Inzet

Omdat er leden binnen het VSV zijn die eveneens betrokken zijn bij andere VSV’s is het goed om je er van bewust te zijn dat hun betrokkenheid en inzet anders kan zijn dan van kernleden. Voorafgaand aan de start van het project kun je de participatie van deze praktijken bespreekbaar maken. Maak afspraken over wederzijdse verwachtingen en deelname om knelpunten tijdens het proces zo veel mogelijk te voorkomen.

Externe begeleiding:

Mocht je als VSV extern advies of begeleiding wensen op dit gebied, informeer dan welke mogelijkheden een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) jullie kan bieden.