LPZ NICU dashboard is Live!

7 april 2024

De afgelopen periode hebben de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen met de 9 NICU centra in Nederland gewerkt aan het inzichtelijk maken van de beschikbare NICU capaciteit binnen het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). Het LPZ maakt de beschikbare capaciteit van verschillende afdelingen in ziekenhuizen in Nederland inzichtelijk voor andere LPZ gebruikers. Het LPZ NICU dashboard is vanaf 18 maart 2024 volledig live en vervangt de website Babyzoektbed. Met de overgang naar LPZ is er voor de ziekenhuizen een duurzame oplossing gevonden voor inzage in de beschikbare NICU capaciteit waardoor er zo min mogelijk tijd verloren gaat in het zoeken naar een juiste plek voor de pasgeborene die intensieve zorg nodig heeft.

De volgende fase die we nu ingaan is de aansluiting van de PICU centra op het LPZ. Fase 3 betreft de aansluiting van de algemene kindergeneeskunde op het LPZ. Hiermee werken we stapsgewijs toe naar inzicht in de beschikbare capaciteit voor de kindergeneeskunde.

Kijk hier voor het webinar over het LPZ Capaciteitsdashbboard of bekijk hier een korte video met uitleg.


Lees ook

3 mei 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Cliëntenonderzoek naar tekorten aan zorgverleners in de geboortezorg: help je mee?

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In 2023 hebben...
18 december 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...
27 november 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar...