Geboortezorg Consortium Limburg

Het Verloskundig Consortium Limburg is een samenwerkingsverband van alle verloskundige hulpverleners in de provincie Limburg en wil met het gezondheidprogramma LOQS de perinatale morbiditeit en mortaliteit continu terugdringen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg voor 8.500 zwangerschappen, baringen en kraambedden per jaar. LOQS staat voor Limburgs Obstetric Quality System en bestaat uit een aantal onderdelen:
• 17 multidisciplinaire transmurale obstetrische Zorgpaden
• Transmuraal risicopredictie-instrument (EXPECT calculator)
• Kwaliteitsmonitoring

Het regionale consortium fungeert als kennisinfrastructuur voor de regio. Met wetenschappelijk onderzoek is ingezet op tijdige risicoselectie om zwangerschapscomplicaties (zwangerschapsdiabetes, zwangerschapsvergiftiging) te voorkomen. Hiervoor is de EXPECT calculator ontwikkeld dat per zwangere de risico’s op complicaties kan berekenen. Daarnaast zijn binnen het regionaal consortium met alle betrokken professionals 17 multidisciplinaire zorgpaden – voor het hele traject van zwangerschap/ bevalling voor de regio ontwikkeld en geïmplementeerd.

Meer informatie
rosrobuust.nl

Meer informatie over risico afhankeljke zorgpaden vind je op de webiste zwangerinlimburg.nl

Heb je vragen over het consortium Limburg? Stel ze via de mail. Geen zorginhoudelijke vragen via het genoemde mailadres.


Samenwerking

Onderstaande partijen en organisaties zijn vertegenwoordigd in het consortium:
Professionals uit de geboortezorg, namelijk gynaecologen, verloskundigen, kraamcentra, huisartsen, apothekers en specialisten; GGD’en in de regio, JGZ, gemeenten, de Provincie Limburg, de regionale Perinatale Audit, zorgverzekeraars CZ en VGZ, vakgroep obstetrie/gynaecologie van het MUMC+, de Academie Verloskunde Maastricht, MRNN, NVOG Consortium 2.0, AWKG en Burgerkracht Limburg als cliëntenorganisatie.


Onderzoek & opbrengsten

ZonMw projecten


EXPECT Calculator


Zorgpaden

17 multidisciplinaire transmurale risico-afhankelijke zorgpaden op basis van gedeelde zorg, zie hier


Verder

Bezoek bestuursvoorzitter ZonMw aan consortium Limburg

Liesbeth Scheepers