Module Organisatiecultuur

Het professionaliseren van een VSV is een stap op weg naar het formaliseren van de samenwerking voor een aantal samenwerkingsverbanden. Dit proces kan worden beschouwd als een verandertraject. In een dergelijk proces is het belangrijk dat je beseft dat iedereen een ander vertrekpunt heeft.

Alvorens dit proces wordt ingezet, is het goed je als VSV het volgende af te vragen:
  1. Is er gedeelde urgentie om als VSV stappen te zetten richting een meer georganiseerd samenwerkingsverband?
  2. Is er betrokkenheid van alle deelnemende partijen om stappen te zetten?
  3. Is er vertrouwen en toewijding in alle lagen van het VSV; denk daarbij aan het bestuur, de kartrekkers en de individuele zorgverleners.
Elementen die van belang zijn bij het ontwikkelen van een gezonde organisatiecultuur waarin men elkaar serieus neemt en die hier verder worden uitgelicht zijn:
  1. Vertrouwen
  2. Informele samenwerking
  3. Inzet