Home Nieuws

Nieuws

 • Actueel

ZonMw start onderzoek naar kwetsbaar (jong) ouderschap

In april starten verschillende projecten die onderzoek gaan verrichten naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap…

lees meer
 • Actueel

De eerste stappen richting een nieuwe VIL interview met Jolijn Betlem

Jolijn Betlem In de expert-adviesgroep participeren, naast alle CPZ-deelnemers, de huisartsen én de JGZ. De groep heeft de opdracht om…

lees meer
 • Actueel

Midterm review gepubliceerd: de strategische agenda van de geboortezorgpartijen onder de loep

De midterm review is het resultaat van een intensief traject waarin de geboortezorgpartijen en het CPZ de eigen strategische agenda…

lees meer
 • Actueel

Webinar 4 maart: Continuïteit: en nu naar de praktijk!

Op 4 maart a.s. om 20:00 u ’s avonds organiseert het CPZ een vervolgwebinar over continuïteit van zorg. Een breed…

lees meer
 • Actueel

Onderzoek 'De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind'

Kwetsbare zwangeren nemen vaak weinig en soms helemaal geen kraamzorg af, terwijl ze er gezien hun omstandigheden juist veel baat…

lees meer
 • Actueel

Cliëntenpanel CPZ

Wij zijn op zoek naar zwangeren of recent bevallen vrouwen en/of hun partners voor een cliëntenpanel geboortezorg. Het cliëntenpanel willen…

lees meer
 • Actueel

Geef je ook op voor de e-learning ‘Samen beslissen’ namens je VSV

Al 17 VSV’s/IGO’s hebben gebruik gemaakt van het aanbod om kosteloos de e-learning ‘Samen beslissen’ te volgen. Per VSV kunnen…

lees meer
 • Actueel

Nieuw beleid bij een zwangerschap van 41 weken

In Nederland is het beleid om de gezonde zwangere bij een normaal verlopende zwangerschap vanaf 42 weken een inleiding te…

lees meer
 • Actueel

Update rondom Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’

De inwerkingtrede van de wetswijziging prenataal huisbezoek is uitgesteld. Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog niet gepland. Dat…

lees meer
 • Actueel

Overzicht screeningsinstrumenten

Onlangs is de Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen gelanceerd met als doel zorgverleners in de geboortezorg te ondersteunen bij het kunnen aansluiten bij lokale coalities…

lees meer
 • Actueel

Zwanger en coronavaccinatie update 18 februari

Op 8 januari heeft de multidisciplinaire werkgroep (NVOG, KNOV, NVK, Patiëntenfederatie Nederland, NVA, NVMM en het RIVM) standpunt Vaccinatie tegen COVID-19…

lees meer
 • Actueel

Update veel gestelde vragen voor zwangeren

Voor de meest actuele updates over zwangerschap en corona verwijzen we graag naar Thuisarts.nl. Ik ben zwanger en bang om…

lees meer
 • Actueel

Kleine correcties indicatorenset Integrale geboortezorg voor het Zorginstituut

De werkgroep indicatoren integrale geboortezorg, waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s vertegenwoordigd zijn, heeft voor verslagjaar 2020/2021 een aantal…

lees meer
 • Actueel

Inbreng internetconsultatie 'Zorg voor de Toekomst'

De nota Zorg voor de Toekomst wordt door het ministerie gezien als een discussienota bedoeld om het gesprek met partijen…

lees meer
 • Actueel

Terugblik webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?

In Meppel is een inspirerende samenwerking opgezet tussen geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Tijdens dit webinar spraken 3 bevlogen vrouwen (Nelleke…

lees meer
 • Actueel

Nieuwe campagne VWS wil stress rond zwangerschap verminderen

Update! Op 9 februari heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ vanuit het…

lees meer
 • Actueel

Waardegedreven zorg in de praktijk

Halverwege januari 2021 vond het digitale werkbezoek van het Linnean Initiatief aan het Isala plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Arie…

lees meer
 • Actueel

WORDT VERPLAATST – online Conferentie Kansrijke Start heeft de toekomst!

Vanwege de getroffen maatregelen die zijn genomen rondom het Coronavirus wordt de conferentie van 9 februari verplaatst naar juni. Zo…

lees meer
 • Actueel

Lancering campagne Kansrijke Start – "Mamaliefde is / Papaliefde is" op 9 februari

Op 9 februari lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Mamaliefde is’ en ‘Papaliefde is’ vanuit het…

lees meer
 • Actueel

Nieuw: KSV's toegevoegd aan interactieve kaart.

