Inleiding VSV Toolkit professionalisering

Welkom bij de VSV Toolkit professionalisering. Deze toolkit kan worden gebruikt door Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s).

In 2016 is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld en daarmee opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. VSV’s krijgen daarin een grote rol toebedeeld. Om deze rol goed te kunnen vervullen, hebben steeds meer samenwerkingsverbanden behoefte aan het verder ontwikkelen van hun VSV. Bijvoorbeeld het verstevigen van de eigen VSV-cultuur, het (krachtiger) neerzetten van de toekomstvisie & strategische koers of het verder formaliseren van de samenwerkingsafspraken en organisatiestructuur. Deze toolkit bevat onderdelen die een VSV kan gebruiken als ze stappen wil zetten op deze thema’s.

Centrale vraag in deze toolkit luidt:
Zijn wij met de huidige organisatiestructuur voldoende toegerust om de ambities en plannen van ons VSV te realiseren? Wat is er nodig om te formaliseren zodat wij onze plannen en ambities kunnen uitvoeren?