Module Projectstructuur

Deze module is geschreven voor VSV’s waarvan de plannen, ambities en uitdagingen helder zijn. Het VSV besluit dat er op dit moment geen aanleiding is om een rechtspersoon op te richten. Het samenwerkingsverband heeft wel de wens om te kijken hoe de organisatie/projectstructuur geoptimaliseerd kan worden.

In deze module beschrijven we een aantal stappen die je kunt gebruiken om te checken of je dit als VSV geregeld hebt. Deze stappen kun je ook gebruiken als handreiking om de structuur van de werkorganisatie van het VSV te optimaliseren en opdrachten en resultaten die je wilt bereiken goed in te bedden.

Bij de samenstelling van deze module is de volgende situatie in gedachten genomen: een VSV is geen juridische entiteit en bestaat daarmee uit een VSV bestuur dat de lijnen uitzet. Naast de stuurgroep zijn er veelal ook werkgroepen actief in een VSV. Deze verhouden zich vaak als volgt tot elkaar:

Naast zorginhoudelijke werkgroepen of werkgroepen gericht op implementatie van onderdelen van de zorgstandaard kan een VSV ook een werkgroep formeren die zich richt op de organisatie van het VSV. Over dit onderwerp, dat een onderdeel is van de zorgstandaard, gaat het in deze module.