In de meeste regio’s hebben kraamzorgorganisaties zich verenigd in Kraamzorg Samenwerkingsverbanden (KSV’s). In samenwerking met BO Geboortezorg zijn de contactgegevens…

lees meer
 • Actueel

Wachtkamerfilm '3 goede vragen' toegevoegd

Met de ‘3 goede vragen’ kun je het gesprek op gang brengen dat nodig is om samen beslissen mogelijk te…

lees meer
 • Actueel

Nieuw: Handreiking verzekeringen Geboortezorgnetwerken

Aan de VSV Toolkit professionalisering is een nieuwe handreiking toegevoegd. Deze handreiking is geschreven voor VSV’s en IGO’s om een…

lees meer
 • Actueel

Nieuwsbrief Kansrijke Start – Vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer gestuurd

In deze nieuwsbrief de vierde voortgangsrapportage die naar de Tweede Kamer is verstuurd. Deze voortgangsrapportage beschrijft de resultaten na ruim…

lees meer

Nieuwsbrief Babyconnect

In deze nieuwsbrief lees je dat de regio’s Noord-Nederland en Amsterdam-Amstelland/Almere een subsidieaanvraag hebben ingediend. Een interview met Peter Boudewijn…

lees meer

Webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?

Op donderdag 4 februari van 20.00 tot 21.00 uur gaat Marlies Buurman, bestuurssecretaris, senior beleidsadviseur Preventie van het CPZ in…

lees meer

Bestuursvoorzitter Geri Bonhof: “We moeten elkaar nog veel beter leren kennen”

Sinds 1 oktober 2016 is Geri Bonhof als onafhankelijk voorzitter verbonden aan het bestuur van CPZ. We spraken haar over…

lees meer

Nieuw: Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

Hoe kun je als VSV aansluiten bij lokale coalities van Kansrijke Start in jouw gemeente of regio? Wat komt er…

lees meer

Commentaarronde en accordering nieuwe landelijke PREMlijst

In de Zorgstandaard staat aangegeven dat het belangrijk is om de stem van de cliënt mee te nemen in de…

lees meer

Hogere perinatale sterfte bij asielzoekers

Recent onderzoek naar zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers in Nederland (Verschuuren A.E.H. et al) laat zien dat de perinatale sterfte onder kinderen…

lees meer

Nieuwe tool voor het ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid in de geboortezorg

Wil je aan de slag met het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid? Het nieuwe digitale Zorgpad Rookvrije Start,…

lees meer

Q&A Integrale Bekostiging

De laatste ontwikkelingen rondom de evaluatie van de beleidsregel integrale geboortezorg boden aanleiding om de Q&A over integrale bekostiging aan…

lees meer

Q&A Digitale gegevensuitwisseling

Waarom wordt digitale gegevensuitwisseling op regionaal niveau aangepakt? Hoe wordt een PGO gefinancierd? Mag je de subsidie van VIPP Babyconnect zelf verdelen?…

lees meer

Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

In het implementatieplan van de ZIG én in de Strategische agenda werd het belang van een dashboard kwaliteit onderstreept. In…

lees meer

Subsidieoproep Zorg op Afstand ZonMw

Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over…

lees meer

Nieuwsbrief december Kansrijke Start

In deze nieuwsbrief o.a. een verslag van een ronde tafel gesprek dat heeft plaatsgevonden over de rol van huisartsen en praktijkondersteuners…

lees meer

Terugblik webinar Continuïteit van zorg 23 november

Maandagavond 23 november vond het Webinar Continuïteit van Zorg plaats. Jolijn Betlem verkende met Koos van der Velden, Joël Gijzen en…

lees meer

Nieuw: sociaal domein ook op de kaart!

Lokale coalities Kansrijke Start en JGZ organisaties toegevoegd aan interactieve geboortezorglandschap. Is er een lokale coalitie Kansrijke Start in mijn…

lees meer

Webinar over perinatale sterfte: preventie en verbinding met sociaal domein worden steeds belangrijker

Op maandag 7 december jl. zijn de perinatale sterftecijfers over 2019 (Perined) en het (RIVM-)rapport met trends, oorzaken en verbanden…

lees meer

Streven werkgroep indicatoren om voor 2022 NPS te vervangen door PREM

De werkgroep Indicatoren streeft erna om de huidige NPS+ cliëntervaringsmeting voor verslagjaar 2022 te vervangen voor een compacte PREM-screeningslijst. Deze compacte PREM-screeningslijst…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte: Levendig en op toekomst gericht debat

Op donderdag 10 december 2020 vond het AO Zwangerschap en Geboorte plaats. De kamer vroeg aandacht voor o.a. leefstijlpreventie, tolkentelefoon,…

lees meer

Terugkijken! Themabijeenkomst digitale gegevensuitwisseling

Op weg naar digitale gegevensuitwisseling in de regio’s Dinsdag 8 december 2020 ontving Marleen Kruijt, senior beleidsadviseur van het CPZ,…

lees meer

Nieuwsbrief november Kansrijke Start- heeft de toekomst!

In deze nieuwsbrief een save the date voor de landelijke conferentie Kansrijke Start met wat meer informatie over de inhoud…

lees meer

Rapport RIVM over perinatale sterfte vraagt om verbreding inzet geboortezorg

(bericht geüpdatet) Op maandag 7 december hebben minister Van Ark en staatssecretaris Blokhuis de Kamer geïnformeerd over de stand van…

lees meer

Van Ark: passende bekostiging voor de integrale geboortezorg

In de kamerbrief van 7 dec 2020 onderstreept minister Van Ark het belang van een bekostiging die bijdraagt aan integrale…

lees meer

Samen Beslissen in de Geboortezorg: Uitnodiging voor co-creatie sessie UMC

Het Amsterdam UMC zoekt zorgprofessionals voor een co-creatie sessie voor ontwikkeling van een digitale tool voor cliënten. In het onderzoeksproject…

lees meer

Meld je nog aan voor VSV/IGO bestuurdersbijeenkomst digitale gegevensuitwisseling op 8 december!

