Achtergrondinformatie

De meeste deelnemers aan een VSV zullen vanuit hun eigen organisatie al een missie en visie hebben. Wees je er van bewust dat het hier gaat om een gezamenlijke koers op (integrale) geboortezorg in je regio of een gezamenlijk koers op wat je met de samenwerking binnen het VSV wilt bereiken. Vanuit ieders eigen achterban kan worden gekeken wat de overeenkomsten zijn en waar je als VSV dan naar toe wilt. Zoek de gemene deler en doe dat op basis van waar je zelf in gelooft.

Een overzicht met de belangrijkste verschillen tussen missie, visie en doelstellingen:KolomTabel

MissieVisieDoelstellingen
TijdloosVoor een bepaalde (langere) periodeVoor een relatief korte periode
Opgesteld door gebruik te maken van lessen uit het verledenGeeft een blik op de toekomstGericht op de nabije toekomst
Wie zijn we als organisatie?Wat kunnen we betekenen als organisatie?Wat willen we bereiken als organisatie?
Waarvoor we staanWaarvoor we gaanConcreet wat je wilt bereiken
Voorbeeld

Missie: Wij staan voor optimale geboortezorgVisie: Dat doen wij oa. door Het aanbieden van op elkaar afgestemde zorg binnen een goed georganiseerd VSV.Doelstellingen: wij maken dit jaar het basiszorgpad zwangeren en volgend jaar het zorgpad diabetes en kwetsbare zwangeren. Wij richten een samenwerkingsverband op met statuten en een huishoudelijk reglement waarin onze stemmingsprocedure is vastgelegd.