Initiatieven toegankelijkheid geboortezorg

Rapport SiRM, Inventarisatie bij geboortezorgconsortia, ROAZ’en en landelijke partijen

Samenwerkende partijen in de geboortezorg, verenigd in het College Perinatale Zorg (CPZ), hebben de ambitie de Nederlandse geboortezorg verder te verbeteren. Door oplopende personeelstekorten staat de toegankelijkheid en kwaliteit van de geboortezorg echter onder toenemende druk. Het CPZ heeft SiRM gevraagd om bij de geboortezorgconsortia en ROAZ’en een inventarisatie uit te voeren van bestaande, regionale initiatieven gericht op het op korte termijn borgen van de toegankelijkheid van de geboortezorg. Daarnaast zijn landelijke branche- en beroepsorganisaties en de Patiëntenfederatie geïnterviewd over de initiatieven die zij ontplooid hebben om de toegankelijkheid te waarborgen. Ook is geïnventariseerd welke steun het CPZ en andere landelijke partijen de geboortezorgconsortia en ROAZ’en kunnen bieden in dit vraagstuk.