Hoe zijn VSV’s in de regio’s aan de slag met het realiseren van digitale gegevensuitwisseling? Waarom is het mogelijk maken…

lees meer

Uitgangspunten testbeleid Covid-19 en inzet zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Het RIVM heeft een nieuw document opgesteld over het testbeleid en inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Hierin zijn ook…

lees meer

Janine Kliphuis nieuw bestuurslid CPZ

Met het vertrek van Ginel van Weering ontstond een opening aan de bestuurstafel. Met de komst van Janine Kliphuis is…

lees meer

Expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van start

Maandag 16 november is de expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van het College Perinatale Zorg geïnstalleerd en aan de slag gegaan. De…

lees meer

Nieuwsbrief oktober Kansrijke Start – duurzaam, lokaal en toekomstbestendig

Door het toenemende aantal corona besmettingen en alles wat daar bij komt kijken is er een wisseling geweest in bewindspersonen.…

lees meer

Nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: Ronde 2020/2021

Wil je met onderzoek bijdragen aan de gezondheid voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte? En heb je…

lees meer

Nú kan het nog: subsidie voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Geboortezorgregio’s die nog gebruik willen maken van de subsidie VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling, moeten nú hun aanvraag gaan voorbereiden.…

lees meer

Ginel van Weering: “een integraal zorgbedrijf vraagt visie, kennis en ondersteuning”

Ginel van Weering was sinds 2013 bestuurder van Naviva Kraamzorg. Namens Bo Geboortezorg had zij sinds mei 2016 zitting in…

lees meer

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste zwangerschap

Het programma Nu Niet Zwanger kan vragen oproepen of het nodig is (maatschappelijk belang), verantwoord is (ethische onderbouwing) en of…

lees meer

Webcast 'Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging'

Op 3 december organiseert Linnean samen met Menzis en Zilveren Kruis de webcast ‘Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging’. Tijdens de…

lees meer

Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start

Voor de financiering van een integrale aanpak Kansrijke Start is zicht op de financieringsbronnen en een goede verbinding van de…

lees meer

Webinar Continuïteit van Zorg: verkennende rondetafel op 23 november

Op 23 november verkent Jolijn Betlem met Koos van der Velden, Joel Gijzen en Ank de Jonge het thema continuïteit…

lees meer

Uitgesteld! Webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ in het VSV maandag 30 november

Helaas kan het webinar niet doorgaan en wordt een nieuwe datum gepland in 2021. Wij houden je op de hoogte…

lees meer

NethOSS-registratie van groot belang voor kennis en onderzoek zwangerschap en corona

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. NethOSS is onderdeel van…

lees meer

Geboortezorgpartijen delen belangrijke noties t.a.v. acute zorg

In de zomer van dit jaar publiceerde VWS de zogenaamde Houtskoolschets, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het…

lees meer

Website PUUR helpt rokers en professionals met stoppen

De nieuwe website www.puurrookvrij.nl helpt rokers met het plannen van een stopdatum en laat zien wat er met hun lichaam gebeurt. De…

lees meer

CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren wint de Avicennaprijs 2020

CenteringPregnancy voor Eritrese vrouwen wint de Avicennaprijs 2020. Dit maakte de jury dinsdagmiddag 10 november bekend tijdens het online congres…

lees meer

Samenwerking Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is overlap en…

lees meer

Mijlpaal! 1000 ambassadeurs voor een Rookvrije Start voor ieder kind

1000 ambassadeurs die, samen met de Taskforce Rookvrije start, samenwerken aan een Rookvrije Start voor ieder kind. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden,…

lees meer

Q&A Zorgverzekeringswet

De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Dagelijks is er nieuws over de…

lees meer

Nieuw: toolkit samen beslissen

In de geboortezorg zijn er veel keuzes te maken en beslissingen te nemen. De cliënt heeft vaak meerdere mogelijkheden voor…

lees meer

Terugkijken: Webinar 3 Goede Vragen

27 oktober 2020 organiseerde CPZ een webinar over de methode ‘3 goede vragen’. De methode ‘3 goede vragen’ stimuleert het…

lees meer

Landelijke samenwerkingsafspraken tussen VIPP Babyconnect en de JGZ over digitale gegevensdeling

Omdat voor de jeugdgezondheidssector het alleen kunnen bekijken van digitale gegevens uit de geboortezorg niet voldoende is, hebben de partijen samenwerkingsafspraken gemaakt om tot digitale gegevensuitwisseling met de geboortezorg te komen. Partijen…

lees meer

Hoe signaleer jij kwetsbare (aanstaande) ouders?

