Aansprakelijkheid is niet hetzelfde als verantwoordelijkheid

Hoe zit het eigenlijk met aansprakelijkheid voor een VSV? Als dat niet goed geregeld is, kunnen bestuurders voor (niet-medische) zaken die misgaan, zelf hoofdelijk aansprakelijk zijn!

Vragen over hoe het zit met aansprakelijkheid van een VSV komen regelmatig langs. De achterliggende vraag is vaak of het helpt dat een VSV een rechtspersoon is of zou kunnen worden. Wil je daar nu meer over weten? Over het oprichten van een rechtspersoon lees je meer bij Situatie 3 en Situatie 4.

Hier vind je een handig overzicht over aansprakelijkheid voor VSV’s:


Hieronder kun je een notitie downloaden die in gaat op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van integrale geboortezorg organisaties. Hiermee is bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die de zwangere en/of pasgeborene of een ander lijdt als gevolg van handelen of nalaten dat de IGO kan worden toegerekend. Op het einde wordt kort ingegaan op de vraag hoe IGO’s kunnen omgaan met het risico op aansprakelijkheid.