Kenniscentrum Verloskunde Zuidoost-Brabant

De doelstelling van het Regionaal Consortium Zuidoost Brabant is het verbeteren van de perinatale uitkomst in de regio Brabant door het verbeteren van de transmurale samenwerking van alle professionals die betrokken zijn bij verloskundige zorg. Het consortium bereikt dit door het ontwikkelen van de kennisinfrastructuur, het gezamenlijk werken aan kennisontwikkeling en verspreiding, het stimuleren van onderzoek en het bevorderen van kennisoverdracht en implementatie. Er wordt onder meer gewerkt aan het vergroten van het bereik van preconceptievoorlichting (project Gezond Zwanger) en aan perineum-protectie in de regio


Samenwerking

Onderstaande professionals en organisaties zijn vertegenwoordigd in het consortium: kinderartsen, neonatologen, verloskundigen, kinderartsen, gynaecologen, kraamverzorgenden,  huisartsen, GGD-en, JGZ-organisaties, gemeenten, de regionale Perinatale Audit, zorgverzekeraar (VGZ), Onderwijs- en of opleidingsorganisaties landelijke onderzoeksnetwerken, Cliëntorganisaties/vertegenwoordiging en Philips en TU Eindhoven


Onderzoek & opbrengsten

ZonMw projecten


Regiorichtlijnen


Verder

  • Projectverslagen zes ‘klein maar fijn’ projecten (‘Gezond Zwanger’; ‘Inzet Kraamzorg in ZH’; ‘Centering Pregnancy’; ‘Centering Parenting’; ‘TeleCTG’; ‘Eén loket functie’)
  • Debriefingsformulier
  • Implementatieverslag van debriefingsformulier bij 6 VSV’s  
  • PCQ-vragenlijst
  • Indicaties voor Geavanceerd Ultrasound Onderzoek (GUO)
  • Factsheet Gezond Zwanger Worden
  • Voorstel VGZ m.b.t. scholing perineumprotectie
  • Spelregels Philips-Consortium cliëntenplatform
  • Aanvraagformulier cliëntenplatform

Liezeth Drabbels