Een van de projecten binnen het actieprogramma Kansrijke Start is Tijdig signaleren van kwetsbare (aanstaande) ouders. Het doel hiervan is om…

lees meer

De invloed van je postcode…

Wie had dat kunnen bedenken dat je postcode misschien wel belangrijker is dan je DNA. Wat is de invloed van…

lees meer

Webinars van Healthy Pregnancy 4-All: De basis voor een ‘Gezonde en Kansrijke Start’

Domeinoverstijgend samenwerken als vliegwiel voor de aanpak van gezondheidsverschillen bij de geboorte. Dat was het centrale thema van het actie-onderzoek…

lees meer

Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de JGZ' ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van…

lees meer

Toegang tot zorg tijdens Corona; hoe informeer ik mijn patiënten?

Voor veel burgers en patiënten is het onduidelijk wat ze kunnen verwachten van de zorg respectievelijk van hun zorgaanbieder en…

lees meer

PBM eerste lijn – risiconiveau zeer ernstig

Sinds woensdag 14-10-2020 geldt het Covid-19-risiconiveau ‘zeer ernstig’. De afgekondigde maatregelen gelden voor heel Nederland. Wat betekent dit voor het…

lees meer

Arie Franx: “Luisteren naar de patiënt”

Arie Franx is als hoogleraar Verloskunde verbonden aan het Erasmus MC. Sinds 2016 maakt hij deel uit van het CPZ…

lees meer

Addendum Zorgstandaard gepubliceerd en beschikbaar

Zoals we al eerder meldden: De Zorgstandaard is een stukje rijker geworden. Een addendum is toegevoegd waarin een aantal actualisaties…

lees meer

Bundeling kennis en onderzoek rond zwangerschap en Covid-19

CPZ heeft een pagina ingericht waarop kennis en onderzoek rond zwangerschap en Covid-19 wordt gebundeld. Op deze pagina delen we…

lees meer

IGJ: Toetsingskader zorgstandaard integrale geboortezorg

Vier jaar geleden is de ZIG vastgesteld. Een kader waarmee we samen de zwangere vrouw centraal zetten en focussen op…

lees meer

routekaart Coronamaatregelen

Het kabinet heeft 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal…

lees meer

Inzicht in de cijfers van het VSV

Verschillende manieren om duidelijkheid te krijgen over de prestaties van je VSV Openbare transparante feedback Afgelopen zomer is de set…

lees meer

Onderzoek naar continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen

Het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht doen samen met Limburgse kraamzorgcentra, Zuyderland en Viecuri onderzoek naar de kosteneffectiviteit…

lees meer

Triagewijzer Verloskunde

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Doelmatigheid…

lees meer

Gezondheidsverschillen door armoede en de invloed op de geboortezorg

In onze politieke monitor hebben we een link opgenomen naar het meest recente essay van de Raad van Volksgezondheid en…

lees meer

Webinar: Aan de slag met ‘3 goede vragen’

Op dinsdag 27 oktober a.s. vanaf 20.00 uur organiseert het CPZ een webinar over de methode ‘3 goede vragen’. De…

lees meer

Voorrang testbeleid Covid ook voor eerste lijn

Vanaf 21 september 2020 hebben ook kraamverzorgenden en verloskundigen voorrang bij het testbeleid. Dit is een tijdelijke maatregel in verband…

lees meer

Werkt jouw VSV al met de Implementatietool voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg?

Om VSV’s te ondersteunen bij de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) heeft het CPZ een implementatietool ZIG ontwikkeld.…

lees meer

Eerste deel actualisatie Zorgstandaard een feit

Het nieuwe addendum bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt opgenomen in het register van het Zorginstituut. Dat betekent dat de…

lees meer

Herschikking takenpakket bewindspersonen ministerie van VWS

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt per 25 september een deel van zijn taken over aan…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte uitgesteld

Het AO Zwangerschap en Geboorte, dat op woensdag 30-9 zou plaatsvinden is uitgesteld. Het AO had vooral onderwerpen rond prenatale…

lees meer

Positieve ervaringen met digitale gegevensdeling in regio Rijnmond

In de geboortezorg is digitale inzage in het dossier al langere tijd mogelijk. Sinds 1 juli is dit wettelijk verplicht en moeten alle…

lees meer

Bestuurslid Edwin Knots: “Het begint allemaal met inhoud en kwaliteit van de zorg”

Edwin Knots heeft zijn opleiding tot kinderarts gevolgd in Het Raboudziekenhuis in Nijmegen en in het MMC te Veldhoven. Al…

lees meer

Samen voor gezondheid:

Verloskunde Academies Maastricht en Groningen slaan handen ineen voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Het lectoraat Midwifery Science van de…

lees meer

Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind 2019 een beleidsregel gemaakt. Hiervan is de kern dat de ACM géén…

lees meer

Waarom een coördinerend zorgverlener? Praat mee in 'de Zig ontleed'

De stand van het land Tijdens de digitale VSV bestuurdersbijeenkomst van het CPZ afgelopen juni hebben wij met elkaar gesproken…

lees meer

Interview Gerda Groen: 'versterken ouderschap'

Gerda Groen is programmaleider Home-Start Nederland en Ambassadeur van Kansrijke Start. Als projectleider op het Landelijk Steunpunt van Home-Start faciliteert…

lees meer

Prinsjesdag 2020 en de rijksbegroting 2021

Op dinsdag 15 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Een…

lees meer

Werk je met NEN 7510? Bekijk de FAQ van VWS

Zorgaanbieders moeten kunnen aantonen dat zij de veiligheid van haar (patiënten)informatie geregeld heeft. De NEN 7150-norm is hiervoor het kader…

lees meer

We gaan weer starten met 3 Goede vragen!

