Missie

Een missie is een korte en krachtige tekst die bij wijze van spreken op een tegeltje past. Deze bevat datgene wat de organisatie naar buiten wil uitdragen. De missie geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Ook beschrijft deze het bestaansrecht of de primaire functie van het verloskundig samenwerkingsverband. De missie vormt de basis voor visie en beleid.

Voorbeelden van een missie van een VSV:
  • “De partners van Preall (wie) bieden optimale en geïntegreerde geboortezorg (wat) aan de moeder, haar partner en kind uit de regio Almere en omstreken. (waar)” (www.preall.nl)

Deze missie geeft antwoord op de vraag: wie zijn wij, waar werken wij en voor wie zetten wij ons in.

  • “Wat ons drijft is dat het kind en de (toekomstige) moeder de beste start verdienen. Daartoe dragen wij gezamenlijk zorg voor veiligheid en kwaliteit die uitgaat van de verwachtingen en beleving van het nieuwe gezin.  Wij bieden altijd de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.” (Geboortehart Hoorn-IGO)

De missie van Geboortehart geeft vooral een antwoord op de vraag: waartoe zijn wij op aard? En waarom bestaan wij?