Leidraad Mededinging

De leidraad is een hulpmiddel voor VSV’s en geboortezorgorganisaties om te beoordelen wat mogelijk is in de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals. In het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is echt véél meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Dit wordt in deze leidraad uitgewerkt en toegelicht. Voor IGO’s blijft verder ook de Handreiking Mededinging van toepassing.

Hieronder vind je de Leidraad mededinging JZOJP