Mijlpalen en beslismomenten vaststellen

In het in de vorige stap gemaakte projectplan markeer je duidelijk de beslismomenten. Dus kijk hoe of waar je deze momenten in wilt bouwen en markeer hierin go of no-go momenten. Bedenk hierbij ook welke personen hierin betrokken moeten worden. Hou rekening in de planning met het feit dat er bij raadpleging van de achterban voldoende tijd voor wordt ingeruimd. Bedenk ook dat iedere go gevierd mag worden. Bijvoorbeeld met taart, een borrel of een feestelijke ondertekening van een document.