In het voorjaar stonden we in de startblokken om de methode ‘De 3 goede vragen’ te gaan testen in de…

lees meer

Regio Rijnmond krijgt subsidie voor digitale gegevensuitwisseling.

Bijna 50 zorgorganisaties in 6 VSV’s hebben in de regio Rijnmond de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling…

lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de integrale geboortezorg

3509 abonnees gingen je voor!
Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Nieuwsarchief

Nieuw: Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

Hoe kun je als VSV aansluiten bij lokale coalities van Kansrijke Start in jouw gemeente of regio? Wat komt er…

lees meer

Commentaarronde en accordering nieuwe landelijke PREMlijst

In de Zorgstandaard staat aangegeven dat het belangrijk is om de stem van de cliënt mee te nemen in de…

lees meer

Hogere perinatale sterfte bij asielzoekers

Recent onderzoek naar zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers in Nederland (Verschuuren A.E.H. et al) laat zien dat de perinatale sterfte onder kinderen…

lees meer

Nieuwe tool voor het ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid in de geboortezorg

Wil je aan de slag met het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid? Het nieuwe digitale Zorgpad Rookvrije Start,…

lees meer

Q&A Integrale Bekostiging

De laatste ontwikkelingen rondom de evaluatie van de beleidsregel integrale geboortezorg boden aanleiding om de Q&A over integrale bekostiging aan…

lees meer

Q&A Digitale gegevensuitwisseling

Waarom wordt digitale gegevensuitwisseling op regionaal niveau aangepakt? Hoe wordt een PGO gefinancierd? Mag je de subsidie van VIPP Babyconnect zelf verdelen?…

lees meer

Criteria voor Kwaliteitsdashboard gereed

In het implementatieplan van de ZIG én in de Strategische agenda werd het belang van een dashboard kwaliteit onderstreept. In…

lees meer

Subsidieoproep Zorg op Afstand ZonMw

Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over…

lees meer

Nieuwsbrief december Kansrijke Start

In deze nieuwsbrief o.a. een verslag van een ronde tafel gesprek dat heeft plaatsgevonden over de rol van huisartsen en praktijkondersteuners…

lees meer

Terugblik webinar Continuïteit van zorg 23 november

Maandagavond 23 november vond het Webinar Continuïteit van Zorg plaats. Jolijn Betlem verkende met Koos van der Velden, Joël Gijzen en…

lees meer

Nieuw: sociaal domein ook op de kaart!

Lokale coalities Kansrijke Start en JGZ organisaties toegevoegd aan interactieve geboortezorglandschap. Is er een lokale coalitie Kansrijke Start in mijn…

lees meer

Webinar over perinatale sterfte: preventie en verbinding met sociaal domein worden steeds belangrijker

Op maandag 7 december jl. zijn de perinatale sterftecijfers over 2019 (Perined) en het (RIVM-)rapport met trends, oorzaken en verbanden…

lees meer

Streven werkgroep indicatoren om voor 2022 NPS te vervangen door PREM

De werkgroep Indicatoren streeft erna om de huidige NPS+ cliëntervaringsmeting voor verslagjaar 2022 te vervangen voor een compacte PREM-screeningslijst. Deze compacte PREM-screeningslijst…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte: Levendig en op toekomst gericht debat

Op donderdag 10 december 2020 vond het AO Zwangerschap en Geboorte plaats. De kamer vroeg aandacht voor o.a. leefstijlpreventie, tolkentelefoon,…

lees meer

Terugkijken! Themabijeenkomst digitale gegevensuitwisseling

Op weg naar digitale gegevensuitwisseling in de regio’s Dinsdag 8 december 2020 ontving Marleen Kruijt, senior beleidsadviseur van het CPZ,…

lees meer

Nieuwsbrief november Kansrijke Start- heeft de toekomst!

In deze nieuwsbrief een save the date voor de landelijke conferentie Kansrijke Start met wat meer informatie over de inhoud…

lees meer

Rapport RIVM over perinatale sterfte vraagt om verbreding inzet geboortezorg

(bericht geüpdatet) Op maandag 7 december hebben minister Van Ark en staatssecretaris Blokhuis de Kamer geïnformeerd over de stand van…

lees meer

Van Ark: passende bekostiging voor de integrale geboortezorg

In de kamerbrief van 7 dec 2020 onderstreept minister Van Ark het belang van een bekostiging die bijdraagt aan integrale…

lees meer

Samen Beslissen in de Geboortezorg: Uitnodiging voor co-creatie sessie UMC

Het Amsterdam UMC zoekt zorgprofessionals voor een co-creatie sessie voor ontwikkeling van een digitale tool voor cliënten. In het onderzoeksproject…

lees meer

Meld je nog aan voor VSV/IGO bestuurdersbijeenkomst digitale gegevensuitwisseling op 8 december!

