Projectfasering en planning maken

Naast zorginhoudelijke werkgroepen kun je ook een werkgroep samenstellen die zich richt op de organisatie van het VSV. Dit laatste onderwerp wordt in deze module ter illustratie vormgegeven.

De onderwerpen of thema’s die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

 • Verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het VSV
 • De organisatiestructuur van een VSV
 • Besluitvorming, inspraak en stemrecht
 • Projectstructuur of werkorganisatie (stuurgroep met werkgroepen)
 • Samenstelling en taakstelling van de diverse organen
 • Regelen van mandaat en besluitvorming bij de achterban
 • Formele gezicht van het VSV naar buiten toe
 • Afspraken en gevolgen in geval een deelnemer zich niet aan zijn/haar afspraken houdt.

Als basis voor een projectplanning kan dit format gebruikt worden. Pas hierbij eventueel aspecten aan naar de situatie zoals die zich in de regio voordoet.

Bepaal hierin met elkaar:

 • Naamgeving en formulering van de opdracht, werkgroep en taken
 • Vul de namen van dossierhouders, trekkers in.
 • Maak een realistische maar ook enigszins ambitieuze tijdsplanning.