Webinar over capaciteitsdashboard: hoe helpt het jouw regio?

27 september 2022

Op 26 september organiseerden wij een webinar over het gebruik van het LPZ Dashboard. We zoomden in op het huidig gebruik (inzicht in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neonatologie). Wat zijn de tips and tricks? Welke juridische kwesties zijn er op te lossen?
Ook presenteerden gasten Lian Siebelt, Robin Schipper, Hiske Ernst en Myrna Knol een doorkijkje naar de toekomst: wat zijn de plannen rondom inzicht in de problematiek rondom ‘weigeringen’ en ‘instroom’? Kortom een webinar bomvol kennis over en gedeelde goede ervaringen met het gebruik van het LPZ Dashboard.

Tijdens het webinar zijn door de kijkers veel vragen gesteld, die vind je terug onder de video.

Dit webinar organiseerden wij samen met het LNAZ, de regio Zuidwest-Nederland en de Federatie van VSV’s en kun je nu terugkijken!

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het webinar over het capaciteitsdashboard

VraagAntwoord
Hoe zit het met weigeringen? Het is de bedoeling dat de weigeringen in het LPZ worden geregistreerd via een aparte registratie tool. Daar zijn ideeën over. Hierbij kan de zorgverlener het vastleggen/registreren dat er in het ziekenhuis van voorkeur geen capaciteit is. De zorgverlener die niet terecht kan in ziekenhuis, registreert dus.
Is het niet logisch dat de plek van voorkeur wordt geregistreerd en bij verwijzing een weigeringsregistratie wordt bij gehouden?Dit is ook de bedoeling. Hiervoor willen we een aparte registratietool in LPZ maken, die gebruik maakt van alle reeds aanwezige gegevens in het dashboard, zodat de registratielast minimaal is. We zijn aan het onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden en wensen zijn.
Hoe kan het dat het balkje op groen staat maar ik toch niet terecht kan?Over het algemeen ontvangt het LPZ elke 5 min. de meeste recente informatie uit het ziekenhuis. Er zijn ook ziekenhuizen die (tijdelijk) handmatig de capaciteit doorgeven. Handmatig wordt de capaciteit aanzienlijk minder vaak bijgewerkt.
Het groene balkje zegt daarnaast enkel iets over de bedcapaciteit. Naast de bedcapaciteit spelen er nog veel meer factoren mee die bepalen of de gevraagde zorg geleverd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een calamiteit of kortdurende verminderde personele capaciteit.
Wanneer er (structureel) minder personeel beschikbaar is kunnen in het Elektronische Patienten Dossier (EPD) bedden geblokkeerd worden. Deze bedden komen dan geheel niet meer door naar het LPZ. Ze worden dan als “niet beschikbaar” gezien. Tot slot worden ook in het EPD gereserveerde bedden niet gezien als vrije capaciteit. Dit vraagt wel om het goed volgen van, voor sommige ziekenhuizen nieuwe, werkprocessen in het EPD.
Bij ons in de regio is de afspraak ook bij rood bellen naar je 1e ziekenhuis. Dus ook bij rood.Het dashboard is bedoeld om de werkdruk en (onnodige) telefoontjes te voorkomen. De ziekenhuizen en verloskundigen in de ROAZ regio kunnen echter op basis van hun eigen voorkeuren en wijze van samenwerking hun eigen werkafspraken maken.
Ik zit even in te loggen op ons dashboard en zie bij 4 ziekenhuizen staan ; Laatste update > 48h, Laatste update >240m, Laatste update onbekend.Niet alle ROAZ-regio’s hebben de implementatie afgerond. Mogelijk zijn deze ziekenhuizen nog niet klaar om hoog frequent aan te leveren.
Over het algemeen ontvangt het LPZ elke 5 min de meeste recente informatie uit het ziekenhuis, er zijn ook ziekenhuizen die (tijdelijk) handmatig de capaciteit doorgeven. Handmatig wordt de capaciteit aanzienlijk minder vaak bijgewerkt.
In het dasboard wordt aangegeven wanneer de gegevens voor het laatst zijn vernieuwd. Als dit langer dan 30 minuten geleden is, zie je dat in het dashboard.
Het geeft mij als 1e lijns vk ook stress. Als ik zie dat de omringende ziekenhuizen vol liggen geeft mij dit geen rust. En verlicht zeker niet in de dienst. Als je ziet 6 bedden vrij en belt en kan niet komen geeft dat bij beide ook frustratie. Ik bel blij met verwachting plek. Ander geeft geen plek en dat is geen fijne situatie.Het is belangrijk dat het dashboard de werkelijke situatie weergeeft en dat je niet op het verkeerde been wordt gezet.
Niet alle ROAZ-regio’s hebben de implementatie afgerond, mogelijk zijn deze ziekenhuizen nog niet klaar om hoog frequent gedetailleerd de capaciteit aan te leveren. Het blokkeren en reserveren van bedden.
Het groene balkje zegt daarnaast enkel iets over de bedcapaciteit. Naast de bedcapaciteit spelen er nog veel meer factoren mee die bepalen of de gevraagde zorg geleverd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een calamiteit of kortdurende verminderde personele capaciteit.
Wanneer er (structureel) minder personeel beschikbaar is kunnen in het Elektronische Patienten Dossier (EPD) bedden geblokkeerd worden, deze bedden komen dan geheel niet meer door naar het LPZ. Ze worden dan als “niet beschikbaar” gezien. Tot slot worden ook in het EPD gereserveerde bedden niet gezien als vrije capaciteit. Dit vraagt wel om het goed volgen van, voor sommige huizen nieuwe, werkprocessen in het EPD.
Het LPZ is niet de oplossing voor het capaciteitsprobleem, wel kan het handvatten geven om als keten/netwerk het gesprek aan te gaan.
Soms staat het dashboard op groen maar heeft men toch geen plek. Hoe er voor zorgen dat een ieder het ook invult?Het dashboard is gekoppeld aan het EPD, waardoor het automatisch wordt gevuld. Dat betekent dat opname en ontslag van patiënten goed in het EPD moet worden bijgehouden. Als bedden niet beschikbaar zijn door personeelstekort of gereserveerd zijn voor bijv. een inleiding, kan dit ook in het EPD wordt aangegeven met een blokkering resp. reservering en zijn ze niet in dashboard zichtbaar/beschikbaar.
Zijn prognoses ook mogelijk?Het LPZ toont de actuele beschikbaarheid, onder andere voor de verloskunde en neonatologie. Op dit moment geeft het dashboard geen prognoses. Er zijn ideeën over het toevoegen van prognose maar hier is nog geen besluit over genomen.
Zegt het systeem ook iets over ‘verwachting‘. Een ‘rood’ nu kan mogelijk over een uur wel groen zijn?Het LPZ toont de actuele beschikbaarheid, onder andere voor de verloskunde en neonatologie. Er zijn ideeën over het toevoegen van prognose maar hier is nog geen besluit over genomen.
Andersom zou een prognose van het aantal zwangere vrouwen wat een ziekenhuis kan verwachten ook wel erg fijn zijn!Wij zijn aan het onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden en wensen zijn.
Volgens mij is nog niet in alle regio’s de koppeling met neo bedden goed. Zijn jullie hier ook landelijk mee bezig en niet alleen regionaal?
Er is in samenwerking met de landelijke beroepsverenigingen een set van definities voor de verschillende soorten bedden opgesteld. Deze set wordt gebruikt in het dashboard. In bijna alle ROAZ-regio’s wordt nu het dashboard gebruikt of worden voorbereidingen getroffen om het te gebruiken. Er zijn verschillen tussen ziekenhuizen welke bedden gebruikt worden. De regionale ROAZ organisatie en LPZ ondersteunen de ziekenhuizen om dit goed in te richten.
Welke ICT ondersteuning is nodig?In alle ROAZ regio’s wordt gebruikt gemaakt van één of meerdere modules van het LPZ. Er is dus veelal al een koppeling met het LPZ. Vanuit het LPZ worden ziekenhuizen actief ondersteunt bij de inrichting en het beheer. Daarnaast is er een uitgebreide kennisbank met naast functionele informatie ook technische informatie.
Zou het een idee zijn om bij groen de verantwoordelijkheid van een alternatieve plek zoeken bij het ziekenhuis te leggen, zoals bij academische NICU zorg?Het maken van werkafspraken wie wat doet in welke situatie ligt bij de professionals in de ROAZ-regio.