Hoe zijn VSV’s in de regio’s aan de slag met het realiseren van digitale gegevensuitwisseling? Waarom is het mogelijk maken…

lees meer

Uitgangspunten testbeleid Covid-19 en inzet zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Het RIVM heeft een nieuw document opgesteld over het testbeleid en inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Hierin zijn ook…

lees meer

Janine Kliphuis nieuw bestuurslid CPZ

Met het vertrek van Ginel van Weering ontstond een opening aan de bestuurstafel. Met de komst van Janine Kliphuis is…

lees meer

Expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van start

Maandag 16 november is de expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van het College Perinatale Zorg geïnstalleerd en aan de slag gegaan. De…

lees meer

Nieuwsbrief oktober Kansrijke Start – duurzaam, lokaal en toekomstbestendig

Door het toenemende aantal corona besmettingen en alles wat daar bij komt kijken is er een wisseling geweest in bewindspersonen.…

lees meer

Nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: Ronde 2020/2021

Wil je met onderzoek bijdragen aan de gezondheid voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte? En heb je…

lees meer

Nú kan het nog: subsidie voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Geboortezorgregio’s die nog gebruik willen maken van de subsidie VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling, moeten nú hun aanvraag gaan voorbereiden.…

lees meer

Ginel van Weering: “een integraal zorgbedrijf vraagt visie, kennis en ondersteuning”

Ginel van Weering was sinds 2013 bestuurder van Naviva Kraamzorg. Namens Bo Geboortezorg had zij sinds mei 2016 zitting in…

lees meer

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste zwangerschap

Het programma Nu Niet Zwanger kan vragen oproepen of het nodig is (maatschappelijk belang), verantwoord is (ethische onderbouwing) en of…

lees meer

Webcast 'Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging'

Op 3 december organiseert Linnean samen met Menzis en Zilveren Kruis de webcast ‘Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging’. Tijdens de…

lees meer

Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start

Voor de financiering van een integrale aanpak Kansrijke Start is zicht op de financieringsbronnen en een goede verbinding van de…

lees meer

Webinar Continuïteit van Zorg: verkennende rondetafel op 23 november

Op 23 november verkent Jolijn Betlem met Koos van der Velden, Joel Gijzen en Ank de Jonge het thema continuïteit…

lees meer

Uitgesteld! Webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ in het VSV maandag 30 november

Helaas kan het webinar niet doorgaan en wordt een nieuwe datum gepland in 2021. Wij houden je op de hoogte…

lees meer

NethOSS-registratie van groot belang voor kennis en onderzoek zwangerschap en corona

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. NethOSS is onderdeel van…

lees meer

Geboortezorgpartijen delen belangrijke noties t.a.v. acute zorg

In de zomer van dit jaar publiceerde VWS de zogenaamde Houtskoolschets, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het…

lees meer

Website PUUR helpt rokers en professionals met stoppen

De nieuwe website www.puurrookvrij.nl helpt rokers met het plannen van een stopdatum en laat zien wat er met hun lichaam gebeurt. De…

lees meer

CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren wint de Avicennaprijs 2020

CenteringPregnancy voor Eritrese vrouwen wint de Avicennaprijs 2020. Dit maakte de jury dinsdagmiddag 10 november bekend tijdens het online congres…

lees meer

Samenwerking Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is overlap en…

lees meer

Mijlpaal! 1000 ambassadeurs voor een Rookvrije Start voor ieder kind

1000 ambassadeurs die, samen met de Taskforce Rookvrije start, samenwerken aan een Rookvrije Start voor ieder kind. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden,…

lees meer

Q&A Zorgverzekeringswet

De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Dagelijks is er nieuws over de…

lees meer

Nieuw: toolkit samen beslissen

In de geboortezorg zijn er veel keuzes te maken en beslissingen te nemen. De cliënt heeft vaak meerdere mogelijkheden voor…

lees meer

Terugkijken: Webinar 3 Goede Vragen

27 oktober 2020 organiseerde CPZ een webinar over de methode ‘3 goede vragen’. De methode ‘3 goede vragen’ stimuleert het…

lees meer

Landelijke samenwerkingsafspraken tussen VIPP Babyconnect en de JGZ over digitale gegevensdeling

Omdat voor de jeugdgezondheidssector het alleen kunnen bekijken van digitale gegevens uit de geboortezorg niet voldoende is, hebben de partijen samenwerkingsafspraken gemaakt om tot digitale gegevensuitwisseling met de geboortezorg te komen. Partijen…

lees meer

Hoe signaleer jij kwetsbare (aanstaande) ouders?

Een van de projecten binnen het actieprogramma Kansrijke Start is Tijdig signaleren van kwetsbare (aanstaande) ouders. Het doel hiervan is om…

lees meer

De invloed van je postcode…

Wie had dat kunnen bedenken dat je postcode misschien wel belangrijker is dan je DNA. Wat is de invloed van…

lees meer

Webinars van Healthy Pregnancy 4-All: De basis voor een ‘Gezonde en Kansrijke Start’

Domeinoverstijgend samenwerken als vliegwiel voor de aanpak van gezondheidsverschillen bij de geboorte. Dat was het centrale thema van het actie-onderzoek…

lees meer

Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de JGZ' ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van…

lees meer

Toegang tot zorg tijdens Corona; hoe informeer ik mijn patiënten?

