Module Strategische koers

In deze module staat het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen missie, visie en doelstellingen centraal. Een missie, visie en doelstellingen helpt een VSV een strategische koers te formuleren en concrete plannen te maken.

De verschillende onderdelen (missie, visie, doelstellingen) zullen in deze module worden uitgewerkt. We beschrijven wat deze begrippen inhouden en geven enkele voorbeelden. Ook vind je in deze module een stappenplan waarin de combinatie van deze onderdelen kunnen leiden tot een strategische koers en actieplan.