Oefening kernwaarden bepalen

Kernwaarden geven antwoord op de vragen: Waarvoor staan wij als VSV? Wat vinden wij goed? Wat zijn onze overtuigingen en principes?

Voorbereiding:

Opdracht:

  • Deel het overzicht met kernwaarden uit
  • Vraag de deelnemers op te noemen waar zij vinden dat hun VSV voor staat
  • Laat twee mensen de woorden opschrijven op de blaadjes
  • Plaats de blaadjes op de grond in een rij.
  • Vraag de deelnemers om bij hun top 3 een streepje te zetten.
  • Bespreek of de kernwaarden zonder streepjes mogen afvallen. Zo ja leg deze dan terzijde.
  • Ga vervolgens de overige woorden rubriceren, wat past bij elkaar en vertel aan elkaar wat de woorden voor jou betekenen.
  • Een van de schrijvers noteert wat er wordt gezegd. Deze onderbouwing komt vervolgens in de visie te staan achter het kernwoord.
  • Probeer in het gesprek tot vijf of zes woorden te komen die voor het VSV de lading dekken. Probeer zo goed mogelijk te vertellen wat de kernwaarde voor jou vertegenwoordigt. Deze woorden komen met de onderbouwing in de visie te staan.