Vragen om inzicht te krijgen

Aan de hand van de volgende vragen kun je als VSV meer inzicht krijgen in de eigen plannen en ambities in relatie tot de eigen organisatiestructuur.

Vraag 1: Plannen, ambities & uitdagingen:
Welke plannen en ambities heeft het VSV voor de komende 1 tot 2 jaar, en wat zijn de uitdagingen waar het VSV voor staat?

Als het antwoord op vraag 1 niet helder beantwoord kan worden is, ga dan naar de Module Strategische koers. Je kunt hiervoor ook Marleen Kruijt – de Ruijter via marleenkruijt@collegepz.nl benaderen. Zij kan je verder op weg helpen.

Vraag 2: Organisatiestructuur VSV
Maak een korte beschrijving van de organisatiestructuur van het VSV. Neem daarin de volgende onderdelen mee:

  • Wat is de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het VSV?
  • Hoe is besluitvorming, inspraak en stemrecht geregeld?
  • Is voor de samenwerking een projectstructuur ingericht (stuurgroep met werkgroepen)?
  • Welke samenstelling en taakstelling kennen de diverse organen?
  • Hoe is mandaat geregeld en besluitvorming bij de achterban?
  • Wie treedt namens het VSV formeel naar buiten toe?
  • Waar kun je elkaar op aanspreken als een deelnemer zich niet aan zijn/haar afspraken houdt?
  • Is de samenwerking ondergebracht in een rechtspersoon (vereniging, stichting, coöperatie)?
  • Hoe is de zeggenschap van cliënten in het VSV georganiseerd?

Vraag 3: Plannen in relatie tot structuur
Als bovenstaande 2 vragen goed beantwoord kunnen worden: kan jouw VSV op basis hiervan al aangeven welke van de situaties in ontwikkeling van een VSV van toepassing is?

Als het lastig is om aan te geven welke situatie van toepassing is, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken op welke wijze wij jouw en andere VSV’s het beste verder kunnen helpen. Wanneer hierover veel vragen zijn, zullen we een landelijke bijeenkomst organiseren over de vier mogelijke situaties.