Doelstellingen

Hier beschrijf je wat je als organisatie wilt bereiken de komende tijd. Doelstellingen zijn een verdere concretisering van de visie van de organisatie. Deze worden zoveel mogelijk SMART beschreven:

Specifiek: Beschrijf het doel concreet: bijvoorbeeld getallen, %
Meetbaar: Maak het te behalen doel meetbaar, wat is er als het af is
Acceptabel: Is er draagvlak voor dit doel?
Realistisch: Maak het doel realistisch gezien de tijd, inspanning, omstandigheden
Tijdgebonden: Formuleer wanneer het doel behaald moet zijn

Tips om te komen tot een strategische koers in je VSV
  • Bepaal vooraf met welke groep dit traject wordt doorlopen. Bijvoorbeeld het bestuur van het VSV of een nieuw in te richten werkgroep die hiermee aan de slag gaat.
  • Maak deze groep niet te groot. Dit kan de slagkracht verkleinen.
  • Bepaal vooraf wie de penvoerder(s) is of (zijn); het is prettig om met twee of drie mensen de concepttekst te schrijven.
  • Bepaal hoe je de achterban wilt betrekken.
  • Schets duidelijk de besluitvorming voor de strategische koers.
  • Bepaal hoe veel tijd je er in wilt steken.
  • Overweeg een externe of interne begeleider bij dit proces te betrekken. Mocht je als VSV extern advies of begeleiding wensen op dit gebied, dan is er een aantal opties:
    • Informeer welke mogelijkheden een Regionale Ondersteunings Structuur (ROS) jullie kan bieden. Voor een overzicht van welke ROS bij jouw VSV hoort, check dit overzicht
  • Als je serieus de tijd neemt voor het maken en vaststellen van een visie zul je merken dat dit de vervolgstappen vergemakkelijkt. Het kader is immers gereed en iedereen heeft eenzelfde beeld voor ogen.