Oefening SWOT

De SWOT analyse. 2

SWOT staat voor:
 • Strengths
 • Weaknesses
 • Opportunities
 • Threats

Met deze methode maak je als groep een interne en een externe analyse. De interne analyse brengt de sterktes en zwaktes van het VSV in beeld. De externe analyse brengt de kansen en bedreigingen in beeld.

Hoe ga je aan de slag:

Voorbereiding:

 • hang twee flap-overs op de muur
 • verdeel de groep in tweeën

Groep 1. maakt de interne analyse van de sterktes en zwaktes. Geeft antwoord op de vragen: Wat zijn onze natuurlijke sterkten, waarin blinken we uit, waarmee halen we succes, waar ligt onze passie?

De uitkomsten opschrijven op een flap-over. Vervolgens de zwaktes beschrijven. Kenmerkend voor de sterkten en zwakten is dat ze beïnvloedbaar zijn.

Items waar je aan kunt denken zijn:
 • Staan de neuzen dezelfde kant op?
 • Samenwerking tussen de partijen
 • Niveau van service en cliëntgerichtheid
 • Management in de organisaties
 • Kennis en vaardigheden van de zorgverleners
 • Aantal leden, wie doen er mee?
 • ICT Automatisering
 • Werken conform richtlijnen en protocollen
 • Specialisaties
 • Kwaliteitsbeheer

Gewaagd doel: Groep 2 maakt een externe analyse van de kansen en bedreigingen. Kenmerkend hiervoor is dat zij niet te beïnvloeden zijn.

Welke ontwikkelingen zien we op ons af komen?

Denk na over waar jullie in de integrale zorg met jullie organisatie naar toe willen in samenwerking met jullie ketenpartners; de (klinisch)verloskundigen, de kraamzorg en de gynaecologen in het ziekenhuis. Soms aangevuld met het management van het ziekenhuis. Eventueel aangevuld met andere ketenpartners (echo, kraamhotel, geboortehuis en de JGZ)

In de groepssessie bespreken we deze onderwerpen en bepalen aan de hand hiervan de go’s (gewaagde doel) en no-go’s (waarheen gaan we niet!) als het gaat om jullie uitgangspunten voor het project integrale geboortezorg.

 • Kansen gaan over ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan het VSV onderhevig is.
 • Bedreigingen betreffen eveneens ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan het VSV onderhevig is.

Hierin ga je op zoek naar de ontwikkelingen die je in je omgeving waarneemt. Dit zijn ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan het VSV onderhevig is.
Hierbij kun je onderscheid maken tussen landelijke ontwikkelingen en regionale ontwikkelingen.

Items waar je aan kunt denken:
 • Demografische ontwikkelingen
 • Economische ontwikkelingen
 • Politieke ontwikkelingen (wet en regelgeving)
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Technologische ontwikkelingen
 • Ontwikkelingen binnen de gemeente, zoals zorgbeleid, wijkteams, fusies, nieuwbouwplannen
 • Ontwikkelingen bij de zorgverzekeraar, financieel, zorgbeleid
 • Samenwerking concurrentie andere zorgverleners in de regio, bijvoorbeeld nulde en tweedelijns derdelijns organisaties
 • Ontwikkelingen in cliëntenpopulatie
 • Nieuwe toetreders

Bespreek de flaps plenair. Iedere deelnemer plakt vervolgens drie stickertjes bij de drie items die zij van het grootste belang vinden. Probeer in gezamenlijkheid te komen tot maximaal vijf items.

Deze items worden meegenomen naar de confrontatiematrix.

2 De basis van de SWOT werd gelegd in 1960-1970 door onderzoekers van de Standford-universiteit. Deze werden gesubsidieerd door de bedrijven uit de Fortune 500. De SWOT-analyse is daarom van oorsprong gemaakt om multinationals te analyseren. Het is een populair middel om de situatie van een organisatie in kaart te brengen en koers uit te stippelen naar de toekomst.