Voor veel burgers en patiënten is het onduidelijk wat ze kunnen verwachten van de zorg respectievelijk van hun zorgaanbieder en…

lees meer

PBM eerste lijn – risiconiveau zeer ernstig

Sinds woensdag 14-10-2020 geldt het Covid-19-risiconiveau ‘zeer ernstig’. De afgekondigde maatregelen gelden voor heel Nederland. Wat betekent dit voor het…

lees meer

Arie Franx: “Luisteren naar de patiënt”

Arie Franx is als hoogleraar Verloskunde verbonden aan het Erasmus MC. Sinds 2016 maakt hij deel uit van het CPZ…

lees meer

Addendum Zorgstandaard gepubliceerd en beschikbaar

Zoals we al eerder meldden: De Zorgstandaard is een stukje rijker geworden. Een addendum is toegevoegd waarin een aantal actualisaties…

lees meer

Bundeling kennis en onderzoek rond zwangerschap en Covid-19

CPZ heeft een pagina ingericht waarop kennis en onderzoek rond zwangerschap en Covid-19 wordt gebundeld. Op deze pagina delen we…

lees meer

IGJ: Toetsingskader zorgstandaard integrale geboortezorg

Vier jaar geleden is de ZIG vastgesteld. Een kader waarmee we samen de zwangere vrouw centraal zetten en focussen op…

lees meer

routekaart Coronamaatregelen

Het kabinet heeft 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal…

lees meer

Inzicht in de cijfers van het VSV

Verschillende manieren om duidelijkheid te krijgen over de prestaties van je VSV Openbare transparante feedback Afgelopen zomer is de set…

lees meer

Onderzoek naar continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen

Het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht doen samen met Limburgse kraamzorgcentra, Zuyderland en Viecuri onderzoek naar de kosteneffectiviteit…

lees meer

Triagewijzer Verloskunde

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Doelmatigheid…

lees meer

Gezondheidsverschillen door armoede en de invloed op de geboortezorg

In onze politieke monitor hebben we een link opgenomen naar het meest recente essay van de Raad van Volksgezondheid en…

lees meer

Webinar: Aan de slag met ‘3 goede vragen’

Op dinsdag 27 oktober a.s. vanaf 20.00 uur organiseert het CPZ een webinar over de methode ‘3 goede vragen’. De…

lees meer

Voorrang testbeleid Covid ook voor eerste lijn

Vanaf 21 september 2020 hebben ook kraamverzorgenden en verloskundigen voorrang bij het testbeleid. Dit is een tijdelijke maatregel in verband…

lees meer

Werkt jouw VSV al met de Implementatietool voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg?

Om VSV’s te ondersteunen bij de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) heeft het CPZ een implementatietool ZIG ontwikkeld.…

lees meer

Eerste deel actualisatie Zorgstandaard een feit

Het nieuwe addendum bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt opgenomen in het register van het Zorginstituut. Dat betekent dat de…

lees meer

Herschikking takenpakket bewindspersonen ministerie van VWS

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt per 25 september een deel van zijn taken over aan…

lees meer

AO Zwangerschap en Geboorte uitgesteld

Het AO Zwangerschap en Geboorte, dat op woensdag 30-9 zou plaatsvinden is uitgesteld. Het AO had vooral onderwerpen rond prenatale…

lees meer

Positieve ervaringen met digitale gegevensdeling in regio Rijnmond

In de geboortezorg is digitale inzage in het dossier al langere tijd mogelijk. Sinds 1 juli is dit wettelijk verplicht en moeten alle…

lees meer

Bestuurslid Edwin Knots: “Het begint allemaal met inhoud en kwaliteit van de zorg”

Edwin Knots heeft zijn opleiding tot kinderarts gevolgd in Het Raboudziekenhuis in Nijmegen en in het MMC te Veldhoven. Al…

lees meer

Samen voor gezondheid:

Verloskunde Academies Maastricht en Groningen slaan handen ineen voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Het lectoraat Midwifery Science van de…

lees meer

Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind 2019 een beleidsregel gemaakt. Hiervan is de kern dat de ACM géén…

lees meer

Waarom een coördinerend zorgverlener? Praat mee in 'de Zig ontleed'

De stand van het land Tijdens de digitale VSV bestuurdersbijeenkomst van het CPZ afgelopen juni hebben wij met elkaar gesproken…

lees meer

Interview Gerda Groen: 'versterken ouderschap'

Gerda Groen is programmaleider Home-Start Nederland en Ambassadeur van Kansrijke Start. Als projectleider op het Landelijk Steunpunt van Home-Start faciliteert…

lees meer

Prinsjesdag 2020 en de rijksbegroting 2021

Op dinsdag 15 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Een…

lees meer

Werk je met NEN 7510? Bekijk de FAQ van VWS

Zorgaanbieders moeten kunnen aantonen dat zij de veiligheid van haar (patiënten)informatie geregeld heeft. De NEN 7150-norm is hiervoor het kader…

lees meer

We gaan weer starten met 3 Goede vragen!

