Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

5 juli 2023

De toegankelijkheid van kraamzorg staat onder druk. Het aantal kraamvrouwen dat moeilijk kraamzorg kan ontvangen neemt jaarlijks toe. Door personeelskrapte wordt de druk op de toegankelijkheid nog groter. Om tot een structurele oplossing te kunnen komen krijgen zorgverzekeraars van de NZa daarom per direct de mogelijkheid om naast de max-max 10% extra tarief af te spreken met kraamzorgaanbieders. Ook introduceert de NZa per 2024 een tijdelijke toeslagprestatie voor interactieve prenatale groepszorg, waarmee aangesloten wordt bij het programma Kansrijke Start.

Convenant Zorgverzekeraars en Bo Geboortezorg voor garantie voldoende kraamzorg

Door continuïteits- en capaciteitsproblemen staat de kraamzorgsector ernstig onder druk. Dit blijkt uit een quickscan door branchevereniging (Bo) Geboortezorg en signalen die verzekerden afgeven aan hun zorgverzekeraars. Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben nu een convenant getekend dat er voor moet zorgen dat de kraamzorg op de korte en langere termijn gegarandeerd blijft. Naar aanleiding van het convenant heeft de NZa heeft per direct de extra toeslagprestatie ‘integrale geboortezorg’ geïntroduceerd. Deze prestatie bestond al voor de verloskundige zorg en is nu beschikbaar voor de kraamzorg. De lange termijn acties uit het convenant worden in 2023 verder uitgewerkt. Lees verder>>

De huidige NZa-regels bieden al de mogelijkheid voor verloskundigen om extra uren bij te springen in de kraamperiode als zij dat willen. Dat kan helpen bij piekdrukte in bijvoorbeeld de zomerperiode.

Tijdelijke toeslag Centering Zwangerschap per 2024

Per 2024 voert de NZa een tijdelijke toeslag in voor prenatale verloskundige zorg in groepsvorm, CenteringZwangerschap (voorheen Centering Pregnancy). De toeslag kan éénmalig per zwangerschap in rekening worden gebracht door verloskundigen. De toeslag is nu in eerste instantie bedoeld om te investeren in het organiseren en opzetten van deze groepszorg. Bij een toekomstig kostenonderzoek beoordelt de NZa of de kosten hiervan onderdeel moeten worden van de basisprestaties in de verloskunde of dat de toeslag wordt voortgezet. Lees hier over de positieve effecten van CenteringZorg tijdens de zwangerschap of kijk het webinar over Centering Zorg en Kansrijke Start terug.

Lees het volledige artikel op de website van de NZa.


Lees ook

13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...