Nieuwe functionaliteit in LPZ geboortezorgdashboard: Registreren van weigeringen

29 juni 2023

Vanaf 1 juli 2023 is het voor eerstelijnsverloskundigen mogelijk om in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) te registreren wanneer zij met een cliënt niet terecht kunnen in een (voorkeurs)ziekenhuis voor begeleiding of overdracht van een bevalling (=weigering). Deze functionaliteit is in het LPZ toegevoegd op verzoek van het CPZ, in afstemming met partijen op het gebied van de geboortezorg en ondersteund door de ROAZ-regio’s. Er is gekozen om een eerste versie van deze functionaliteit per 1 juli aan te bieden in LPZ met het oog op de druk die de geboortezorgketen doorgaans ervaart in de zomerperiode.  

Het registreren van weigeringen in LPZ is een middel om inzicht te verkrijgen in de continuïteit in de keten van de (acute)geboortezorg. Het geeft inzicht in (1) waar, wanneer en hoe vaak cliënten van de eerstelijn naar de tweedelijn worden geweigerd en waar zij na weigering worden opgevangen, (2) hoe druk het in de keten is doordat geregistreerd wordt hoe vaak een cliënt bij meerdere ziekenhuizen wordt geweigerd en (3) in hoeverre het lukt om de acute geboortezorg in de regio te borgen of dat een cliënt in andere regio’s moet worden opgevangen. De registratie van weigeringen is een vorm van ketenregistratie. In combinatie met de beddencapaciteit in LPZ en de verloskunde-stops geeft het inzicht in het verschil tussen vraag en aanbod in de geboortezorg. De functionaliteit wordt vanaf 1 juli automatisch aangeboden via het LPZ geboortezorgdashboard en is dan optioneel te gebruiken door eerstelijns verloskundigen. 

De gegevens die worden verzameld vormen een mooie basis voor de ROAZ-regio’s om met de verschillende ketenpartners in gesprek te gaan over kansen en mogelijkheden tot verbetering/optimalisatie van de acute geboortezorgketen. 

Mocht u vragen hebben over het gebruik van LPZ dan verwijzen we u graag naar de kennisbank (LPZ kennisbank – registratie van weigeringen) of kan u contact opnemen met support@lpz.nu.  


Lees ook

3 mei 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Cliëntenonderzoek naar tekorten aan zorgverleners in de geboortezorg: help je mee?

Inmiddels is het onderzoek gesloten. Het was tot 26 mei mogelijk om deel te nemen. Het is al langere tijd...
7 april 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

LPZ NICU dashboard is Live!

De afgelopen periode hebben de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen met de 9...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...