd…

lees meer

Gezondheidsraad geeft voedingsadvies voor zwangere vrouwen

Na 3,5 jaar onderzoek komt de Gezondheidsraad met een voedingsadvies voor zwangere vrouwen. Voor het onderzoek heeft de Gezondheidsraad voortdurend…

lees meer

Wetswijziging aangenomen: prenataal huisbezoek wordt gemeentelijke taak

Dinsdag 22 juni 2021 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen. Met de wijziging worden gemeenten verplicht een…

lees meer

Nieuwe ontwikkelingen in uitwisseling JGZ en geboortezorg

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn in 2020 landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg…

lees meer

NZa publiceert nieuwe regels geboortezorg; Experiment IB voor Integrale Geboortezorg verlengd tot 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt in opdracht van het ministerie van VWS het experiment integrale bekostiging voor integrale geboortezorg met een…

lees meer

Plan voor invoering vitamine K-prik voor zuigelingen

Baby’s krijgen vlak na de geboorde vitamine K toegediend, omdat een tekort (ernstige) bloedingen kan veroorzaken. In 2017 gaf de…

lees meer

"We moeten niet accepteren dat kansongelijkheid zo groot is"

Webinar Kansongelijkheid legt parallellen bloot tussen het onderwijs en de geboortezorg Kans(on)gelijkheid in het onderwijs is een hot topic, recent…

lees meer

Ook regio Amsterdam-Amstelland-Almere aan de slag met digitale gegevensuitwisseling

Ruim tachtig zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere hebben de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren…

lees meer

Lancering informatiepagina ‘Wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de JGZ’

Alle informatie rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ is vanaf nu te vinden op de programma website Kansrijke…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei 2021

In deze Nieuwsbrief Kansrijke Start meer over de online conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die op 14 juni zal…

lees meer

Tweede Kamer wil Wegiz vóór zomerreces behandeld hebben

Minister Van Ark heeft begin deze maand het wetsvoorstel Wegiz naar de Kamer gestuurd. Het kabinet neemt met de Wegiz…

lees meer

Opnieuw aandacht voor Niet Roken: PUUR

Vanaf 31 mei (Wereld Niet Roken Dag) is de landelijke campagne PUUR rookvrij weer te zien en horen op onder…

lees meer

Landelijke conferentie Kansrijke Start 14 juni

Ook dit jaar organiseert VWS samen met Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) een landelijke conferentie om elkaar te…

lees meer

“Kansongelijkheid begint in de baarmoeder”

Webinar Kans(on)gelijkheid in onderwijs én geboortezorg:  Save the date 3 juni 20:00-21:00 uur Kans(on)gelijkheid in het onderwijs is een hot…

lees meer

Terugblik webinar Samen beslissen: de moederraad

Donderdag 22 april 2021 organiseerde CPZ een webinar over de moederraad. Caroline van Weert, senior beleidsadviseur bij het CPZ ging…

lees meer

Gezocht: eerste- en tweedelijns verloskundigen voor onderzoek Gedeelde Besluitvorming (Amsterdam UMC)

Het Amsterdam UMC, locatie AMC ontwikkelt in het onderzoeksproject ‘Shared decision-making in integrated maternity care’ (Shared Mind) een training en…

lees meer

MijnPerined wordt verbeterd

N.a.v. de vele vragen en uitdagingen die de geboortezorgpartijen ervaren met de aanlevering van en de rapportages over de Perineddata,…

lees meer

Informatiestandaard brengt geboortezorg verder

De FHIR-versie van de PWD informatiestandaard voor geboortezorg is vanaf nu beschikbaar voor het zorgsegment. De FHIR-versie van de PWD…

lees meer

Emeritus-hoogleraar Public Health Koos van der Velden geridderd

Koos van der Velden, emeritus-hoogleraar Public Health aan het RadboudUMC is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start april 2021 – Meld je aan voor de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’

In deze nieuwsbrief meer over de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ welke op 14 juni plaatsvinden, dit keer geheel…

lees meer

Trainingen CenteringZorg weer van start

Wil je beginnen met het aanbieden van CenteringZorg? Geef je dan nu op voor de tweedaagse training van Stichting Centering.…

lees meer

Kansongelijkheid begint in de baarmoeder

Bastian Ravesteijn is universitair docent aan de Erasmus School of Economics en gepromoveerd als econoom. Op de website KansenKaart.nl  brengt hij…

lees meer

Terugblik & vragen webinar met VIPP Babyconnect; laatste subsidieronde.

Op dinsdag 13 april organiseerde het CPZ een webinar over de laatste subsidieronde VIP Babyconnect. Marleen Kruijt, senior beleidsadviseur digitale…

lees meer

Terugblik webinar "de eerste stappen naar een nieuwe VIL"

Op 30 maart jl. organiseerde het CPZ een webinar over “de eerste stappen naar een nieuwe VIL. Sabine van Aken…

lees meer

Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het Standpunt vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed aangepast. De wijzigingen hebben…

lees meer

Actieplan kraamzorgsector digitale gegevensuitwisseling 2020-2022

De kraamzorgsector wil een inhaalslag maken om digitalisering en digitale gegevensuitwisseling in de sector te realiseren. Daarmee kunnen de kraamgegevens…

lees meer

Aan de slag met preconceptiezorg

Gezond zwanger worden staat in Nederland steeds meer op de (politieke) agenda. Preventie is de sleutel tot betere gezondheidsuitkomsten. Logisch gevolg…

lees meer

DIZRA award voor programma VIPP Babyconnect

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg…

lees meer

Value-Based Health Care bij Santeon

De Santeon ziekenhuizen, een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen, werken sinds 2017 samen op het gebied van Geboortezorg. Ze bespreken…

