Nieuws Webinar over capaciteitsdashboard: ...

Webinar over capaciteitsdashboard: hoe helpt het jouw regio?

27 september 2022

Op 26 september organiseerden wij een webinar over het gebruik van het LPZ Dashboard. We zoomden in op het huidig gebruik (inzicht in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neonatologie). Wat zijn de tips and tricks? Welke juridische kwesties zijn er op te lossen?
Ook presenteerden gasten Lian Siebelt, Robin Schipper, Hiske Ernst en Myrna Knol een doorkijkje naar de toekomst: wat zijn de plannen rondom inzicht in de problematiek rondom ‘weigeringen’ en ‘instroom’? Kortom een webinar bomvol kennis over en gedeelde goede ervaringen met het gebruik van het LPZ Dashboard.

Tijdens het webinar zijn door de kijkers veel vragen gesteld, deze zullen wij in een Q&A op een later tijdstip hier plaatsen.

Dit webinar organiseerden wij samen met het LNAZ, de regio Zuidwest-Nederland en de Federatie van VSV’s en kun je nu terugkijken!

Over de sprekers:

Lian Siebelt is algemeen bestuurslid bij de Federatie van VSV’s. In het dagelijks leven is zij ketenregisseur van VSV Dordrecht e.o. Naast het breed ondersteunen van het VSV, zet zij zich als ketenregisseur in voor regionale keten- en netwerksamenwerking, zoals domeinoverstijgend rond Kansrijke Start en met de ROAZ-regio Zuidwest Nederland rond acute geboortezorg. Deze expertise neemt zij mee naar de landelijke tafels als bestuurslid van de Federatie van VSV’s. Lian heeft een medische achtergrond als kinderverpleegkundige in de tweede en derde lijn en als eerstelijns verloskundige. Recent heeft zij de Master Innovatie in Zorg en Welzijn afgerond.

Robin Schipper is Product owner Landelijk Platform Zorgcoördinatie en Senior beleidsadviseur Landelijk Netwerk Acute Zorg. Robin fungeert als schakel tussen de gebruikers van het LPZ en de ontwikkelaars welke het product (door-)ontwikkelen. Hij coördineert de verschillende ontwikkelingen en stemt deze af met alle betrokken landelijke en regionale stakeholders met als doel een landelijk beschikbare applicatie welke inzicht verschaft in de capaciteit binnen de acute zorg.

Hiske Ernst is werkzaam als projectleider bij ROAZ Zuidwest Nederland. Zij heeft vorig jaar het LPZ dashboard geboortezorg ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd in haar regio. Zowel regionaal als landelijk is zij nog altijd actief betrokken bij de doorontwikkeling van dit dashboard. In het verlengde daarvan is daar de ontwikkeling en implementatie van een meer gedetailleerd dashboard voor de kindergeneeskunde bijgekomen.

Myrna Knol is voorzitter van de focusgroep verloskunde van het ROAZ NAZrZ. Daarnaast is ze verloskundige, coach en projectleider en podcaster bij het Verloskundig Baken. Ze heeft veel affiniteit met ICT in de zorg en waardegedreven zorg. 


Lees ook

13 juli 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Analyse acute verloskunde in ziekenhuizen

Met een brief heeft minister Ernst Kuipers de kamer geïnformeerd over feiten en cijfers acute zorg, nav een cijfermatig overzicht...
13 juli 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Capaciteitsdashboard naar nieuwe fase?

Geboortezorgpartijen vragen de LNAZ het capaciteitsdashboard door te ontwikkelen op het registreren van "weigeringen" en instroomcijfers Het LPZ dashboard geeft...
20 januari 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

ROAZ-voorzitters reageren positief op capaciteitsoproep CPZ

In de verschillende ROAZ-regio's is positief gereageerd op de brief die het CPZ op 17 januari jl verstuurde. Met de...