Over de sprekers:

Lian Siebelt is algemeen bestuurslid bij de Federatie van VSV’s. In het dagelijks leven is zij ketenregisseur van VSV Dordrecht e.o. Naast het breed ondersteunen van het VSV, zet zij zich als ketenregisseur in voor regionale keten- en netwerksamenwerking, zoals domeinoverstijgend rond Kansrijke Start en met de ROAZ-regio Zuidwest Nederland rond acute geboortezorg. Deze expertise neemt zij mee naar de landelijke tafels als bestuurslid van de Federatie van VSV’s. Lian heeft een medische achtergrond als kinderverpleegkundige in de tweede en derde lijn en als eerstelijns verloskundige. Recent heeft zij de Master Innovatie in Zorg en Welzijn afgerond.

Robin Schipper is Product owner Landelijk Platform Zorgcoördinatie en Senior beleidsadviseur Landelijk Netwerk Acute Zorg. Robin fungeert als schakel tussen de gebruikers van het LPZ en de ontwikkelaars welke het product (door-)ontwikkelen. Hij coördineert de verschillende ontwikkelingen en stemt deze af met alle betrokken landelijke en regionale stakeholders met als doel een landelijk beschikbare applicatie welke inzicht verschaft in de capaciteit binnen de acute zorg.

Hiske Ernst is werkzaam als projectleider bij ROAZ Zuidwest Nederland. Zij heeft vorig jaar het LPZ dashboard geboortezorg ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd in haar regio. Zowel regionaal als landelijk is zij nog altijd actief betrokken bij de doorontwikkeling van dit dashboard. In het verlengde daarvan is daar de ontwikkeling en implementatie van een meer gedetailleerd dashboard voor de kindergeneeskunde bijgekomen.

Myrna Knol is voorzitter van de focusgroep verloskunde van het ROAZ NAZrZ. Daarnaast is ze verloskundige, coach en projectleider en podcaster bij het Verloskundig Baken. Ze heeft veel affiniteit met ICT in de zorg en waardegedreven zorg. 


Lees ook

3 mei 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Cliëntenonderzoek naar tekorten aan zorgverleners in de geboortezorg: help je mee?

Inmiddels is het onderzoek gesloten. Het was tot 26 mei mogelijk om deel te nemen. Het is al langere tijd...
7 april 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

LPZ NICU dashboard is Live!

De afgelopen periode hebben de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen met de 9...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...