Geboortezorg Consortium Midden Nederland

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) is een samenwerkingsverband van enthousiaste en gemotiveerde professionals en organisaties in de Geboortezorg. Sinds 2012 werken zij samen aan het realiseren van de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap. Daarnaast richt het GCMN haar activiteiten op het verder versterken van de regionale samenwerking tussen de 0e, 1e, 2e en 3e lijn met optimale participatie van de zwangere. Als kennisplatform voor 10 regionale VSV’s (en andere relevante partijen in de geboortezorg), bundelt het GCMN gezamenlijk de krachten op thema’s zoals de kwetsbare zwangere, implementatie, Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, onderzoek, regionale protocollen, registraties en audits. Optimale geboortezorg houdt in het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste professional. Daar werkt het GCMN aan

Samenwerking

Onderstaande partijen en organisaties zijn vertegenwoordigd in het consortium:

Professionals uit de geboortezorg: kinderartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, GGDrU, de regionale Perinatale Audit. Binnen diverse studies en projecten wordt o.a. samengewerkt met Zuyd Hogeschool, de AVAG, Wageningen University and Research, GGD Hart voor Brabant, TRANZO Tilburg Universiteit, Erasmus MC.


Onderzoek & opbrengsten

ZonMw projecten


Protocollen

Werkafspaken

Hieronder vindt u een overzicht van de GCMN werkafspraken die zijn opgesteld om registratie in de geboortezorg te verbeteren. De vaste VSV-vertegenwoordigers uit de GCMN werkgroep protocolllen en registraties zijn kartrekker in het implementatieproces. Onder het kopje ‘Samenstelling / deelnemers aan het GCMN’ van deze website kunt u zien wie dit zijn voor uw VSV.


Verder

Implementatie Mind2Care

* Vertaling Mind2Care in het Pools

* Pilot spiegelbijeenkomst onder begeleiding van auditstructuur

* Ontwikkeling en implementatie van werkafspraken m.b.t.:

            – Bepaling APGAR Score

            – Registratie Vaginaal Bloedverlies post partum

Simone Vankan-Buitelaar