Regionaal Consortium Zuidwest Nederland

Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland is een kennisplatform waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in onze regio samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Dit doen zij door ontwikkelen, uitwisselen, implementeren en toegankelijk maken van kennis. Om dat mogelijk te maken werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk binnen ons consortium voortdurend met elkaar samen aan onderzoek. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), gemeente, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

Ga voor de meest actuele informatie naar de wesbite van het consortium Zuidwest Nederland.


Samenwerking

Onderstaande professionals en organisaties zijn vertegenwoordigd in het consortium:

Kinderartsen, neonatologen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en huisartsen, GGD-en, JGZ, gemeenten, de regionale Perinatale Audit, onderwijsinstellingen, landelijke onderzoeksnetwerken (MRNN, NVOG Consortium 2.0, NNRN, AWKG), cliëntorganisaties/vertegenwoordiging.


Onderzoek & opbrengsten

ZonMw projecten


Protocollen


Verder

  • Artikel: Vulnerable pregnant women in antenatal practice: Caregiver’s perception of workload, associated burden and agreement with objective caseload, and the influence of a structured organization of antenatal risk management (2016, De Groot et al)
  • Boek: Een goed begin is het halve werk: Verloskunde in de kern van preventie (Openbare les Hanneke Harmen van der Vliet-Torij)
  • Filmmateriaal

Promotiefilm regionaal consortium

Introductiefilm ‘Blauwdruk Psychosociale Zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’

  • Blauwdruk Psychosociale Zorg en Samenwerking met Veilig Thuis

Stroomschema/Werkwijze

Wetenschappelijke onderbouwing

Implementatie

Kindcheck/Meldcode

Trainingsprogramma

  • Toolkit Arbeid & Zwangerschap

– Kennismodule

– Risicodocument

– Wachtkamerlijst

  • Voorlichtingsmateriaal

– Folder Blauwdruk

– Flyer/Poster Cliëntenpanel

– Flyer/Rolbanner Consortium

– Nieuwsbrief

– Factsheet m.b.t. onderzoek Mini symposia (4 keer per jaar)

Angelica Venekamp