Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

20 maart 2024

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies en wat kan het opleveren? Een pleidooi voor het werken met een triagesysteem. Je levert betere zorg, je maakt betere beslissingen en je werkt beter samen kortom de kwaliteit van zorg wordt duidelijk beter.

In onze studio ging Marleen Kruijt-de Ruijter in gesprek met Bernice Engeltjes, gepromoveerd op het onderwerp verloskundige telefonische triage. Wij bespraken de mogelijkheden en toepassingen van triage,  de invloed op de kwaliteit van zorg en de opbrengsten voor zowel cliënt als zorgverlener. Bernice gaat in op de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde die ontwikkelt is voor en door zorgverleners in de geboortezorg. Meer informatie vind je hier.

Als je triage op gaat pakken als team zie ik dat je vaak veel meer efficiëntie krijgt en uniformiteit. Triage zorgt voor duidelijkheid, rust en betere inzet van beschikbare middelen

Bernice Engeltjes, gepromoveerd op Triage in de geboortezorg

Met onze gast Fedde Scheele, gynaecoloog OLVG, bespraken we de theorie en de achtergrond van triage in de geboortezorg en het gebruik van theorie en data ter ondersteuning. Ter onderbouwing van de toegevoegde waarde van de toepassing van een triage systeem geeft Fedde Scheele enkele tips voor boeken:

Menselijke oordeel is kwetsbaar voor bias en ruis. Triage levert een checklist en zorgt er ook voor dat ruis en bias zoveel mogelijk uit het oordeel gehaald worden. En met zorgverleners samen kun je een relatief simpel systeem maken wat een beter oordeel geeft dan een expert.

Fedde Scheele, gynaecoloog OLVG

Leestips

Het Checklist Manifest, over de juiste manier van werken van auteur: Atul Gawande (Een pleidooi voor de checklist als bescheiden maar efficiënte methode om fouten in het werk te voorkomen)

RUIS: waarom we zo vaak verkeerde beslissingen nemen en hoe we dat kunnen voorkomen. Auteur: Daniel Kahneman (over hoe wij als mensen oordelen vormen en de kwetsbaarheid daarvan)

Ons feilbaar denken van Daniel Kahneman.

Met onze gast Lian Siebelt, ketenregisseur Dordrecht e.o., werd de verdeling van de zorg vanuit een coördinatiepunt en het nut van urgentiecodes bij acute geboortezorg besproken.

Door IZA en het regioplan zien we in onze regio ook een vliegwiel ontstaan om samenwerkingen aan te gaan in de hele keten. Steeds kortere lijntjes met algemene zorg partners zoals de ambulancedienst en de huisartsenpost om ook de triagecodering op elkaar aan te passen en zo steeds meer uniformiteit te krijgen

Lian Siebelt, ketenregisseur VSV Dordrecht

Dit webinar kun je nu terugkijken.

Over de gasten

dr. Bernice Engeltjes geeft trainingen en begeleidingen over verloskundige triage. Dit doet zij zowel aan verloskundige teams in het ziekenhuis en de teams in de verloskundigenpraktijken, maar ook aan de assistentes van de huisartsenposten en meldkamercentralisten en collega’s van de ambulancediensten. In 2023 heeft zij haar proefschrift met de titel ‘Obstetric Telephone Triage’ met succes verdedigd. In het kader hiervan heeft ze de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde samen met een grote groep multidisciplinaire collega’s in het veld ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in de beroepspraktijk. Ze verzorgt momenteel samen met Corlijn van Dijk de updates.

Bernice is opgeleid als verloskundige, physician assistant en als docent. Ze werkte 15 jaar bij de masteropleiding physician assistant Hogeschool Rotterdam. Sinds maart 2024 is zij hier gestopt.

Prof. Fedde Scheele is gynaecoloog in het OLVG en Hoogleraar Health Systems Innovation and Education aan de VU. Hij is expert op het gebied van ‘menselijke beoordeling en toetsing’ en heeft Bernice Engeltjes begeleid bij de ontwikkeling en evaluatie van het verloskundig telefonische triage systeem.

Lian Siebelt is de ketenregisseur van VSV Dordrecht e.o. en algemeen bestuurslid bij de Federatie van VSV’s. Lian heeft een medische achtergrond als kinderverpleegkundige in de tweede en derde lijn en als eerstelijns verloskundige. Inmiddels werkt zij vanuit verschillende keten- en netwerkregisseursrollen in de regionale netwerken van het VSV, het ROAZ en Kansrijke Start. Vanuit deze rollen heeft zij een brede expertise rond samenwerken in de ROAZ- en zorgkantoorregio. Ze kijkt overstijgend naar de opgave die de geboortezorgsector heeft binnen de grotere zorg- en gezondheidsvraagstukken in de regio’s.  


Lees ook

11 juli 2024
Kwaliteit

Indicatorenset IG 2024 vastgesteld

In de vergadering van de  werkgroep indicatoren integrale geboortezorg van 4 juli jl. is de indicatorenset voor het verslagjaar 2024...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
3 mei 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Cliëntenonderzoek naar tekorten aan zorgverleners in de geboortezorg: help je mee?

Inmiddels is het onderzoek gesloten. Het was tot 26 mei mogelijk om deel te nemen. Het is al langere tijd...