lees meer

Data, audit en registratie: openbare les Ageeth Rosman

Op dinsdag 13 april van 15:30 – 16:45 uur vond de openbare les van Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie,…

lees meer

EGALITE: research naar betere geboortezorg voor vluchtelingen

Het EGALITE project is ontstaan vanuit de vaststelling dat er nog altijd grote sociale- en gezondheidsongelijkheden bestaan tussen zwangere vrouwen…

lees meer

Webinar Samen beslissen: de moederraad op 22 april

Donderdag 22 april a.s. om 20.00 organiseert CPZ een webinar over de moederraad. Caroline van Weert, senior beleidsaviseur bij het…

lees meer

Corona en desinfectiemiddelen

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden…

lees meer

Online CenteringZorg voor Eritrese zwangeren

Speciaal voor Eritrese zwangeren biedt Stichting Centering Nederland de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan online groepsgewijze ondersteuning. Deze…

lees meer

Terugblik webinar Continuïteit: en nu naar de praktijk!

Op 4 maart jl. om 20:00 u ’s avonds organiseerde het CPZ een vervolgwebinar over continuïteit van zorg. Een breed…

lees meer

Een baby krijgen; hoe en wat in 5 talen

IJmond Geboortezorg heeft vijf animaties ontwikkeld voor anderstaligen, laaggeletterden en gezinnen in kwetsbare situaties. De animaties gaan over zwangerschap en…

lees meer

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij

Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren grote problemen om vanuit hun zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis…

lees meer

Webinar digitale gegevensuitwisseling: VIPP Babyconnect laatste subsidieronde

Dinsdag 13 april om 20.00 organiseert CPZ samen met Babyconnect een webinar over de laatste ontwikkelingen bij het samenwerkingsprogramma VIPP…

lees meer

Stap gezet in digitale gegevensuitwisseling met JGZ

Om digitale overdracht tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) te realiseren, zijn de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen gezet. Tussen…

lees meer

Kraamzorg volop in ontwikkeling, de resultaten van vijf onderzoeksprojecten op een rijtje

In december 2016 startten vijf onderzoeksprojecten naar kraamzorg met financiering vanuit ZonMw. De onderzoeken richtten zich op de effectiviteit en…

lees meer

Validatiemeting landelijke PREM Integrale Geboortezorg

In de komende periode zal de validatiemeting van de landelijke PREM Integrale Geboortezorg worden uitgezet. De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start – maart – Formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd

In deze nieuwsbrief meer over de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar die naar de Tweede Kamer is verstuurd. Daarnaast…

lees meer

Goede starttafel: Afstemmen samenwerking geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Binnen de Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ hebben de geboortezorgpartijen…

lees meer

Laatste subsidieronde VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken en te ondersteunen heeft VWS een subsidie beschikbaar gesteld. Om…

lees meer

Wachtkamerscherm voor website www.strakszwangerworden.nl

Om de vernieuwde website www.strakszwangerworden.nl onder de aandacht te brengen van stellen met een zwangerschapswens zijn wachtkamerschermen ontwikkeld. Deze wachtkamerschermen…

lees meer

CenteringZorg tijdens de zwangerschap bespaart zorgkosten

Uit een economische evaluatie van TNO blijkt dat CenteringZorg (CenteringPregnancy) tijdens de zwangerschap leidt tot beter gezondheidsgedrag waardoor zorgkosten in…

lees meer

Flexibele inzet kraamzorg kent nog uitdagingen

Levert het gezondheidswinst op voor moeder en kind wanneer het aantal uren kraamzorg flexibel wordt ingezet? Fleur Lambermon en Noortje…

lees meer

Nieuwsbrief Kansrijke Start februari – Van start met de campagne Mamaliefde en Papaliefde is

In deze nieuwsbrief van februari nogmaals aandacht voor de campagne Mamaliefde en Papaliefde is. Lokale coalities, organisaties en professionals worden…

lees meer

Informatiekaart: Zorg nodig tijdens corona?

Het is belangrijk dat iedereen met gezondheidsklachten contact opneemt met hun huisarts of hun vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Daarom…

lees meer

Waardevol onderzoek: beter signaleren!

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn bepalend voor diens latere fysieke en mentale gezondheid. Daarom…

lees meer

moties VAO Zwangerschap en Geboorte

Tijdens het VAO Zwangerschap en Geboorte van 25 februari 2021 is in rap tempo een aantal voor de geboortezorg relevante…

lees meer

Nieuw design www.strakszwangerworden.nl

De website www.strakszwangerworden.nl is in een nieuw jasje gestoken! Sinds 2012 biedt deze website stellen met een kinderwens informatie over…

lees meer

Brochure Zwangerschapsbeëindiging bij een gewenste baby

Stille Levens, kenniscentrum Babysterfte, heeft een brochure ontwikkeld voor vrouwen en hun partners die te maken hebben met de beëindiging…

lees meer

ZonMw start onderzoek naar kwetsbaar (jong) ouderschap

In april starten verschillende projecten die onderzoek gaan verrichten naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap…

lees meer

De eerste stappen richting een nieuwe VIL interview met Jolijn Betlem

Jolijn Betlem In de expert-adviesgroep participeren, naast alle CPZ-deelnemers, de huisartsen én de JGZ. De groep heeft de opdracht om…

lees meer

Midterm review gepubliceerd: de strategische agenda van de geboortezorgpartijen onder de loep

De midterm review is het resultaat van een intensief traject waarin de geboortezorgpartijen en het CPZ de eigen strategische agenda…

lees meer

Onderzoek 'De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind'

Kwetsbare zwangeren nemen vaak weinig en soms helemaal geen kraamzorg af, terwijl ze er gezien hun omstandigheden juist veel baat…

lees meer