In het voorjaar stonden we in de startblokken om de methode ‘De 3 goede vragen’ te gaan testen in de…

lees meer

Regio Rijnmond krijgt subsidie voor digitale gegevensuitwisseling.

Bijna 50 zorgorganisaties in 6 VSV’s hebben in de regio Rijnmond de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling…

lees meer

De eerste 100 dagen van Jolijn Betlem

Jolijn Betlem heeft het OLVG en een bestuursfunctie bij CPZ verruild voor een bureaufunctie bij CPZ. Ze blikt terug op…

lees meer

Best Practices IGO's

In aanloop naar het advies van de NZa en de RIVM aan de minister hebben de IGO’s geïnventariseerd wat de…

lees meer

Derdehands rook: onzichtbaar gevaar met grote gevolgen’

In de nieuwe animatie derdehands rook voor zorgprofessionals zien we hoe giftige rookdeeltjes neerslaan op kleding, huid en haren. Zo…

lees meer

Cliënt input gevraagd PREM vragenlijst

In een eerdere oproep hebben wij jouw hulp gevraagd bij de ontwikkeling van een nieuwe cliëntervaringsvragenlijst (PREM) voor de geboortezorg. We wilden…

lees meer

Check het dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen eerder signalen van…

lees meer

standpunt FMS Covid-19

Net voor de zomer heeft de Federatie van Medisch Specialisten haar standpunt Covid-19 gepubliceerd. Je vindt het hier.

lees meer

VALID studie: Onderzoek naar Praktijkvariatie in de geboortezorg

Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie in de geboortezorg, ook binnen Nederland. Er is nog weinig bekend over de mechanismen die in…

lees meer

Focusgroep Samenwerking geboortezorg-jeugdgezondheidszorg

Het belang van ontmoeten Op donderdag 20 augustus vond een digitale focusgroep plaats met als thema Samenwerking tussen de geboortezorg…

lees meer

Hoe verhouden Nu Niet Zwanger en Kansrijke Start zich tot elkaar?

Nu Niet Zwanger is een interventie binnen Kansrijke Start dat drie actielijnen beschrijft. 1. vóór; 2. tijdens en 3. ná…

lees meer

Nieuwsbrief augustus Kansrijke Start – Een frisse start: lees meer over alle mooie initiatieven binnen Kansrijke Start

Het zomerreces is alweer bijna op zijn einde. We gaan er weer volop tegenaan, werken zoveel mogelijk vanuit huis en…

lees meer

Regiobijeenkomsten voor 'Kansrijke Start'

voor professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociale domein   De komende maanden organiseert het CPZ (College Perinatale Zorg)…

lees meer

Samenhang prenatale screening en reguliere geboortezorg

In een brief van begin juli heeft staatssecretaris Blokhuis de kamer geïnformeerd over de samenhang tussen de prenatale screening op…

lees meer

Ontwikkeling nieuwe PREM vragenlijst

De werkgroep PREM werkt in opdracht van de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting hebben ( Bo…

lees meer

Digitaal vragenuur VIPP Babyconnect

Vanaf 24 augustus kunnen zorgverleners, projectleiders etc. die bezig zijn met de subsidieaanvraag digitale gegevensuitwisseling iedere maandag de medewerkers van…

lees meer

Actualisatie Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers

De ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers dient ter begeleiding van zwangere asielzoeksters in de asielopvang. Deze ketenrichtlijn is geïnitieerd in 2010 en…

lees meer

Nieuwsbrief juli Kansrijke Start – Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche

In deze nieuwsbrief lees je over de derde voortgangsrapportage Kansrijke Start die begin deze maand naar de Tweede Kamer is verstuurd.…

lees meer

Best Practice Project voor VSV's en IGO's

Meer dan ooit is het tijd voor delen en samenwerken.Er zijn zoveel prachtige projecten in verloskundig Nederland. Om ervoor te…

lees meer

Bel-instructies kaarten kwetsbare zwangeren in vier talen

VSV Amsterdam Oost heeft met ondersteuning van Consortium Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland het ‘Klein maar fijn’-project Kwetsbare zwangeren uitgevoerd. Een…

lees meer

ZIN akkoord met verbeterde en gereduceerde set indicatoren Integrale Geboortezorg

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft 14 juli de aangepaste openbare set indicatoren Integrale Geboortezorg voor verslagjaar 2020 en 2021 geaccordeerd.…

lees meer

Babysterfte daalt door betere samenwerking gemeente en geboortezorg

Intensieve begeleiding van zwangere vrouwen met meervoudige problemen lijkt te werken in Rotterdam. Jaren gelden kwam Eric Steegers, hoogleraar Verloskunde…

lees meer

Extra nieuwsbrief juli Kansrijke Start -Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

In deze extra nieuwsbrief meer over de Voortgangsrapportage Kansrijke Start die naar de Tweede Kamer is verstuurd. In de voortgangsrapportage…

lees meer

Verplichte kwalificatie verhoogt kwaliteit informatiestandaard geboortezorg (PWD)

Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen leveren al decennialang gegevens aan Perined. Doel hiervan is inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg…

lees meer