Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

18 december 2023

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In deze wijziging staat dat de grens van kraamzorg van tien dagen wordt verruimd naar maximaal zes weken. Deze wijziging wordt doorgevoerd op advies van het Zorginstituut.

Op dit moment wordt het Landelijke indicatieprotocol (LIP) door de sector kraamzorg gehanteerd om te bepalen hoeveel uren zorg de cliënt nodig heeft. De indicatie die volgens dit protocol wordt gesteld past binnen de gewijzigde aanspraak. Alleen indien er een kwetsbare situatie ontstaat doordat moeder en/of kind binnen 10 dagen niet voldoende kraamzorg heeft kunnen krijgen is dat aanleiding om ook na de 10e dag nog kraamzorg in te zetten. Dit betreft slechts uitzonderingen op basis van gemotiveerde afwijking van het LIP.

In alle gevallen moet de zorg aaneengesloten worden geleverd. Dat betekent dat er geen dagen tussen de zorglevering in mogen zitten.

Totdat er een ander protocol geïmplementeerd wordt voor het indiceren van kraamzorg is het LIP leidend. Dit betekent dus dat vooralsnog het uitgangspunt is dat kraamzorg tot en met de 10e dag kan worden ingezet.


Wil je meer weten over de KLIM en hoe deze wijziging van de Zorgverzekeringswet tot stand is gekomen? Kijk dan op de website van Bo Geboortezorg voor meer informatie.


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
20 december 2023
Organisatie en bekostiging

Bijeenkomsten drieluik: bekostiging van zorgverschuiving

Geef je nu op voor de drie bijeenkomsten over bekostiging van zorgverschuiving. Van woorden naar daden!