Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

7 september 2023

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In deze wijziging staat dat de grens van kraamzorg van tien dagen wordt verruimd naar zes weken. Deze wijziging wordt doorgevoerd op advies van het Zorginstituut. Door de formele afronding van zorg door zowel verloskundigen als kraamzorg gelijktijdig te laten plaatsvinden, kan de kraamzorg straks indien nodig gedurende een langere periode worden ingezet. De aanpassing is speciaal gedaan om de implementatie van de KLIM (Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek) mogelijk te maken.

Totdat er een ander protocol geïmplementeerd wordt voor het indiceren van kraamzorg is het LIP leidend. Dit betekent dus dat vooralsnog het uitgangspunt is dat kraamzorg tot en met de 10e dag kan worden ingezet.

Wil je meer weten over de KLIM en hoe deze wijziging van de Zorgverzekeringswet tot stand is gekomen? Kijk dan op de website van Bo Geboortezorg voor meer informatie.


Lees ook

20 september 2023
Organisatie en bekostiging

Webinar toolkit en handreikingen professionaliseren van VSV’s terugkijken

Op 19 september organiseerden wij vanaf 20.00 uur een webinar waarin we een overzicht boden van online ondersteuningsmateriaal voor VSV’s...
7 september 2023
Organisatie en bekostiging

Toetsen informatieparagraaf ZIG 2.0

Het Zorginstituut Nederland, Babyconnect, de Patiëntenfederatie Nederland en het College Perinatale Zorg organiseren samen een aantal online sessies om alle...
5 juli 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

NZa helpt mee de kraamzorg toegankelijk te houden door per direct een extra toeslagprestatie 'integrale geboortezorg' voor kraamzorg mogelijk te maken.